Ders Öğretim Planı

Ders Kodu Ders Adı Ders Türü Yıl Dönem AKTS
EIST627 Scientific Research Methods and Ethics 927003 1 2 7.5

Dersin Amacı

Bu dersin amacı, a)Bilimsel araştırmaların kapsamını, temellerini öğrenme b) Bilimsel bilgiye erişim ve veri toplama yöntemlerini öğrenme d) Bilimsel metinleri okuma, anlama ve veri analizi yapabilme e) Araştırma raporu hazırlamayı öğrenme f) Bilimsel etik konularında bilgi sahibi olma ve etik dışı davranışları önleme.

Dersin Veren Öğretim Görevlisi/Görevlileri

Doç.Dr. Pelin KASAP

Ön Koşul Dersleri

Yok

Önerilen Diğer Hususlar

Yok

Ders Kitabı / Malzemesi / Önerilen Kaynaklar

1. Büyüköztürk, Ş., Aygün, Ö. , Çakmak Kılıç, E. ve Karadeniz, Ş , (2014). Bilimsel Araştırma Yöntemleri, Pegem Yayıncılık, ISBN: 9944919289. 2. Ertekin, C. Berker, N. Tolun, A. ve Ülkü, D. (2002). Bilimsel araştırmalarda etik ve sorunlar, TÜBA yayınları, ISBN: 9758593129, TÜBİTAK MATBAASI. 3. Ders Konuları ile ilgili hazırlanmış ders notları ve bilimsel araştırma makaleleri.

Dersin Sunulduğu Dil

İngilizce

Staj Durumu

Yok

Dersin İçeriği

Araştırmada Etik Sorunlar/Etik Dışı Davranışlar ve Önlenmesi, Bilimsel Araştırma Yöntemleri,Bilimsel Araştırma Planlanma: Araştırma Problemleri, Hipotezler ve Amaçlar, Bilimsel Bilgiye Erişim: Kütüphane, Dijital Kütüphane, Veritabanları, Bilimsel Veri Toplama ve Ölçme Yöntemleri , Veri Analiz Yöntemleri ve Sunumu, Geçerlilik Ve Güvenirlik Kavramları, Araştırma Önerisi Yazma -Bir 'Özet' Öneri Hazırlama, Araştırma Raporu Hazırlama/Raporlama Metotları, Makale Yazımında Temel Kurallar Ve Örnekler, Yükseköğretim Kurulu Bilimsel Araştırma Ve Yayın Etiği Yönergesi.

Değerlendirme

# Etkinlikler Adet Yuzde Katkısı Yarıyıl İci Etkinlik Yıl Sonu Etkinlik
90 Yarıyıl (Yıl) İçi Etkinlikleri 1 40
91 Yarıyıl (Yıl) Sonu Etkinlikleri 1 60
1 Ara Sınav 1 100 1
2 Final Sınavı 1 100 1

Ders İş Yükü Verisi

# Etkinlikler Adet Süresi(saat) Toplam İş Yükü(saat)
1 Ara Sınav 1 5 5
2 Final Sınavı 1 5 5
5 Derse Katılım 13 3 39
6 Uygulama/Pratik 7 2 14
10 Tartışma 5 4 20
20 Rapor Hazırlama 4 4 16
27 Makale Yazma 1 10 10
31 Ödev Problemleri için Bireysel Çalışma 7 3 21
32 Ara Sınav İçin Bireysel Çalışma 1 5 5
36 Rapor 5 5 25
49 Performans 13 1 13
54 Ev Ödevi 5 2 10

Haftalık Ders İçeriği

Hafta Teorik Uygulama Laboratuar Ders Notları
1 Bilimsel Bilgi ve Bilimsel Araştırma Yöntemlerine Giriş.Etik Ve Bilimsel Araştırmada Temel Etik İlkeler.
2 Araştırmada Etik Sorunlar/Etik Dışı Davranışlar ve Önlenmesi.
3 Bilimsel Araştırma Yöntemleri.
4 Bilimsel Araştırma Yöntemleri Devam.
5 Bilimsel Araştırmada Planlanma: Araştırma Problemleri, Hipotezler ve Amaçlar.
6 Bilimsel Bilgiye Erişim: Kütüphane, Dijital Kütüphane, Veritabanları
7 Bilimsel Veri Toplama ve Ölçme Yöntemleri
8 Ara Sınav
9 Veri Analiz Yöntemleri ve Sunumu
10 Geçerlilik Ve Güvenirlik Kavramları
11 Araştırma Önerisi Yazma-Bir 'Özet' Öneri Hazırlama
12 Araştırma Raporu Hazırlama/Raporlama Metotları
13 Makale Yazımında Temel Kurallar Ve Örnekler
14 Yükseköğretim Kurulu Bilimsel Araştırma Ve Yayın Etiği Yönergesi
15 Final Sınavı

