Ders Öğretim Planı

Ders Kodu Ders Adı Ders Türü Yıl Dönem AKTS
EIST624 Experiment Design 927003 1 1 7.5

Dersin Amacı

Deney tasarımı hakkında bilgi vermek, tek faktörlü deney tasarımlarından çok faktörlü deney tasarımlarına kadar birçok tasarımı incelemek, bu tasarımlar için uygun modelleri kurmak, analizlerini yapmak ve elde edilen sonuçları yorumlayabilme özelliğine sahip olabilmek.

Dersin Veren Öğretim Görevlisi/Görevlileri

Doç.Dr. Pelin KASAP

Ön Koşul Dersleri

Temel İstatistik I/Temel İstatistik II

Önerilen Diğer Hususlar

Yok

Ders Kitabı / Malzemesi / Önerilen Kaynaklar

B. Şenoğlu , Ş. Acıtaş. İstatistiksel Deney Tasarımı.Nobel yayınları, 2010. Montgomery, D. C. (2000). Design and Analysis of Experiments, fifth edition, John Wiley ve Sons, New York. S.O.Erbaş, H.Olmuş. Deney Düzenleri ve İstatistiksel Analizleri. Gazi Kitapevi, 2005. C.Hicks. Deney Düzenlemede İstatistiksel Yöntemler, Akademi Mat., 1973.

Dersin Sunulduğu Dil

İngilizce

Staj Durumu

Yok

Dersin İçeriği

Deney tasarımına giriş ve temel kavramlar, varyans analizinin varsayımları, Tek faktörlü ve çok faktörlü deney tasarımları.

Değerlendirme

# Etkinlikler Adet Yuzde Katkısı Yarıyıl İci Etkinlik Yıl Sonu Etkinlik
90 Yarıyıl (Yıl) İçi Etkinlikleri 0 40
91 Yarıyıl (Yıl) Sonu Etkinlikleri 0 60
1 Ara Sınav 1 70 1
54 Ev Ödevi 1 30 1
2 Final Sınavı 1 100 1

Ders İş Yükü Verisi

# Etkinlikler Adet Süresi(saat) Toplam İş Yükü(saat)
1 Ara Sınav 1 5 5
2 Final Sınavı 1 5 5
5 Derse Katılım 13 7 91
6 Uygulama/Pratik 5 7 35
8 Rehberli Problem Çözümü 5 5 25
11 Soru-Yanıt 3 5 15
54 Ev Ödevi 1 9 9

Haftalık Ders İçeriği

Hafta Teorik Uygulama Laboratuar Ders Notları
1 Deney tasarıma giriş ve temel kavramlar
2 Tek yönlü varyans analizi
3 Varyansların homojenliği için kullanılan testler
4 Normallik testleri
5 İkili ve çoklu karşılaştırma yöntemleri
6 İki yönlü varyans analizi
7 Etkileşimli iki yönlü varyans analizi
8 Ara sınav
9 Latin kare deney düzeni
10 Greko Latin kare deney düzeni
11 Sabit, rastgele ve karma etkili modeller
12 Sabit, rastgele ve karma etkili modeller
13 İç içe deney tasarımı
14 Faktöriyel tasarım

Dersin Öğrenme Çıktıları

# Öğrenme Çıktı Id Açıklama
1 1539160 İstatistiksel deney tasarımının temelleri ve varsayımları hakkında bilgi sahibi olur.
2 1539161 Tek yönlü, iki yönlü (etkileşimsiz/etkileşimli), Latin Kare, GrekoLatin Kare, İç içe tasarım, Faktöriyel tasarım için modelleri kurar.
3 1539162 Sabit, rastgele ve karma etkili modelleri tanır.

Bölüm Program Çıktıları

# Program Çıktı Id Açıklama
1 78240 Alanı ile ilgili konularda strateji, politika ve uygulama planları geliştirir ve elde edilen sonuçları, kalite süreçleri çerçevesinde değerlendirir.
2 78241 Alanında özümsedikleri bilgiyi, problem çözme ve/veya uygulama becerilerini, disiplinler arası çalışmalarda kullanır.
3 78242 Lisans düzeyi yeterliliklerine dayalı olarak, aynı veya farklı bir alanda bilgilerini uzmanlık düzeyinde geliştirir, derinleştirir ve istatistik metotları kullanarak analiz eder ve yorumlar.
4 78243 Alanında edindiği uzmanlık düzeyindeki kuramsal ve uygulamalı bilgileri kullanır.
5 78244 Alanı ile ilgili uzmanlık gerektiren bir çalışmayı bağımsız olarak yürütür.
6 78245 Alanı ile ilgili uygulamalarda karşılaşılan ve öngörülemeyen karmaşık sorunların çözümü için yeni stratejik yaklaşımlar geliştirir ve sorumluluk alarak çözüm üretir.
7 78246 Alanında edindiği uzmanlık düzeyindeki bilgi ve becerileri eleştirel bir yaklaşımla değerlendirir ve öğrenmesini yönlendirir.
8 78247 Alanı ile ilgili verilerin toplanması, yorumlanması, uygulanması ve duyurulması aşamalarında toplumsal, bilimsel, kültürel ve etik değerleri gözeterek denetler ve bu değerleri öğretir.
9 78248 Alanının gerektirdiği düzeyde bilgisayar yazılımı ile birlikte bilişim ve iletişim teknolojilerini ileri düzeyde kullanır.
10 78249 Alanında edindiği bilgileri farklı disiplin alanlarından gelen bilgilerle bütünleştirerek yorumlar ve yeni bilgiler oluşturur.
11 78250 Alanının ilişkili olduğu disiplinler arası etkileşimi teşhis eder.
12 78251 Alanının gelişmesinde yer alan önemli kişileri, olay ve olguları, alanının uygulamalarına etkileri açısından değerlendirir.
13 78252 Alanındaki güncel gelişmeleri ve kendi çalışmalarını, nicel ve nitel veriler ile destekleyerek alanındaki ve alan dışındaki gruplara, yazılı, sözlü ve görsel olarak sistemli biçimde aktarır.
14 78253 Alanı ile ilgili sorunların çözümlenmesini gerektiren ortamlarda liderlik yapar.
15 78254 Alanı ile ilgili karşılaşılan sorunları araştırma yöntemlerini kullanarak çözümler.

Ögrenme Çıktı Matrisi

Program Çıktısı
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15
Öğrenme Çıktısı
1 4 4 4 5 5 4 5 4 4 5 5 4 4 4 4
2 5 3 5 3 4 4 4 4 4 3 5 5 3 3 3
3 4 4 4 3 3 3 4 4 3 3 3 5 4 5 3
* Katkı Düzeyi : 1 Çok düşük 2 Düşük 3 Orta 4 Yüksek 5 Çok yüksek