Ders Öğretim Planı

Ders Kodu Ders Adı Ders Türü Yıl Dönem AKTS
EIST604 Quening Theory 927003 1 1 7.5

Dersin Amacı

Güncel bekleme hattı problemlerini matematiksel olarak çözmek

Dersin Veren Öğretim Görevlisi/Görevlileri

Prof. Dr. Vedat Sağlam

Ön Koşul Dersleri

Olasılık-I, olasılık-II ve Stokastik Süreçler-I derslerini almış olmak gerekir.

Önerilen Diğer Hususlar

Yok

Ders Kitabı / Malzemesi / Önerilen Kaynaklar

Bhat ,U. N., 2008, An Introduction to Queuing Theory, Boston, 2008. Cooper, R.B., 1972, Introduction to Queuing Theory, The Macmillan Company, New York. Gross, D., Horris, C.M., 1998, Fundamentals of Queuing Theory, Third Edition, John Wiley&Sons, New York. Stewart, W. J., 2009, Probability, Markov Chains, Queues, Simulation, New Jersey. Taha, A.H., 1982, Operating Research, Macmillian Publishing, New York.

Dersin Sunulduğu Dil

Türkçe

Staj Durumu

Yok

Değerlendirme

# Etkinlikler Adet Yuzde Katkısı Yarıyıl İci Etkinlik Yıl Sonu Etkinlik
90 Yarıyıl (Yıl) İçi Etkinlikleri 0 40
91 Yarıyıl (Yıl) Sonu Etkinlikleri 0 60
1 Ara Sınav 1 100 1
2 Final Sınavı 1 100 1

Ders İş Yükü Verisi

# Etkinlikler Adet Süresi(saat) Toplam İş Yükü(saat)
1 Ara Sınav 1 1 1
2 Final Sınavı 1 2 2
5 Derse Katılım 14 3 42
6 Uygulama/Pratik 1 7 7
27 Makale Yazma 3 10 30
54 Ev Ödevi 15 7 105

Haftalık Ders İçeriği

Hafta Teorik Uygulama Laboratuar Ders Notları
1 Giriş ve temel kavramlar.
2 Kendall-Lee-Taha Simgesinin verilmesi ve paremetrelerin tanıtılması
3 M/M/1 sisteminin analizi ve parametrelerin bulunması
4 Doğum-Ölüm Süreci
5 M/M/n sisteminin analizi
6 M/M/n sisteminin analizi.
7 M/M/1 ve M/M/n in uygulamaları
8 ARASINAV
9 M/M/n/0 ya da Erlang sisteminin göstergelerinin hesabı.
10 Hizmet süreleri farklı(heterojen) parelel kanallı kuyruk sistemleri.
11 Hizmet süreleri farklı(heterojen) parelel kanallı kuyruk sistemleri ve kaybolma olasılığının optimizasyonu.
12 Bazı tandem(seri) kanallı kuyruk sistemleri
13 Faz tipi dağılım
14 Faz tipi dağılımların kuyruk modellerinde kullanılması
15
16

Dersin Öğrenme Çıktıları

# Öğrenme Çıktı Id Açıklama
1 1538425 Kuyruk teorisi ya da bekleme hattı teorisini tanıtmak, çeşitli stokastik sistemlere ait parametrelerin bulunmasına ilişkin bigileri öğrenmek ve bu sistemin parametrelerini optimize

Bölüm Program Çıktıları

# Program Çıktı Id Açıklama
1 78240 Alanı ile ilgili konularda strateji, politika ve uygulama planları geliştirir ve elde edilen sonuçları, kalite süreçleri çerçevesinde değerlendirir.
2 78241 Alanında özümsedikleri bilgiyi, problem çözme ve/veya uygulama becerilerini, disiplinler arası çalışmalarda kullanır.
3 78242 Lisans düzeyi yeterliliklerine dayalı olarak, aynı veya farklı bir alanda bilgilerini uzmanlık düzeyinde geliştirir, derinleştirir ve istatistik metotları kullanarak analiz eder ve yorumlar.
4 78243 Alanında edindiği uzmanlık düzeyindeki kuramsal ve uygulamalı bilgileri kullanır.
5 78244 Alanı ile ilgili uzmanlık gerektiren bir çalışmayı bağımsız olarak yürütür.
6 78245 Alanı ile ilgili uygulamalarda karşılaşılan ve öngörülemeyen karmaşık sorunların çözümü için yeni stratejik yaklaşımlar geliştirir ve sorumluluk alarak çözüm üretir.
7 78246 Alanında edindiği uzmanlık düzeyindeki bilgi ve becerileri eleştirel bir yaklaşımla değerlendirir ve öğrenmesini yönlendirir.
8 78247 Alanı ile ilgili verilerin toplanması, yorumlanması, uygulanması ve duyurulması aşamalarında toplumsal, bilimsel, kültürel ve etik değerleri gözeterek denetler ve bu değerleri öğretir.
9 78248 Alanının gerektirdiği düzeyde bilgisayar yazılımı ile birlikte bilişim ve iletişim teknolojilerini ileri düzeyde kullanır.
10 78249 Alanında edindiği bilgileri farklı disiplin alanlarından gelen bilgilerle bütünleştirerek yorumlar ve yeni bilgiler oluşturur.
11 78250 Alanının ilişkili olduğu disiplinler arası etkileşimi teşhis eder.
12 78251 Alanının gelişmesinde yer alan önemli kişileri, olay ve olguları, alanının uygulamalarına etkileri açısından değerlendirir.
13 78252 Alanındaki güncel gelişmeleri ve kendi çalışmalarını, nicel ve nitel veriler ile destekleyerek alanındaki ve alan dışındaki gruplara, yazılı, sözlü ve görsel olarak sistemli biçimde aktarır.
14 78253 Alanı ile ilgili sorunların çözümlenmesini gerektiren ortamlarda liderlik yapar.
15 78254 Alanı ile ilgili karşılaşılan sorunları araştırma yöntemlerini kullanarak çözümler.

Ögrenme Çıktı Matrisi

Program Çıktısı
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15
Öğrenme Çıktısı
1 3 3 4 3
* Katkı Düzeyi : 1 Çok düşük 2 Düşük 3 Orta 4 Yüksek 5 Çok yüksek