Ders Öğretim Planı

Ders Kodu Ders Adı Ders Türü Yıl Dönem AKTS
ALAE210 İleri Okuma ve Yazma Becerileri 927001 2 4 3

Dersin Amacı

Almanca kitap okuma, anlama, yorumlama becerisi, uzun metinlerde okuma teknikleri, okunan metin bağlamında özetleme, yazılı ve sözlü yorumlama, görüş bildirme. Kendi başına bağımsız olarak herhangi bir konuda bir yazı kaleme alabilme.

Dersin Veren Öğretim Görevlisi/Görevlileri

Doç. Dr. Birkan Kargı

Ön Koşul Dersleri

Yok

Ders Kitabı / Malzemesi / Önerilen Kaynaklar

Em neu C1 Neu Abschlusskurs. Hueber Verlag. (2007). Balme. M.P.; Schwalb. S.; Weers. D. Genç. A. (1997) Screibtechniken, Hacettepe- taş yay. Ankara.

Dersin Sunulduğu Dil

Türkçe

Değerlendirme

# Etkinlikler Adet Yuzde Katkısı Yarıyıl İci Etkinlik Yıl Sonu Etkinlik
90 Yarıyıl (Yıl) İçi Etkinlikleri 1 40
91 Yarıyıl (Yıl) Sonu Etkinlikleri 1 60
1 Ara Sınav 1 100 1
2 Final Sınavı 1 100 1

Ders İş Yükü Verisi

# Etkinlikler Adet Süresi(saat) Toplam İş Yükü(saat)
1 Ara Sınav 1 5 5
2 Final Sınavı 1 7 7
5 Derse Katılım 14 1 14
8 Rehberli Problem Çözümü 12 2 24
54 Ev Ödevi 5 5 25

Haftalık Ders İçeriği

Hafta Teorik Uygulama Laboratuar Ders Notları
1 Kurzmeldungen Nachrichten aus aller Welt (Kısa gazete haberleri okuma, yorumlama ve tartışma)
2 Kurzmeldungen Nachrichten aus aller Welt (Kısa gazete haberleri okuma, yorumlama ve tartışma)devam.Doğal Yaşamı Koruma ile ilgili ödev hazırlama.
3 Internetreportage. Kundenmitarbeit. Ratgeber. Lebenshaltungskosten international.(Aylık harcama giderlerini karşılaştırma)
4 Formelle und informelle Briefe schreiben.
5 Erzahlung von Bertolt Brecht.Lesen und kommentieren.(Kısa hikaye okuyup yorumlama).
6 Erzahlung von Bertolt Brecht.Lesen und kommentieren.(Kısa hikaye okuyup yorumlama) devam edilecek
7 Erzahlung von Bertolt Brecht.Lesen und kommentieren.(Kısa hikaye okuyup yorumlama).Devam edilecek
8 Ein Referat schreiben.(Bir rapor yazma)
9 Arasınav.
10 Ratgeber. regeln zum richtigen Benehmen. Über die Deutschen. Andere Lander andere Sitten vergleichen.(Sosyal kurallar, farklı kültürler ve gelenekleri karşılaştırma
11 Formelle Briefe schreiben.
12 Magazinbeitrag. Sigmund Freud. Tipps: Kreativitat. Private E-Mail. (Yaratıcı yazı yazma ve e-mail yazma).
13 Reportage, Kommentar: Erfolgreiche Frauen. Internetreportage: Stolpersteine der Karriere.Informativer
14 Text: Stress am Arbeitsplatz. (Röportaj okuma ve yorumlama "başarılı kadınlar" İş yerinde stres konulu bir yazı yazma

Dersin Öğrenme Çıktıları

# Öğrenme Çıktı Id Açıklama
4289 1296185 Bu derste öğrendiklerini herhangi bir konuda yazılı ve sözlü olarak aktarır.
5140 1296183 Toplumsal sorumluluk bilinci ile yaşadığı sosyal çevre için proje ve etkinlikler düzenler.
17533 1296184 Okuduğu ileri düzeydeki metinleri açıklar.
24970 1296189 Farklı metinleri karşılaştırır, benzer ve farklı yönlerini formüle eder
25481 1296188 Okuduğu metinleri yorumlar.
32647 1296186 Bağımsız olarak herhangi bir konuda bir yazı yazar/tasarlar.
32649 1296187 Bir metni bölümlere ayırır veya yeniden düzenler.

