Ders Öğretim Planı

Ders Kodu Ders Adı Ders Türü Yıl Dönem AKTS
EIST623 Renewal, and Reliability Theory 927003 1 2 7.5

Dersin Amacı

Bu dersin amacı, güvenilirliğin istatikssel açıdan değerlendirilmesini yapmaktır.

Dersin Veren Öğretim Görevlisi/Görevlileri

Doç. Dr. Kamil ALAKUŞ

Ön Koşul Dersleri

Yok

Önerilen Diğer Hususlar

Yok.

Ders Kitabı / Malzemesi / Önerilen Kaynaklar

1) Barlow, R. E. and Proschan, F. (1975). Statistical Teory of Reliability and Life Testing, N. Y.: Holt, Rinehart and Winston. 2) Cox, D. R. and Oakes, D. (1884). Analysis of Survival Data. London: Chapman and Hall. 3) Kabfleisch, J. D. and Prentice, R. L. (1980). The Statistical Analysis of Failure Time Data. N.Y.: Wiley. 4) Lawless, J. F. (1982). Statistical Models and Methods for Lifetime Data. N.Y.: Wiley. 5)Fleming, T. R. and Harrington, D. P. (1991). Counting Processes and Survival Analysis. N.Y.: Wiley. 6) Andersen, P.K., Borgan, Ǿ., ill, R. D. and Keiding, N. (1993). Statistical Models Based on Counting Processes. N. Y.: Springer-Verlag. 7) Nelson, W. (1982). Applied Life Data Analysis. N.Y.: Wiley.

Dersin Sunulduğu Dil

İngilizce

Staj Durumu

Yok

Dersin İçeriği

Risk kavramı ve sistemlerin güvenilirliliği, bozulma ve tehlike oranları fonksiyonları, seri ve parelel sistemlerde güvenirlik hesapları, tamam olmayan, birinci ve ikinci tip sansürlü verilerle güvenirlik analizleri, yaşam testleri, grafik ve analitik yöntemler.

Değerlendirme

# Etkinlikler Adet Yuzde Katkısı Yarıyıl İci Etkinlik Yıl Sonu Etkinlik
90 Yarıyıl (Yıl) İçi Etkinlikleri 1 40
91 Yarıyıl (Yıl) Sonu Etkinlikleri 1 60
1 Ara Sınav 1 100 1
2 Final Sınavı 1 100 1

Ders İş Yükü Verisi

# Etkinlikler Adet Süresi(saat) Toplam İş Yükü(saat)
1 Ara Sınav 1 1 1
2 Final Sınavı 1 12 12
4 Quiz 2 2 4
5 Derse Katılım 13 3 39
20 Rapor Hazırlama 1 15 15
21 Rapor Sunma 3 5 15
29 Bireysel Çalışma 13 4 52
31 Ödev Problemleri için Bireysel Çalışma 5 3 15
32 Ara Sınav İçin Bireysel Çalışma 1 12 12
33 Final Sınavı içiin Bireysel Çalışma 1 12 12
54 Ev Ödevi 5 2 10

Haftalık Ders İçeriği

Hafta Teorik Uygulama Laboratuar Ders Notları
1 Güvenilirlikte İstatistiksel Kavramlar
2 Risk kavramı ve sistemlerin güvenilirliliği
3 Bozulma (arıza) ve tehlike oranları fonksiyonları ve çeşitler
4 Güvenilirlik Veri Yapısı: Eksiksiz ve Tamam olmayan (sansürlü) verilerin nedenleri
5 Güvenilirlik Verilerin Grafiksel Analizi
6 Güvenirlik ve risk fonksiyonlarının analizi: Parametre Dışı Tahmin Metotları.
7 Tek Örneklemler İçin İstatistiksel Yöntemler
8 Ara Sınav
9 Log-Rank testleri, grafik ve analitik yöntemler.
10 Güvenilirlik Verileri İçin Regresyon Modelleri
11 Cox Regresyon Modeli
12 Bayesiyan Güvenilirlik Tahmini ve Ön Kestirimi
13 Bilgisayar uygulamalı Güvenilirlik hesaplamaları
14 Araştırma övevi ve sunumu
15 Final Sınavı

