Ders Öğretim Planı

Ders Kodu Ders Adı Ders Türü Yıl Dönem AKTS
EIST612 Simulation Techniques 927003 1 1 7.5

Dersin Amacı

Bu dersin amacı, istatistiksel simülasyon konularını incelemek ve öğrencilere çalışmaları süresince analitik düşünme özgürlüğü sağlatmaktır.

Dersin Veren Öğretim Görevlisi/Görevlileri

Prof. Dr. Kamil ALAKUŞ

Ön Koşul Dersleri

Yok

Önerilen Diğer Hususlar

Yok

Ders Kitabı / Malzemesi / Önerilen Kaynaklar

1) Johnson, M.E., (1987) Multivariate Statistical Simulation, John Wiley&Sons, Inc. 2) Kheir, N.A., (1988) Systems Modelling and Computer Simulation, Marcel Dekker. 3) M.Ross (1990). A course in similation. McMillian Publishing, Company. 4) I.Deak (1990). Random number generator and simulation. Akademiai Kiado, Budapest. 5) .J.T.Morgan.(1992). Elements of simulation. Chapman and Hall. 6) F.Öztürk ve L.Özbek (2004). Matematiksel modelleme ve similasyon. Gazi kitapevi.

Dersin Sunulduğu Dil

İngilizce

Staj Durumu

Yok

Dersin İçeriği

Sistem, model, simülasyon, bazı deneylerin simülasyonu, Monte-Carlo entegrasyonu, düzgün dağılmış rastgele sayıların üretilmesi, rastgele sayı üreteçleri, üretilen sayıların bazı özelliklerinin istatistiksel olarak incelenmesi, dağılımlardan rastgele sayı üretilmesi, ters dönüşüm yöntemi, kabul-ret yöntemi, ayrışım yöntemi, bazı kesikli ve sürekli dağılımlardan rastgele sayı üretme, çok değişkenli dağılımlardan sayı üretme, bazı simülasyon örnekleri.

Değerlendirme

# Etkinlikler Adet Yuzde Katkısı Yarıyıl İci Etkinlik Yıl Sonu Etkinlik
90 Yarıyıl (Yıl) İçi Etkinlikleri 1 40
91 Yarıyıl (Yıl) Sonu Etkinlikleri 1 60
1 Ara Sınav 1 100 1
2 Final Sınavı 1 100 1

Ders İş Yükü Verisi

# Etkinlikler Adet Süresi(saat) Toplam İş Yükü(saat)
1 Ara Sınav 1 1 1
2 Final Sınavı 1 2 2
5 Derse Katılım 13 4 52
9 Problem Çözümü 13 2 26
20 Rapor Hazırlama 1 10 10
21 Rapor Sunma 1 10 10
32 Ara Sınav İçin Bireysel Çalışma 1 12 12
33 Final Sınavı içiin Bireysel Çalışma 1 12 12
49 Performans 13 4 52
54 Ev Ödevi 5 2 10

Haftalık Ders İçeriği

Hafta Teorik Uygulama Laboratuar Ders Notları
1 Dersin tanıtımı, amacı, içeriği ve kaynaklar
2 Sistem, model ve simülasyon
3 Bazı deneylerin simülasyonu
4 Monte-Carlo integrasyonu
5 Düzgün dağılmış rasgele sayıların üretilmesi
6 Rasgele sayı üreteçleri
7 Üretilen sayıların bazı özelliklerinin istatistiksel olarak incelenmesi
8 Ters dönüşüm, kabul-ret yöntemi ve Ayrışım yöntemi
9 Ara sınav
10 Dağılımlardan rasgele sayı üretilmesi
11 Bazı kesikli ve sürekli dağılımlardan rasgele sayı üretme
12 Çok değişkenli dağılımlardan sayı üretme
13 Bazı istatistiksel simülasyon programı örnekleri
14 Bilgisayar uygulama örnekleri

