Ders Öğretim Planı

Ders Kodu Ders Adı Ders Türü Yıl Dönem AKTS
INAE204 İngilizce Öğretim Programları 927001 2 4 3

Dersin Amacı

Bu dersin amacı öğrencilere öğretim programlarıyla ilgili temel kavramları tanıtmak, İngilizce öğretim pogramlarının tarihsel gelişimini ve güncel İngilizce öğretim programlarını detaylı bir şekilde kavratmaktır.

Dersin Veren Öğretim Görevlisi/Görevlileri

Doç. Dr. Emrah EKMEKÇİ

Ön Koşul Dersleri

Yok

Önerilen Diğer Hususlar

Öğrenciler, dünyada ve Türkiye'de hem ilköğretim hem de ortaöğretim düzeyinde dil öğretim politikalarına yönelik okuma yapmalıdır.

Ders Kitabı / Malzemesi / Önerilen Kaynaklar

Yaman, İ, Ekmekçi, E., Şenel, M. (2016) (Edts). Current Trends in ELT. Ankara: NÜANS Publishing Yaman, İ, Ekmekçi, E., Şenel, M. (2019) (Edts). Basics of ELT. Ankara: BLACKSWAN Publishing House Coursepack prepared by the lecturer

Dersin Sunulduğu Dil

İngilizce

Staj Durumu

Yok

Dersin İçeriği

Öğretim programlarıyla ilgili temel kavramlar; İngilizce dersi öğretim programlarının geçmişten günümüze gelişimi; güncel İngilizce dersi öğretim programının yaklaşımı, içeriği, geliştirmeyi amaçladığı beceriler; öğrenme ve alt öğrenme alanları; kazanımların sınıflara göre dağılımı ve sınırları, diğer derslerle ilişkisi; kademeler arasındaki İngilizce dersi öğretim programlarının ilişkisi; kullanılan yöntem, teknik, araç-gereç ve materyaller; ölçme değerlendirme yaklaşımı; öğretmen yeterlilikleri

Değerlendirme

# Etkinlikler Adet Yuzde Katkısı Yarıyıl İci Etkinlik Yıl Sonu Etkinlik
90 Yarıyıl (Yıl) İçi Etkinlikleri 1 40
91 Yarıyıl (Yıl) Sonu Etkinlikleri 1 60
1 Ara Sınav 1 100 1
2 Final Sınavı 1 60 1
39 Rapor Sunma 1 40 1

Ders İş Yükü Verisi

# Etkinlikler Adet Süresi(saat) Toplam İş Yükü(saat)
1 Ara Sınav 1 10 10
2 Final Sınavı 1 10 10
5 Derse Katılım 14 2 28
32 Ara Sınav İçin Bireysel Çalışma 1 10 10
33 Final Sınavı içiin Bireysel Çalışma 1 10 10
34 Okuma 1 10 10

Haftalık Ders İçeriği

Hafta Teorik Uygulama Laboratuar Ders Notları
1 Dersin Tanıtımı ve Giriş TABLE OF CONTENTS.pdf
2 Öğretim programlarıyla ilgili temel kavramlar course design.ppt
theoriginsoflanguagecurriculumdevelopment.pptx
3 Yabancı dilde öğretiminde müfredat geliştirmenin temelleri approaches to syllabus design.pptx
Syllabus Shapes Presentation uyumlu.ppt
4 Diller için Avrupa Ortak Başvuru Metni ve İngiliz Dili Öğretimi cefr presentation-new.ppt
5 Geçmişten Günümüze Türkiye'de İngilizce Öğretim Programları ve İngilizce Öğretimi curricula related issues.docx
6 2-8. sınıflar İngilizce öğretim programının temel felsefesi 2-3-4-5-6-7-8 Öğretim Programı.pdf
7 2-8. sınıflar İngilizce öğretim programı kazanımlara ve dil işlevlerine bakış 2-3-4-5-6-7-8 Öğretim Programı.pdf
8 2-8. sınıflar İngilizce öğretim programında dil becerileri ve önerilen bağlamlar 2-3-4-5-6-7-8 Öğretim Programı.pdf
9 2-8. sınıflar İngilizce öğretim programında değerlendirme 2-3-4-5-6-7-8 Öğretim Programı.pdf
10 Ara Sınav
11 9-12. sınıflar İngilizce öğretim programının temel felsefesi 9-10-11-12 Öğretim Programı.pdf
12 9-12. sınıflar İngilizce öğretim programı kazanımlara ve dil işlevlerine bakış 9-10-11-12 Öğretim Programı.pdf
13 9-12. sınıflar İngilizce öğretim programında dil becerileri ve önerilen bağlamlar 9-10-11-12 Öğretim Programı.pdf
14 9-12. sınıflar İngilizce öğretim programında değerlendirme 9-10-11-12 Öğretim Programı.pdf

