Ders Öğretim Planı

Ders Kodu Ders Adı Ders Türü Yıl Dönem AKTS
INAE206 İngiliz Edebiyatı II 927001 2 4 4

Dersin Amacı

Bu dersin amacı, Rönesans’tan günümüze İngiliz Edebiyat tarihini, dönemlerin tarihi ve sosyal artalanını, çeşitli ekol ve akımları, dönemlerin önemli yazarlarını tanıtmak, çeşitli ekol ve akımları temsil eden eserleri incelemektir.

Dersin Veren Öğretim Görevlisi/Görevlileri

Doç. Dr. Zerrin EREN

Ön Koşul Dersleri

Yok

Önerilen Diğer Hususlar

Öğrenciler ders planında bulunan yapıtları dersten önce okumalılar

Ders Kitabı / Malzemesi / Önerilen Kaynaklar

English Literature: A Survey for Students, Anthony Burgess, Longman. The Norton Anthology of English Literature, M.H. Abrams, Vol.I and II

Staj Durumu

Yok

Dersin İçeriği

Rönesans’tan günümüze İngiliz Edebiyatı tarihi, edebi dönemlerin tarihi ve sosyal artalanı, çeşitli ekol ve akımlar, dönemlerin önemli yazarları , çeşitli edebi ekol ve akımları temsil eden eserlerin incelenmesi

Değerlendirme

# Etkinlikler Adet Yuzde Katkısı Yarıyıl İci Etkinlik Yıl Sonu Etkinlik
90 Yarıyıl (Yıl) İçi Etkinlikleri 1 40
91 Yarıyıl (Yıl) Sonu Etkinlikleri 1 60
1 Ara Sınav 1 100 1
2 Final Sınavı 1 100 1

Ders İş Yükü Verisi

# Etkinlikler Adet Süresi(saat) Toplam İş Yükü(saat)
1 Ara Sınav 1 1 1
2 Final Sınavı 1 1 1
5 Derse Katılım 10 3 30
10 Tartışma 10 3 30
32 Ara Sınav İçin Bireysel Çalışma 1 10 10
33 Final Sınavı içiin Bireysel Çalışma 1 10 10
34 Okuma 12 2 24

Haftalık Ders İçeriği

Hafta Teorik Uygulama Laboratuar Ders Notları
1 Giriş Yok None English Literature-I.week.pptx
2 The Sixteenth century (Renaissance)- Social and historical Period Yok None 16th century social and historical background.pptx
3 Traditions of poetry in the 16th. Century- Sonnets-“The Long Love in my Thought Doth Harbor”-Sir Thomas Wyatt the Elder Yok Yok Literature of the period and 16th poetry.pptx
4 Sir Philip Sidney- Sonnet 5 “It is most true that eyes are formed to serve” Yok Yok Sir Philip Sidney- Astrophel and Stella- Sonnet 5.pptx
5 William Shakespeare -“Sonnet 130” Yok Yok Sonnet-130.pptx
6 17th century Social and historical background-” Yok Yok y17th century-social and historical background.pptx
7 John Milton - Schools of Poetry Metapysical Poetry-John Done “the Flea” Yok Yok 17th century-John Milton-schools of poetry-metaphysical poetry.pptx
8 Cavalier Poetry “Ben Jonson “Song to Celia”, Robert Herrick “To the Virgins, To Make Much of Time Yok Yok cavalier poetry.pptx
9 Ara Sınav
10 17th century Prose- Essay- Francis Bacon “Of Marriage and Single Life” Yok Yok 17th century prose-Of Marrige and Single Life- F.Bacon.pptx
11 18th century Social and Historical Background Yok Yok The Restoration and 18th century.pptx
12 Jonathan Swift “A Modest Proposal” Yok Yok J. Swift- A Modest Proposal.pptx
13 Jonathan Swift “A Modest Proposal” Yok Yok J. Swift- A Modest Proposal.pptx
14 The Social and historical background of the Victorian Period Yok Yok The Victorian Age.pptx