Dersin Öğrenme Çıktıları

# Öğrenme Çıktı Id Açıklama
1 1535721 Simülasyondaki temel kavram ve tanımları anlar.
2 1535722 Öğrenciler, istatistiksel simülasyon bilgisi ile donatılmış olacaklardır.
3 1535723 Öğrenciler gerekli çözüm yaklaşımlarını alabilirler.
4 1535724 Gerçek hayattaki problemleri simülasyon ile irdeler.
5 1535725 Öğrenciler araştırmak için bazı dağılımlardan rastgele sayı üreterek analitik çözümler yapabilir.
6 1535726 Öğrenciler amaca yönelik algoritmalar tasarlar.
7 1535727 Amaca yönelik bilgisayar programı yazabilme bilgi ve becerisi kazanır.
8 1535728 Öğrenciler program çıktılarının sonuçlarını anlar ve yorumlarlar.

Bölüm Program Çıktıları

# Program Çıktı Id Açıklama
1 78240 Alanı ile ilgili konularda strateji, politika ve uygulama planları geliştirir ve elde edilen sonuçları, kalite süreçleri çerçevesinde değerlendirir.
2 78241 Alanında özümsedikleri bilgiyi, problem çözme ve/veya uygulama becerilerini, disiplinler arası çalışmalarda kullanır.
3 78242 Lisans düzeyi yeterliliklerine dayalı olarak, aynı veya farklı bir alanda bilgilerini uzmanlık düzeyinde geliştirir, derinleştirir ve istatistik metotları kullanarak analiz eder ve yorumlar.
4 78243 Alanında edindiği uzmanlık düzeyindeki kuramsal ve uygulamalı bilgileri kullanır.
5 78244 Alanı ile ilgili uzmanlık gerektiren bir çalışmayı bağımsız olarak yürütür.
6 78245 Alanı ile ilgili uygulamalarda karşılaşılan ve öngörülemeyen karmaşık sorunların çözümü için yeni stratejik yaklaşımlar geliştirir ve sorumluluk alarak çözüm üretir.
7 78246 Alanında edindiği uzmanlık düzeyindeki bilgi ve becerileri eleştirel bir yaklaşımla değerlendirir ve öğrenmesini yönlendirir.
8 78247 Alanı ile ilgili verilerin toplanması, yorumlanması, uygulanması ve duyurulması aşamalarında toplumsal, bilimsel, kültürel ve etik değerleri gözeterek denetler ve bu değerleri öğretir.
9 78248 Alanının gerektirdiği düzeyde bilgisayar yazılımı ile birlikte bilişim ve iletişim teknolojilerini ileri düzeyde kullanır.
10 78249 Alanında edindiği bilgileri farklı disiplin alanlarından gelen bilgilerle bütünleştirerek yorumlar ve yeni bilgiler oluşturur.
11 78250 Alanının ilişkili olduğu disiplinler arası etkileşimi teşhis eder.
12 78251 Alanının gelişmesinde yer alan önemli kişileri, olay ve olguları, alanının uygulamalarına etkileri açısından değerlendirir.
13 78252 Alanındaki güncel gelişmeleri ve kendi çalışmalarını, nicel ve nitel veriler ile destekleyerek alanındaki ve alan dışındaki gruplara, yazılı, sözlü ve görsel olarak sistemli biçimde aktarır.
14 78253 Alanı ile ilgili sorunların çözümlenmesini gerektiren ortamlarda liderlik yapar.
15 78254 Alanı ile ilgili karşılaşılan sorunları araştırma yöntemlerini kullanarak çözümler.

Ögrenme Çıktı Matrisi

Program Çıktısı
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15
Öğrenme Çıktısı
1 3 4
2 4 4
3 4 3
4 4 3
5 4 3
6 3 4
7 4 4
8 4 4
* Katkı Düzeyi : 1 Çok düşük 2 Düşük 3 Orta 4 Yüksek 5 Çok yüksek