Bölüm Program Çıktıları

# Program Çıktı Id Açıklama
1 63395 Mesleği ile ilgili sorunların üstesinden gelebilmek için sorumluluk alabilir ve diğer meslektaşlarıyla birlikte sorunun çözümü için çözüm önerileri geliştirebilir.
2 63396 Mesleği ile ilgili sorunlara ilişkin çözüm önerilerinin netel ve nicel olarak değerlendirilmesinde konu ile ilgili uzman ya da uzman olmayan kişi ve kurumlarla bu verileri paylaşabilir.
3 63397 Sosyal hakların evrenselliği, sosyal adalet, kalite kültürü ve kültürel değerlerin korunması ile çevre koruma, iş sağlığı ve güvenliği konularında yeterli bilince sahip olma ve bunları çevresine yansıtabilir.
4 63398 Alana ait güncel bilgileri içeren ders kitabı, bunları destekleyen araç ve gereçlerle ilgili teorik ve uygulamalı bilgilere sahip
5 63399 Alanı ile edindiği bilgilerih hatırlayabilir, anlatabilir, adlandırabilir, tanımlayabilir, tekrarlayabilir, listeleyebilir ve kaydedebilir.
6 63400 Mesleği ile ilgili diğer paydaşlarını bilgilendirebilir, kendi düşüncelerini ve sorunlara ilişkin çözüm önerilerini yazılı ve sözlü olarak aktarabilir.
7 63401 edindiği bilgileri yorumlayabilir, uygulayabilir, kullnabilir, uygulamalı olarak gösterebilir, dramatize edebilir, örneklendirebilir
8 63402 Alanına ait edindiği bilgileri kullanabilir ve/veya uygulayabilir.
9 63403 Yabancı diller bölümünde öğrendiği dili en üst seviyede C2 öğrenerek ve bunu alanına özgü bilgileri, yayınları takip edebilme ve yabancı ülkelerdeki meslektaşları ile iletişim kuracak düzeyde kullanabilir.
10 63404 Sınıf içinde öğrencilere gerekli bilgi ve becerilerin kazandırılmasında proje, ödev gibi konularda etkinlikler planlayabilir ya da yönetebilir.
11 63405 Öğretmenlik mesleğinin ve öğrenme-öğretme işinin yaşamboyu süren bir olgu olduğunun farkında olur ve bunu sürekli geliştirebilmek için yaşamboyu öğrenmeye karşı olumlu bir tutum geliştirebilir.
12 63406 mesleği ile iligili eksiklikleri varsa bunları tespit edebilir ve geliştirilmesi için bu alana yönelebilir
13 63407 Öğretmenlik mesleğinin toplumsal sorumluluk bilinci taşıyan bir meslek olması sebebiyle yaşadığı sosyal çevreye karşı sorumluluk gereği çevrenin sorunlarına ilişkin proje ve çalışmalar düzenleyebilir bunları uygulayabilme ve topluma akatarabilir.
14 63408 edindiği teorik ve uygulamaya dayalı bilgileri aktarabilir, kendi cümleleriyle ifade edebilir, tasvir edebilir, tanıyabilir, açıklayabilir, belirleyebilir, rapor edebilir ve özetleyebilir.
15 63409 Mesleğinin gerektirdiği en az Avrupa Bilgisayar Kullanma Lisansı İleri Düzeyi’de bilgisayar yazılımı ile birlikte bilişim ve iletişim teknolojilerini kullanabilir.
16 63410 Öğretmenlik mesleğinde edinidği bilgi ve becerileri sürekli olarak geliştirebilmek için eleştirel bir yaklşımla değerlendirebilir

Ögrenme Çıktı Matrisi

Program Çıktısı
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16
Öğrenme Çıktısı
4289 5 5 5 4 4 5 5 5 3 3 3 5 5 5 5 4
5140 4 5 5 4 5 5 4 4 4 4 5 5 5 5 5 5
17533 5 4 5 5 5 4 5 5 3 5 3 5 5 5 5 5
24970 4 4 5 4 5 5 5 3 5 5 3 5 5 5 5 3
25481 4 5 5 5 5 5 5 4 4 3 4 5 5 5 5 5
32647 5 4 5 5 5 4 5 3 5 3 5 5 5 5 5 5
32649 4 5 5 5 4 5 4 4 5 3 4 5 5 5 5 5
* Katkı Düzeyi : 1 Çok düşük 2 Düşük 3 Orta 4 Yüksek 5 Çok yüksek