Dersin Öğrenme Çıktıları

# Öğrenme Çıktı Id Açıklama
1 1515800 1Öğrenciler, 6.yy İngiltere’sini tarihi ve sosyal olaylarını öğrenecekler
2 1515801 Öğrenciler Rönesans edebiyatının özelliklerini öğrenecekler
3 1515802 Öğrencilere 17. yy İngiltere’sinin tarihi ve sosyal olaylarını ve edebiyatı tanıtılacak
4 1515803 Metafizik ve Kavalier şiirini tanıyacaklar
5 1515804 18. yy İngilteresinin tarihi ve sosyal özelliklerini ve edebiyatını öğrenecekler
6 1515805 Romantik edebiyatın özelliklerini öğrenecekler
7 1515806 19.yy İngiltere'sinin tarihi ve sosyal özelliklerini ve edebiyatını öğrenecekler

Bölüm Program Çıktıları

# Program Çıktı Id Açıklama
1 71180 Çağdaş dil öğrenme kuram ve uygulamalarını göz önüne alarak, İngilizce öğretimine uygun planlama yapabilmek
2 71181 Farklı amaçlar ve farklı dil yeterlik düzeylerindeki öğrenciler için, dil öğretiminin gerektirdiği, güvenli, olumlu ve güdüleyici öğrenme ortamlarını düzenleyebilmek
3 71182 Düzenlenmiş dil öğrenme ortamının gerektirdiği uygun yöntem, teknik ve stratejileri seçip kullanabilmek
4 71183 Düzenlenmiş İngilizce öğretim sürecine uygun araç, gereç ve materyali seçmek, uyarlamak veya geliştirebilmek
5 71184 Dil öğreniminin niteliğini artırmak için, bilgi iletişim teknolojilerini, ilgili bilgisayar yazılımlarını ve Internet kaynaklarını kullanabilmek
6 71185 Sesbilimi, biçimbilgisini, anlambilimi, sözdizimini ve edimbilimi, öğrencilerin İngilizcede temel dil becerilerini ve iletişim yeterliklerini geliştirmek için kullanabilmek
7 71186 İngilizceyi doğru, anlaşılır bir şekilde kullanmalarını sağlayabilmek için, öğrencilerin dinleme/izleme, konuşma, okuma ve yazma becerilerini geliştirebilmek
8 71187 Öğrencilere İngilizce iletişim becerisi kazandırmak ve iletişimsel yeterliklerini geliştirmek için, onlara anlamlı etkileşim fırsatları sunmak, çok ve çeşitli şekillerde dile maruz kalmalarını sağlamak ve öğrencilere model olabilmek
9 71188 Öğrencilerin program hedeflerine göre ilerlemelerini ölçen, performansa dayalı ölçme araçları da dâhil olmak üzere, uygun ölçme ve değerlendirme araç ve yöntemlerini seçip kullanabilmek
10 71189 Öğrencilerin dil gelişimlerini belirlemeye yönelik ölçme sonuçlarını yorumlamak, öğrencilere geri bildirim sağlayabilmek ve ölçme değerlendirme sonuçlarını uygulamalarına yansıtabilmek
11 71190 .Öğrencilerin dil becerilerinin geliştirilmesinde ailelerle işbirliği yapabilmek
12 71191 Etkili bir rehberlik hizmeti sunabilmek için temel etik kuralları ve mesleğin sınırlılıklarını ve yasal konuları bilir ve bu konudaki gelişmeleri takip eder
13 71192 Türk Milli Eğitim sistemini, öğretmenlik mesleğini ve eğitim bilimleri alanını tüm yönleri ile tanımak
14 71193 .Öğrencilerin gelişim özellikleri doğrultusunda farklı öğrenme yaklaşımlarını bilmek
15 71194 Program içerisinde almış olduğu bilgi ve beceriler ile belirli bir dersi planlamak, işlemek ve değerlendirmek
16 71195 Öğretmenin rehberlik görevlerini ve öğrenciyi tanıma yollarını kavramak

Ögrenme Çıktı Matrisi

Program Çıktısı
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16
Öğrenme Çıktısı
1 4 5 4 5 5 4 5 5 5 5 5 5 5 5 4 5
2 5 5 4 3 5 4 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5
3 4 5 4 5 5 5 5 5 4 5 5 5 5 5 5 5
4 5 5 4 3 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 4 4
5 5 5 4 3 5 5 5 5 5 5 5 5 4 5 5 5
6 5 5 4 4 5 5 5 4 4 5 4 4 5 4 4 4
7 5 5 4 5 5 5 5 4 5 5 4 5 5 5 5 5
* Katkı Düzeyi : 1 Çok düşük 2 Düşük 3 Orta 4 Yüksek 5 Çok yüksek