Dersin Öğrenme Çıktıları

# Öğrenme Çıktı Id Açıklama
1 1538351 Bilimsel araştırmaların kapsamını ve temellerini öğrenir.
2 1538352 Bilimsel bilgiye erişim ve veri toplama yöntemlerini öğrenir.
3 1538353 Bilimsel metinleri okur, anlar ve veri analizi yapabilir.
4 1538354 Araştırma raporu hazırlamayı öğrenir.
5 1538355 Bilimsel etik konularında bilgi sahibi olur ve etik dışı davranışları önleyebilir.

Bölüm Program Çıktıları

# Program Çıktı Id Açıklama
1 78240 Alanı ile ilgili konularda strateji, politika ve uygulama planları geliştirir ve elde edilen sonuçları, kalite süreçleri çerçevesinde değerlendirir.
2 78241 Alanında özümsedikleri bilgiyi, problem çözme ve/veya uygulama becerilerini, disiplinler arası çalışmalarda kullanır.
3 78242 Lisans düzeyi yeterliliklerine dayalı olarak, aynı veya farklı bir alanda bilgilerini uzmanlık düzeyinde geliştirir, derinleştirir ve istatistik metotları kullanarak analiz eder ve yorumlar.
4 78243 Alanında edindiği uzmanlık düzeyindeki kuramsal ve uygulamalı bilgileri kullanır.
5 78244 Alanı ile ilgili uzmanlık gerektiren bir çalışmayı bağımsız olarak yürütür.
6 78245 Alanı ile ilgili uygulamalarda karşılaşılan ve öngörülemeyen karmaşık sorunların çözümü için yeni stratejik yaklaşımlar geliştirir ve sorumluluk alarak çözüm üretir.
7 78246 Alanında edindiği uzmanlık düzeyindeki bilgi ve becerileri eleştirel bir yaklaşımla değerlendirir ve öğrenmesini yönlendirir.
8 78247 Alanı ile ilgili verilerin toplanması, yorumlanması, uygulanması ve duyurulması aşamalarında toplumsal, bilimsel, kültürel ve etik değerleri gözeterek denetler ve bu değerleri öğretir.
9 78248 Alanının gerektirdiği düzeyde bilgisayar yazılımı ile birlikte bilişim ve iletişim teknolojilerini ileri düzeyde kullanır.
10 78249 Alanında edindiği bilgileri farklı disiplin alanlarından gelen bilgilerle bütünleştirerek yorumlar ve yeni bilgiler oluşturur.
11 78250 Alanının ilişkili olduğu disiplinler arası etkileşimi teşhis eder.
12 78251 Alanının gelişmesinde yer alan önemli kişileri, olay ve olguları, alanının uygulamalarına etkileri açısından değerlendirir.
13 78252 Alanındaki güncel gelişmeleri ve kendi çalışmalarını, nicel ve nitel veriler ile destekleyerek alanındaki ve alan dışındaki gruplara, yazılı, sözlü ve görsel olarak sistemli biçimde aktarır.
14 78253 Alanı ile ilgili sorunların çözümlenmesini gerektiren ortamlarda liderlik yapar.
15 78254 Alanı ile ilgili karşılaşılan sorunları araştırma yöntemlerini kullanarak çözümler.

Ögrenme Çıktı Matrisi

Program Çıktısı
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15
Öğrenme Çıktısı
1 4 3 3 4 4 4 3 4 3 3 3 2 3 4 4
2 4 3 4 3 3 3 4 4 3 3 4 3 4 3 3
3 3 3 4 4 3 4 3 4 3 4 3 4 3 4 4
4 3 4 3 4 3 3 4 3 4 4 3 3 4 3 3
5 4 3 4 5 4 5 4 4 3 3 4 4 3 3
* Katkı Düzeyi : 1 Çok düşük 2 Düşük 3 Orta 4 Yüksek 5 Çok yüksek