Dersin Öğrenme Çıktıları

# Öğrenme Çıktı Id Açıklama
1 1513459 Öğrenciler öğretim programlarıyla ilgili temel kavramları anlayabilirler.
2 1513460 İngilizce dersi öğretim programlarının geçmişten günümüze gelişimini bilirler.
3 1513461 Güncel İngilizce dersi öğretim programının yaklaşımı, içeriği, ve geliştirmeyi amaçladığı becerileri öğrenirler.
4 1513462 Diller için Avrupa Ortak Başvuru Metni ve İngilizce Öğretim programını doğru bir şekilde ilişkilendirebilirler.
5 1513463 Programlarda kullanılan yöntem, teknik, araç-gereç ve materyaller ve ölçme değerlendirme yaklaşımlarını analiz edebilirler.

Bölüm Program Çıktıları

# Program Çıktı Id Açıklama
1 71180 Çağdaş dil öğrenme kuram ve uygulamalarını göz önüne alarak, İngilizce öğretimine uygun planlama yapabilmek
2 71181 Farklı amaçlar ve farklı dil yeterlik düzeylerindeki öğrenciler için, dil öğretiminin gerektirdiği, güvenli, olumlu ve güdüleyici öğrenme ortamlarını düzenleyebilmek
3 71182 Düzenlenmiş dil öğrenme ortamının gerektirdiği uygun yöntem, teknik ve stratejileri seçip kullanabilmek
4 71183 Düzenlenmiş İngilizce öğretim sürecine uygun araç, gereç ve materyali seçmek, uyarlamak veya geliştirebilmek
5 71184 Dil öğreniminin niteliğini artırmak için, bilgi iletişim teknolojilerini, ilgili bilgisayar yazılımlarını ve Internet kaynaklarını kullanabilmek
6 71185 Sesbilimi, biçimbilgisini, anlambilimi, sözdizimini ve edimbilimi, öğrencilerin İngilizcede temel dil becerilerini ve iletişim yeterliklerini geliştirmek için kullanabilmek
7 71186 İngilizceyi doğru, anlaşılır bir şekilde kullanmalarını sağlayabilmek için, öğrencilerin dinleme/izleme, konuşma, okuma ve yazma becerilerini geliştirebilmek
8 71187 Öğrencilere İngilizce iletişim becerisi kazandırmak ve iletişimsel yeterliklerini geliştirmek için, onlara anlamlı etkileşim fırsatları sunmak, çok ve çeşitli şekillerde dile maruz kalmalarını sağlamak ve öğrencilere model olabilmek
9 71188 Öğrencilerin program hedeflerine göre ilerlemelerini ölçen, performansa dayalı ölçme araçları da dâhil olmak üzere, uygun ölçme ve değerlendirme araç ve yöntemlerini seçip kullanabilmek
10 71189 Öğrencilerin dil gelişimlerini belirlemeye yönelik ölçme sonuçlarını yorumlamak, öğrencilere geri bildirim sağlayabilmek ve ölçme değerlendirme sonuçlarını uygulamalarına yansıtabilmek
11 71190 .Öğrencilerin dil becerilerinin geliştirilmesinde ailelerle işbirliği yapabilmek
12 71191 Etkili bir rehberlik hizmeti sunabilmek için temel etik kuralları ve mesleğin sınırlılıklarını ve yasal konuları bilir ve bu konudaki gelişmeleri takip eder
13 71192 Türk Milli Eğitim sistemini, öğretmenlik mesleğini ve eğitim bilimleri alanını tüm yönleri ile tanımak
14 71193 .Öğrencilerin gelişim özellikleri doğrultusunda farklı öğrenme yaklaşımlarını bilmek
15 71194 Program içerisinde almış olduğu bilgi ve beceriler ile belirli bir dersi planlamak, işlemek ve değerlendirmek
16 71195 Öğretmenin rehberlik görevlerini ve öğrenciyi tanıma yollarını kavramak

Ögrenme Çıktı Matrisi

Program Çıktısı
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16
Öğrenme Çıktısı
1 4 4 5 4 5 5 5 5 4 5 4 5 5 5 5 5
2 4 5 5 4 5 3 5 4 3 5 5 5 4 5 3 5
3 5 4 5 5 3 5 4 4 4 3 5 5 4 4 4 3
4 5 4 5 3 5 5 4 4 5 5 5 5 4 4 3 5
5 5 5 5 5 4 5 4 4 4 5 5 5 5 5 5 5
* Katkı Düzeyi : 1 Çok düşük 2 Düşük 3 Orta 4 Yüksek 5 Çok yüksek