Ders Öğretim Planı

Ders Kodu Ders Adı Ders Türü Yıl Dönem AKTS
ALAE208 Dilbilim II 927001 2 4 3

Dersin Amacı

Ana dil ve hedef dil karşılaştırılarak yapılan analizler ile dillerin yapısı hakkında bilgi vermek ve dilblimin temel inceleme alanlarından biçim bilgisi, sözdizimi, edimbilim ve toplumdilbilim gibi açılardan dilleri incelemek.

Dersin Veren Öğretim Görevlisi/Görevlileri

Prof. Dr. Hasan BOLAT

Ön Koşul Dersleri

yok

Önerilen Diğer Hususlar

yok

Ders Kitabı / Malzemesi / Önerilen Kaynaklar

MEIBAUER J., U. DEMSKE u.a. (2007) Einführung in die Germanistische Linguistik, J.B. Mettzler, Stuttgart. BERGMANN, R., P. PAULY, S. STRICKER (2005) Einführung in die deutsche Sprachwissenschaft, Üniversitätsverlag Winter, Heidelberg. http://www.narr.de/bib/17414/9783823374145.pdf Schuster, J. (2003) Einführung in die Linguistik. AKSAN, D. (1980) Her Yönüyle Dil I, II, III, A.Ü. Basımevi, Ankara. AKERSON, F. E. (2000) Dile Genel Bir Bakış, Multilingual, İstanbul. BOLAT, H, (2004) Girişik Tümce Yapılarının Çevirisi, Deniz Kültür Yayınları, Samsun.

Dersin Sunulduğu Dil

Almanca

Staj Durumu

yok

Dersin İçeriği

Karşılaştırmalı ana dil ve yabancı dil analizleri; Dilin yapısı ilgili temel kavramlar; biçimbilgisi: bağımlı ve bağımsız biçimbirim, çekim ve türetim biçimbirimleri, biçimbirimsel analiz, biçimbilgisel dil tiplendirmesi, sözdizimi: sözcük ulamları, öbek, tümcecik, tümce yapıları, dönüşümlü üretimsel dil bilgisi, yönetim ve bağlama, edimbilim: gösterim, sezdirim, konuşma ilkeleri, sözeylem ve incelik; toplumdilbilim; ağız, kesit, biçem; söylem: metinsellik ölçütleri, bağlaşıklık ögeleri, söylem bağlantıları, işlevler, söylem durumu, kurumsal söylem.

Değerlendirme

# Etkinlikler Adet Yuzde Katkısı Yarıyıl İci Etkinlik Yıl Sonu Etkinlik
90 Yarıyıl (Yıl) İçi Etkinlikleri 1 40
91 Yarıyıl (Yıl) Sonu Etkinlikleri 1 60
1 Ara Sınav 1 100 1
2 Final Sınavı 1 100 1

Ders İş Yükü Verisi

# Etkinlikler Adet Süresi(saat) Toplam İş Yükü(saat)
1 Ara Sınav 1 1 1
2 Final Sınavı 1 1 1
3 Bütünleme Sınavı 1 1 1
31 Ödev Problemleri için Bireysel Çalışma 1 10 10
32 Ara Sınav İçin Bireysel Çalışma 1 25 25
33 Final Sınavı içiin Bireysel Çalışma 1 25 25
34 Okuma 1 12 12

Haftalık Ders İçeriği

Hafta Teorik Uygulama Laboratuar Ders Notları
1 Dil karşılaştırmaları ile ilgili temel kavramlar; Dillerin sınıflandırılmaları 1. DIE PSYCHOLINGUISTIK.docx
2 Karşılaştırmalı ana dil ve yabancı dil analizleri; Dil öğrencilerinin verilerinin yanlış çözümlemesinde kullanılması 2. DENKEN UND SPRECHEN.docx
3 Biçimbilgisi: bağımlı ve bağımsız biçimbirim, karmalar, çekim ve türetim biçimbirimleri 3. Spracherwerbstheorien.docx
4 Biçimbilgisi: bağımlı ve bağımsız biçimbirim, karmalar, çekim ve türetim biçimbirimleri 4. Der Kognitivismus.docx
5 Biçimbirimsel analiz, biçimbilgisel dil tiplendirmesi 5. Zweitspracherwerb.docx
6 sözdizimi: sözcük ulamları, öbek, tümcecik, tümce yapıları, dönüşümlü üretimsel dil bilgisi 6. Doppelspracherwerb und Zweitspracherwerb.docx
7 sözdizimi: sözcük ulamları, öbek, tümcecik, tümce yapıları, dönüşümlü üretimsel dil bilgisi 7. SEMANTIK.docx
8 sözdizimi: sözcük ulamları, öbek, tümcecik, tümce yapıları, dönüşümlü üretimsel dil bilgisi 7. SEMANTIK.docx
9 Arasınav
10 Edimbilim: gösterim, sezdirim, konuşma ilkeleri, sözeylem 8. Die Textsemantik.docx
11 Edimbilim: gösterim, sezdirim, konuşma ilkeleri, sözeylem 9. Bedeutungswandel.docx
12 Toplumdilbilim; ağız, kesit, biçem 10. Metapher.docx
13 Söylem: metinsellik ölçütleri 11. DIE SOZIOLINGUISTISCHE ASPEKTE DER SPRACHE.docx
14 Söylem: metinsellik ölçütleri 12. Untersuchen Sie die Bedeutungen der folgenden Wörter im Wörterbuch.docx

