Ders Öğretim Planı

Ders Kodu Ders Adı Ders Türü Yıl Dönem AKTS
EIST609 Fuzzy Mathematical Programming 927003 1 2 7.5

Dersin Amacı

Bulanık ortamda karar vermek için gerekli temel bilgileri sunmak

Dersin Veren Öğretim Görevlisi/Görevlileri

Doç.Dr. Talat ŞENEL

Ders Kitabı / Malzemesi / Önerilen Kaynaklar

1- Özkan M.M., Bulanık Hedef Programlama, Ekin Kitabevi, 2003, Bursa. 2- Lai Y.J. and Hwang L.C., Fuzzy Mathematical Programming: Methods and Applications, Heidelberg: Springer-Verlag, 1992.

Dersin Sunulduğu Dil

İngilizce

Dersin İçeriği

Bulanık kümeler, üyelik fonksiyonları, bulanık sayılar, sözel değişkenler

Değerlendirme

# Etkinlikler Adet Yuzde Katkısı Yarıyıl İci Etkinlik Yıl Sonu Etkinlik
90 Yarıyıl (Yıl) İçi Etkinlikleri 1 40
91 Yarıyıl (Yıl) Sonu Etkinlikleri 1 60
1 Ara Sınav 1 100 1
2 Final Sınavı 1 100 1

Ders İş Yükü Verisi

# Etkinlikler Adet Süresi(saat) Toplam İş Yükü(saat)
1 Ara Sınav 3 10 30
2 Final Sınavı 3 10 30
5 Derse Katılım 14 3 42
7 Laboratuvar 7 3 21
9 Problem Çözümü 5 3 15
54 Ev Ödevi 6 8 48

Haftalık Ders İçeriği

Hafta Teorik Uygulama Laboratuar Ders Notları
1 Klasik Kümeler, Bulanık Kümeler
2 Bulanık Küme İşlemleri, Bulanık Küme Özellikleri
3 Bulanık Küme İşlemleri, Bulanık Küme Özellikleri
4 Genişleme Prensibi
5 Üyelik Fonksiyonları
6 Bulanık Sayılar, Bulanık Sayılarla Cebirsel İşlemler
7 Arasınav
8 Bulanık Sayılarla Cebirsel İşlemler
9 Bulanık Bağıntılar
10 Sözel Değişkenler
11 Bulanık Önermeler
12 Bulanık Karar
13 Bulanık Doğrusal Programlama
14 Bulanık Doğrusal Programlama

Dersin Öğrenme Çıktıları

# Öğrenme Çıktı Id Açıklama
95367 1539168 Öğrenciler bulanık küme kuramını öğrenirler
95368 1539169 Öğrenciler bulanık ortamda karar vermeyi öğrenirler

Bölüm Program Çıktıları

# Program Çıktı Id Açıklama
1 78240 Alanı ile ilgili konularda strateji, politika ve uygulama planları geliştirir ve elde edilen sonuçları, kalite süreçleri çerçevesinde değerlendirir.
2 78241 Alanında özümsedikleri bilgiyi, problem çözme ve/veya uygulama becerilerini, disiplinler arası çalışmalarda kullanır.
3 78242 Lisans düzeyi yeterliliklerine dayalı olarak, aynı veya farklı bir alanda bilgilerini uzmanlık düzeyinde geliştirir, derinleştirir ve istatistik metotları kullanarak analiz eder ve yorumlar.
4 78243 Alanında edindiği uzmanlık düzeyindeki kuramsal ve uygulamalı bilgileri kullanır.
5 78244 Alanı ile ilgili uzmanlık gerektiren bir çalışmayı bağımsız olarak yürütür.
6 78245 Alanı ile ilgili uygulamalarda karşılaşılan ve öngörülemeyen karmaşık sorunların çözümü için yeni stratejik yaklaşımlar geliştirir ve sorumluluk alarak çözüm üretir.
7 78246 Alanında edindiği uzmanlık düzeyindeki bilgi ve becerileri eleştirel bir yaklaşımla değerlendirir ve öğrenmesini yönlendirir.
8 78247 Alanı ile ilgili verilerin toplanması, yorumlanması, uygulanması ve duyurulması aşamalarında toplumsal, bilimsel, kültürel ve etik değerleri gözeterek denetler ve bu değerleri öğretir.
9 78248 Alanının gerektirdiği düzeyde bilgisayar yazılımı ile birlikte bilişim ve iletişim teknolojilerini ileri düzeyde kullanır.
10 78249 Alanında edindiği bilgileri farklı disiplin alanlarından gelen bilgilerle bütünleştirerek yorumlar ve yeni bilgiler oluşturur.
11 78250 Alanının ilişkili olduğu disiplinler arası etkileşimi teşhis eder.
12 78251 Alanının gelişmesinde yer alan önemli kişileri, olay ve olguları, alanının uygulamalarına etkileri açısından değerlendirir.
13 78252 Alanındaki güncel gelişmeleri ve kendi çalışmalarını, nicel ve nitel veriler ile destekleyerek alanındaki ve alan dışındaki gruplara, yazılı, sözlü ve görsel olarak sistemli biçimde aktarır.
14 78253 Alanı ile ilgili sorunların çözümlenmesini gerektiren ortamlarda liderlik yapar.
15 78254 Alanı ile ilgili karşılaşılan sorunları araştırma yöntemlerini kullanarak çözümler.

Ögrenme Çıktı Matrisi

Program Çıktısı
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15
Öğrenme Çıktısı
95367 4 2 3 4 5 5 3 3 4 5 5 3 3 4 4
95368 4 4 5 3 3 3 3 4 4 4 4 4 5 3 4
* Katkı Düzeyi : 1 Çok düşük 2 Düşük 3 Orta 4 Yüksek 5 Çok yüksek