Ders Öğretim Planı

Ders Kodu Ders Adı Ders Türü Yıl Dönem AKTS
EIST614 Analysis Of Covariance 927003 1 1 7.5

Dersin Amacı

Kovaryans analizi (ANCOVA) modellerini tanıtmak, ANCOVA’nın teorik yapısını anlamak ve ANCOVA modelleri ile veri analizi yapmak.

Dersin Veren Öğretim Görevlisi/Görevlileri

Doç.Dr.Pelin Kasap

Ön Koşul Dersleri

Yok

Önerilen Diğer Hususlar

Yok

Ders Kitabı / Malzemesi / Önerilen Kaynaklar

Şenoğlu, B. ve Acıtaş, Ş. (2011). İstatistiksel deney tasarımı, ikinci basım. Nobel yayınevi, Ankara. Wildt, A.R. and Ahtola, O.T. (1978). Analysis of covariance, Series: Quantitative Applications in the Social Sciences, London. Milliken, G.A. and Johnson, D.E. (2002). Analysis of Messy Data, Volume 3: Analysis of Covariance, Chapman ve Hall.

Dersin Sunulduğu Dil

Türkçe

Staj Durumu

Yok

Dersin İçeriği

Kovaryans analizine (ANCOVA) giriş, ANCOVA'nın varsayımları, Bir ortak değişkene sahip bir yönlü ANCOVA, İki ortak değişkene sahip bir-yönlü ANCOVA, Dengeli olmayan bir-yönlü ANCOVA, Etkileşimsiz iki-yönlü ANCOVA, Etkileşimli iki-yönlü ANCOVA, Faktöriyel ANCOVA, Lineer modeller yaklaşımı.

Değerlendirme

# Etkinlikler Adet Yuzde Katkısı Yarıyıl İci Etkinlik Yıl Sonu Etkinlik
90 Yarıyıl (Yıl) İçi Etkinlikleri 0 40
91 Yarıyıl (Yıl) Sonu Etkinlikleri 0 60
1 Ara Sınav 1 100 1
2 Final Sınavı 1 100 1

Ders İş Yükü Verisi

# Etkinlikler Adet Süresi(saat) Toplam İş Yükü(saat)
1 Ara Sınav 1 2 2
2 Final Sınavı 1 2 2
5 Derse Katılım 14 3 42
31 Ödev Problemleri için Bireysel Çalışma 3 5 16
32 Ara Sınav İçin Bireysel Çalışma 8 5 44
33 Final Sınavı içiin Bireysel Çalışma 11 5 55
54 Ev Ödevi 4 6 26

Haftalık Ders İçeriği

Hafta Teorik Uygulama Laboratuar Ders Notları
1 Kovaryans analizine giriş
2 Kovaryans analizinin varsayımları
3 Bir ortak değişkene sahip bir yönlü kovaryans analizi (ANCOVA)
4 İki ortak değişkene sahip bir-yönlü ANCOVA
5 Dengeli olmayan bir-yönlü ANCOVA
6 Etkileşimsiz iki-yönlü ANCOVA
7 Etkileşimli iki-yönlü ANCOVA
8 Ara Sınav
9 Bloklama ve kovaryans analizi
10 Faktöriyel ANCOVA
11 Lineer modeller yaklaşımı
12 Rasgele etkili modeller
13 Öğrencilerin makale sunumları
14 Öğrencilerin makale sunumları

Dersin Öğrenme Çıktıları

# Öğrenme Çıktı Id Açıklama
1 1538751 Kovaryans Analizi (ANCOVA) modellerini tanır.
2 1538752 ANCOVA nın varsayımlarını ve teorik yapısını bilir.
3 1538753 ANCOVA modelleri ile veri analizi yapar.
4 1538754 Lineer modeller yaklaşımını tanır.

Bölüm Program Çıktıları

# Program Çıktı Id Açıklama
1 78240 Alanı ile ilgili konularda strateji, politika ve uygulama planları geliştirir ve elde edilen sonuçları, kalite süreçleri çerçevesinde değerlendirir.
2 78241 Alanında özümsedikleri bilgiyi, problem çözme ve/veya uygulama becerilerini, disiplinler arası çalışmalarda kullanır.
3 78242 Lisans düzeyi yeterliliklerine dayalı olarak, aynı veya farklı bir alanda bilgilerini uzmanlık düzeyinde geliştirir, derinleştirir ve istatistik metotları kullanarak analiz eder ve yorumlar.
4 78243 Alanında edindiği uzmanlık düzeyindeki kuramsal ve uygulamalı bilgileri kullanır.
5 78244 Alanı ile ilgili uzmanlık gerektiren bir çalışmayı bağımsız olarak yürütür.
6 78245 Alanı ile ilgili uygulamalarda karşılaşılan ve öngörülemeyen karmaşık sorunların çözümü için yeni stratejik yaklaşımlar geliştirir ve sorumluluk alarak çözüm üretir.
7 78246 Alanında edindiği uzmanlık düzeyindeki bilgi ve becerileri eleştirel bir yaklaşımla değerlendirir ve öğrenmesini yönlendirir.
8 78247 Alanı ile ilgili verilerin toplanması, yorumlanması, uygulanması ve duyurulması aşamalarında toplumsal, bilimsel, kültürel ve etik değerleri gözeterek denetler ve bu değerleri öğretir.
9 78248 Alanının gerektirdiği düzeyde bilgisayar yazılımı ile birlikte bilişim ve iletişim teknolojilerini ileri düzeyde kullanır.
10 78249 Alanında edindiği bilgileri farklı disiplin alanlarından gelen bilgilerle bütünleştirerek yorumlar ve yeni bilgiler oluşturur.
11 78250 Alanının ilişkili olduğu disiplinler arası etkileşimi teşhis eder.
12 78251 Alanının gelişmesinde yer alan önemli kişileri, olay ve olguları, alanının uygulamalarına etkileri açısından değerlendirir.
13 78252 Alanındaki güncel gelişmeleri ve kendi çalışmalarını, nicel ve nitel veriler ile destekleyerek alanındaki ve alan dışındaki gruplara, yazılı, sözlü ve görsel olarak sistemli biçimde aktarır.
14 78253 Alanı ile ilgili sorunların çözümlenmesini gerektiren ortamlarda liderlik yapar.
15 78254 Alanı ile ilgili karşılaşılan sorunları araştırma yöntemlerini kullanarak çözümler.

Ögrenme Çıktı Matrisi

Program Çıktısı
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15
Öğrenme Çıktısı
1 3 2 1 3 1 2 3 2 1 3 2 3 4 2 1
2 4 5 5 2 3 2 3 2 2 3 3 3 2 2 3
3 2 2 3 2 2 2 3 3 2 2 2 2 2 3 3
4 2 2 1 2 4 5 2 3 3 2 3 3 2 4 3
* Katkı Düzeyi : 1 Çok düşük 2 Düşük 3 Orta 4 Yüksek 5 Çok yüksek