Dersin Öğrenme Çıktıları

# Öğrenme Çıktı Id Açıklama
1 1515092 Öğrenciler kendi ana dilini yabancı dil ile biçimbilgisi ve sözdizimi açısından karşılaştırabilir
2 1515093 Yazılı ya da sözlü metinleri anlambilim ve edimbilim açısından inceleyebilir
3 1515094 Aynı toplum içinde yaşayan sosyal grupların dil kullanımındaki farkları belirleyebilir

Bölüm Program Çıktıları

# Program Çıktı Id Açıklama
1 71164 Mesleği ile ilgili sorunların üstesinden gelebilmek için sorumluluk alabilir ve diğer meslektaşlarıyla birlikte sorunun çözümü için çözüm önerileri geliştirebilir.
2 71165 Mesleği ile ilgili sorunlara ilişkin çözüm önerilerinin netel ve nicel olarak değerlendirilmesinde konu ile ilgili uzman ya da uzman olmayan kişi ve kurumlarla bu verileri paylaşabilir.
3 71166 Sosyal hakların evrenselliği, sosyal adalet, kalite kültürü ve kültürel değerlerin korunması ile çevre koruma, iş sağlığı ve güvenliği konularında yeterli bilince sahip olma ve bunları çevresine yansıtabilir.
4 71167 Alana ait güncel bilgileri içeren ders kitabı, bunları destekleyen araç ve gereçlerle ilgili teorik ve uygulamalı bilgilere sahip
5 71168 Alanı ile edindiği bilgilerih hatırlayabilir, anlatabilir, adlandırabilir, tanımlayabilir, tekrarlayabilir, listeleyebilir ve kaydedebilir.
6 71169 Mesleği ile ilgili diğer paydaşlarını bilgilendirebilir, kendi düşüncelerini ve sorunlara ilişkin çözüm önerilerini yazılı ve sözlü olarak aktarabilir.
7 71170 edindiği bilgileri yorumlayabilir, uygulayabilir, kullnabilir, uygulamalı olarak gösterebilir, dramatize edebilir, örneklendirebilir
8 71171 Alanına ait edindiği bilgileri kullanabilir ve/veya uygulayabilir.
9 71172 Yabancı diller bölümünde öğrendiği dili en üst seviyede C2 öğrenerek ve bunu alanına özgü bilgileri, yayınları takip edebilme ve yabancı ülkelerdeki meslektaşları ile iletişim kuracak düzeyde kullanabilir.
10 71173 Sınıf içinde öğrencilere gerekli bilgi ve becerilerin kazandırılmasında proje, ödev gibi konularda etkinlikler planlayabilir ya da yönetebilir.
11 71174 Öğretmenlik mesleğinin ve öğrenme-öğretme işinin yaşamboyu süren bir olgu olduğunun farkında olur ve bunu sürekli geliştirebilmek için yaşamboyu öğrenmeye karşı olumlu bir tutum geliştirebilir.
12 71175 mesleği ile iligili eksiklikleri varsa bunları tespit edebilir ve geliştirilmesi için bu alana yönelebilir
13 71176 Öğretmenlik mesleğinin toplumsal sorumluluk bilinci taşıyan bir meslek olması sebebiyle yaşadığı sosyal çevreye karşı sorumluluk gereği çevrenin sorunlarına ilişkin proje ve çalışmalar düzenleyebilir bunları uygulayabilme ve topluma akatarabilir.
14 71177 edindiği teorik ve uygulamaya dayalı bilgileri aktarabilir, kendi cümleleriyle ifade edebilir, tasvir edebilir, tanıyabilir, açıklayabilir, belirleyebilir, rapor edebilir ve özetleyebilir.
15 71178 Mesleğinin gerektirdiği en az Avrupa Bilgisayar Kullanma Lisansı İleri Düzeyi’de bilgisayar yazılımı ile birlikte bilişim ve iletişim teknolojilerini kullanabilir.
16 71179 Öğretmenlik mesleğinde edinidği bilgi ve becerileri sürekli olarak geliştirebilmek için eleştirel bir yaklşımla değerlendirebilir

Ögrenme Çıktı Matrisi

Program Çıktısı
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16
Öğrenme Çıktısı
1 2 2 1 5 5 5 5 5 5 5 3 5 2 5 1 3
2 2 2 1 5 5 5 5 5 5 5 3 5 2 5 1 3
3 2 2 1 5 5 5 5 5 5 5 3 5 2 5 1 3
* Katkı Düzeyi : 1 Çok düşük 2 Düşük 3 Orta 4 Yüksek 5 Çok yüksek