Ders Öğretim Planı

Ders Kodu Ders Adı Ders Türü Yıl Dönem AKTS
FRAE204 Fransızca Öğretim Programları 927001 2 4 3

Dersin Amacı

Öğretmen adaylarına Fransızca öğretimine yönelik kullanılan tüm yöntemleri tanıtmak, Fransızca öğretim programları hakkında teorik bilgiler vermek ve programları değerlendirmek, konuyla ilgili güncel sorunlara değinmek, teorik bilgilerden yola çıkarak çeşitli uygulama örneklerini incelemek bu dersin amaçları arasında yer almaktadır.

Dersin Veren Öğretim Görevlisi/Görevlileri

Dr. Öğr. Üyesi Ahmet AYCAN

Ön Koşul Dersleri

Yok

Önerilen Diğer Hususlar

Yok

Ders Kitabı / Malzemesi / Önerilen Kaynaklar

P.BERTOCCHINI ET E.COSTANZO, Manuel de Formation Pratique, Paris, CLE, 2008. Rıfat GÜNDAY, Yabancı Dil Öğretiminde Yaklaşımlar, Yöntemler, Teknikler ve Multimedya Araç ve Materyallleri, Ankara, Favori, 2015. Özcan DEMİREL, Yabancı Dil Öğretim Yöntemleri, 2012.CUQ Jean-Pierre, GRUCA Isabelle, Cours de didactique du FLE et seconde, PUG, Grenoble, 2005. LEHMANN Denis, La didactique des langues en face à face, Hatier-Crédif, Paris, 1988. MARTINEZ Pierre, La didactique des langues étrangères, PUF, Que sais-je, Paris, 1998. WEISS Françoise, Jouer, communiquer, apprendre, Hachette, Paris, 2002. YAICHE Francis, Les simulations globales, mode d'emploi, Hachette, Paris, 1996. Henri BESSE, Méthodes et pratiques des manuels de langue, Paris, Didier, 1992. Sibel BOZBEYOĞLU, Enseignement du français langue étrangere, Ankara, Şahin Matbaası, 2000. Alana yönelik makaleler. Ders notları.

Dersin Sunulduğu Dil

Fransızca

Staj Durumu

Yok

Dersin İçeriği

Fransızca Öğretim Programlarını tanımak, değerlendirmek ve uygulama örneklerini inceleme.

Değerlendirme

# Etkinlikler Adet Yuzde Katkısı Yarıyıl İci Etkinlik Yıl Sonu Etkinlik
90 Yarıyıl (Yıl) İçi Etkinlikleri 0 40
91 Yarıyıl (Yıl) Sonu Etkinlikleri 0 60
1 Ara Sınav 1 100 1
2 Final Sınavı 1 100 1

Ders İş Yükü Verisi

# Etkinlikler Adet Süresi(saat) Toplam İş Yükü(saat)
1 Ara Sınav 1 10 10
2 Final Sınavı 1 10 10
5 Derse Katılım 14 3 42
32 Ara Sınav İçin Bireysel Çalışma 1 6 6
33 Final Sınavı içiin Bireysel Çalışma 1 6 6

Haftalık Ders İçeriği

Hafta Teorik Uygulama Laboratuar Ders Notları
1 Doğal Yöntem Framework_FR.pdf.pdf
2 Dilbilgisi-Çeviri Yöntemi Framework_FR.pdf.pdf
3 Doğrudan Yöntem Framework_FR.pdf.pdf
4 İşitsel-Dilsel Yöntem Framework_FR.pdf.pdf
5 İşitsel-Görsel Yöntem Framework_FR.pdf.pdf
6 İletişimsel Yöntem ilkogretim_fransizca.pdf
7 Göreve Dayalı Yöntem ilkogretim_fransizca.pdf
8 Eylem Odaklı Yöntem ilkogretim_fransizca.pdf
9 Ara Sınav
10 Çeviri Yöntemi fransızca lise müfredat.pdf
11 Okuma Yöntemi fransızca lise müfredat.pdf
12 Sessiz Yol Yöntemi fransızca lise müfredat.pdf
13 Tüm Fiziksel Tepki Yöntemi Fransizca_Ogretmenligi_Lisans_Programi.pdf
14 Seçmeli Yöntem tempo méthode de franaçais.jpg
15
16

Dersin Öğrenme Çıktıları

# Öğrenme Çıktı Id Açıklama
1 1296151 Öğretmen adayları yabancı dil öğretiminde kullanılan yöntem ve teknikleri tanır.
2 1296152 Fransızca Öğretim Programlarını tanır ve değerlendirir.
3 1296153 Dil öğretimi konusunda kendisini geliştirir.