Dersin Öğrenme Çıktıları

# Öğrenme Çıktı Id Açıklama
1 1328943 Güvenilirlikte önemli istatistiksel niceliklerin tanımını bilir.
2 1328944 Öğrenciler, güvenilirlik analizine uygun risk veya tehlike fonksiyonunu belirler.
3 1328945 Öğrenciler, güvenilirlik ve risk gibi en önemli fonksiyonların parametrik olmayan tahmini yapar
4 1328946 Öğrenciler veriler için uygun olasılık dağılımlarını seçerler ve gerekli tahminlerde bulunur.
5 1328947 Öğrenciler güvenilirlk verileri için regresyon modelleri geliştirir ve çözer.

Bölüm Program Çıktıları

# Program Çıktı Id Açıklama
1 70565 Alanı ile ilgili konularda strateji, politika ve uygulama planları geliştirir ve elde edilen sonuçları, kalite süreçleri çerçevesinde değerlendirir.
2 70566 Alanında özümsedikleri bilgiyi, problem çözme ve/veya uygulama becerilerini, disiplinler arası çalışmalarda kullanır.
3 70567 Lisans düzeyi yeterliliklerine dayalı olarak, aynı veya farklı bir alanda bilgilerini uzmanlık düzeyinde geliştirir, derinleştirir ve istatistik metotları kullanarak analiz eder ve yorumlar.
4 70568 Alanında edindiği uzmanlık düzeyindeki kuramsal ve uygulamalı bilgileri kullanır.
5 70569 Alanı ile ilgili uzmanlık gerektiren bir çalışmayı bağımsız olarak yürütür.
6 70570 Alanı ile ilgili uygulamalarda karşılaşılan ve öngörülemeyen karmaşık sorunların çözümü için yeni stratejik yaklaşımlar geliştirir ve sorumluluk alarak çözüm üretir.
7 70571 Alanında edindiği uzmanlık düzeyindeki bilgi ve becerileri eleştirel bir yaklaşımla değerlendirir ve öğrenmesini yönlendirir.
8 70572 Alanı ile ilgili verilerin toplanması, yorumlanması, uygulanması ve duyurulması aşamalarında toplumsal, bilimsel, kültürel ve etik değerleri gözeterek denetler ve bu değerleri öğretir.
9 70573 Alanının gerektirdiği düzeyde bilgisayar yazılımı ile birlikte bilişim ve iletişim teknolojilerini ileri düzeyde kullanır.
10 70574 Alanında edindiği bilgileri farklı disiplin alanlarından gelen bilgilerle bütünleştirerek yorumlar ve yeni bilgiler oluşturur.
11 70575 Alanının ilişkili olduğu disiplinler arası etkileşimi teşhis eder.
12 70576 Alanının gelişmesinde yer alan önemli kişileri, olay ve olguları, alanının uygulamalarına etkileri açısından değerlendirir.
13 70577 Alanındaki güncel gelişmeleri ve kendi çalışmalarını, nicel ve nitel veriler ile destekleyerek alanındaki ve alan dışındaki gruplara, yazılı, sözlü ve görsel olarak sistemli biçimde aktarır.
14 70578 Alanı ile ilgili sorunların çözümlenmesini gerektiren ortamlarda liderlik yapar.
15 70579 Alanı ile ilgili karşılaşılan sorunları araştırma yöntemlerini kullanarak çözümler.

Ögrenme Çıktı Matrisi

Program Çıktısı
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15
Öğrenme Çıktısı
1 3 3
2 3 3
3 4 4
4 4 3
5 2 4
* Katkı Düzeyi : 1 Çok düşük 2 Düşük 3 Orta 4 Yüksek 5 Çok yüksek