Bölüm Program Çıktıları

# Program Çıktı Id Açıklama
1 63477 Çağdaş dil öğretimi kuram ve uygulamaları çerçevesinde temel bilgi edinme yöntemlerini kullanmak ve Fransızca öğretimine uygun planlama yapmak
2 63478 Alan dili öğrenme ortamının gerektirdiği öğretim programları, yöntem, teknik ve stratejileri seçmek, bilgiye ulaşma ve bilgi üretiminde uyarlamak
3 63479 Fransızca öğretiminde Dilbilim, Yazınbilim, Yöntembilimsel alanlarında edindiği bilgileri Fransızca temel dil becerilerini ve iletişim yeterliklerini geliştirebilmek için kullanmak
4 63480 .Dil öğretiminde, becerilerin geliştirilmesine yönelik olarak, Fransızca öğretim sürecine uygun araç, gereç ve materyali seçmek, geliştirebilmek ve uyarlamak
5 63481 Fransızcayı doğru ve anlaşılır bir şekilde kullanmalarını sağlayabilmek için, öğrencilerin dinleme-izleme, konuşma, okuma ve yazma becerilerini geliştirmek
6 63482 Bilgiye ulaşım yollarını etkin bir şekilde kullanım becerisini edinmek, edindiği bilgileri analitik ve eleştirel bir yaklaşımla yorumlamak ve değerlendirmek
7 63483 Öğrencilerin program hedeflerine göre ilerlemelerini ölçen, uygun ölçme ve değerlendirme araç ve yöntemlerini seçip kullanmak
8 63484 .Dil öğrenimin niteliğini artırmak için günümüz bilişim ve iletişim teknolojilerini, bilgisayar ve internet kaynaklarını kullanmak
9 63485 Fransızcayı Avrupa Dil Ortak Çerçeve programına göre C1 düzeyinde kullanarak alanındaki bilgi ve becerileri meslektaşlarıyla iletişim kurma yetisini kazanmak
10 63486 LLP yaşam boyu öğrenmeye karşı olumlu tutum geliştirerek, gerek kurumsal gerekse paydaşlarla hizmet içi eğitim-öğretim etkinlikleri geliştirmek
11 63487 .Bir kültür ürünü hakkında bilgilerini geliştirmek ve olan dili içinde oluştuğu kültürünün özellikleriyle tanımak, Fransız kültürü Erasmus programı değişim hareketliliğinden yararlanarak farklı sistemleri, kültürleri tanıma ve yaşama bilinci geliştirmek
12 63488 .Hedef dilin öğretilmesinde, öğrencilerin bireysel farklılıklarını dikkate alarak duruma uygun öğrenme ortamları hazırlayabilmek, sınıf yönetimi konusunda gerekli becerileri kazandırmak
13 63489 Türk Milli Eğitim sistemini, öğretmenlik mesleğini ve eğitim bilimleri alanını tüm yönleri ile tanımak
14 63490 .Öğrencilerin gelişim özellikleri doğrultusunda farklı öğrenme yaklaşımlarını bilmek
15 63491 Program içerisinde almış olduğu bilgi ve beceriler ile belirli bir dersi planlamak, işlemek ve değerlendirmek
16 63492 Öğretmenin rehberlik görevlerini ve öğrenciyi tanıma yollarını kavramak

Ögrenme Çıktı Matrisi

Program Çıktısı
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16
Öğrenme Çıktısı
1 5 5 4 4 4 5 5 5 5 5 5 4 5 5 5 5
2 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5
3 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5
* Katkı Düzeyi : 1 Çok düşük 2 Düşük 3 Orta 4 Yüksek 5 Çok yüksek