Ders Öğretim Planı

Ders Kodu Ders Adı Ders Türü Yıl Dönem AKTS
INAE208 Dilbilim II 927001 2 4 3

Dersin Amacı

Dersin amacı, dilin sözdizimsel yapısını, anlambilim ve edimbilim kavramlarını tartışmak, tümcelerin yüzey yapısını çözümlemek, sözlü veya yazılı metinleri anlambilim ve edimbilim açısından çözümlemek.

Dersin Veren Öğretim Görevlisi/Görevlileri

Prof.Dr.Nalan KIZILTAN

Ders Kitabı / Malzemesi / Önerilen Kaynaklar

Fromkin, Victoria and and Robert Romdan. 1988. An Introduction to Language.Fort Worth: Holt, Rinehart and Winston, Inc. Hudson. Grover. 2000. Essential Introductory Linguistics. Oxford: Blackwell Publishers Ltd. Hurford, James and Breb-nday Heasley. Semantics: A Coursebook. 1983. Cambridge: Cambridge University Press. Kuiper, Koenroad and W. Scott Allan. 1996. An Introduction to English Language.Houndmills: Macmillan Pres Ltd. Lyons, John. 1995. Linguistic Semantics. Cambridge: Cambridge University Press. Levinson, Stephen C. 1983. Pragmatics. Cambridge: Cambridge University Pres. Löbner, Sebastian. 2002. Understanding Semantics. London: Hodder Headline Group. Tallerman, Maggie. 1998. Understanding Syntax. London: Hodder Headline Group. 1991. Language Files. Fifth Edition. Ohio State University. Department of Linguistics. Cruise, D.A. 1986. Lexical Semantics. Cambridge: Cambridge University Press.

Dersin Sunulduğu Dil

Türkçe

Dersin İçeriği

Dilin sözdizimsel, anlamsal ve edimsel yapısının çözümlenmesi

Değerlendirme

# Etkinlikler Adet Yuzde Katkısı Yarıyıl İci Etkinlik Yıl Sonu Etkinlik
90 Yarıyıl (Yıl) İçi Etkinlikleri 1 40
91 Yarıyıl (Yıl) Sonu Etkinlikleri 1 60
1 Ara Sınav 1 30 1
4 Quiz 1 10 1

Ders İş Yükü Verisi

# Etkinlikler Adet Süresi(saat) Toplam İş Yükü(saat)
1 Ara Sınav 1 10 10
2 Final Sınavı 1 15 15
5 Derse Katılım 14 2 28
8 Rehberli Problem Çözümü 14 1 14
54 Ev Ödevi 1 8 8

Haftalık Ders İçeriği

Dersin Öğrenme Çıktıları

# Öğrenme Çıktı Id Açıklama
8302 1517528 Tümceleri sözdizimsel açıdan çözümleyebilecek
25306 1517530 Tümcelerin sözce olarak anlamını tartışıp, edimbilim kavramları açısından çözümleyebilecek.
29676 1517529 Sözcüklerin ve tümcelerin anlamlarını, aralarındaki anlam ilişkilerini tartışabilecek.

Bölüm Program Çıktıları

# Program Çıktı Id Açıklama
1 71180 Çağdaş dil öğrenme kuram ve uygulamalarını göz önüne alarak, İngilizce öğretimine uygun planlama yapabilmek
2 71181 Farklı amaçlar ve farklı dil yeterlik düzeylerindeki öğrenciler için, dil öğretiminin gerektirdiği, güvenli, olumlu ve güdüleyici öğrenme ortamlarını düzenleyebilmek
3 71182 Düzenlenmiş dil öğrenme ortamının gerektirdiği uygun yöntem, teknik ve stratejileri seçip kullanabilmek
4 71183 Düzenlenmiş İngilizce öğretim sürecine uygun araç, gereç ve materyali seçmek, uyarlamak veya geliştirebilmek
5 71184 Dil öğreniminin niteliğini artırmak için, bilgi iletişim teknolojilerini, ilgili bilgisayar yazılımlarını ve Internet kaynaklarını kullanabilmek
6 71185 Sesbilimi, biçimbilgisini, anlambilimi, sözdizimini ve edimbilimi, öğrencilerin İngilizcede temel dil becerilerini ve iletişim yeterliklerini geliştirmek için kullanabilmek
7 71186 İngilizceyi doğru, anlaşılır bir şekilde kullanmalarını sağlayabilmek için, öğrencilerin dinleme/izleme, konuşma, okuma ve yazma becerilerini geliştirebilmek
8 71187 Öğrencilere İngilizce iletişim becerisi kazandırmak ve iletişimsel yeterliklerini geliştirmek için, onlara anlamlı etkileşim fırsatları sunmak, çok ve çeşitli şekillerde dile maruz kalmalarını sağlamak ve öğrencilere model olabilmek
9 71188 Öğrencilerin program hedeflerine göre ilerlemelerini ölçen, performansa dayalı ölçme araçları da dâhil olmak üzere, uygun ölçme ve değerlendirme araç ve yöntemlerini seçip kullanabilmek
10 71189 Öğrencilerin dil gelişimlerini belirlemeye yönelik ölçme sonuçlarını yorumlamak, öğrencilere geri bildirim sağlayabilmek ve ölçme değerlendirme sonuçlarını uygulamalarına yansıtabilmek
11 71190 .Öğrencilerin dil becerilerinin geliştirilmesinde ailelerle işbirliği yapabilmek
12 71191 Etkili bir rehberlik hizmeti sunabilmek için temel etik kuralları ve mesleğin sınırlılıklarını ve yasal konuları bilir ve bu konudaki gelişmeleri takip eder
13 71192 Türk Milli Eğitim sistemini, öğretmenlik mesleğini ve eğitim bilimleri alanını tüm yönleri ile tanımak
14 71193 .Öğrencilerin gelişim özellikleri doğrultusunda farklı öğrenme yaklaşımlarını bilmek
15 71194 Program içerisinde almış olduğu bilgi ve beceriler ile belirli bir dersi planlamak, işlemek ve değerlendirmek
16 71195 Öğretmenin rehberlik görevlerini ve öğrenciyi tanıma yollarını kavramak

Ögrenme Çıktı Matrisi

Program Çıktısı
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16
Öğrenme Çıktısı
8302 4 4 5 4 5 4 5 4 5 3 5 4 3 5 4 5
25306 4 5 3 5 4 5 5 3 5 4 5 4 5 3 5 4
29676 5 4 3 5 4 5 3 5 4 5 5 4 5 3 5 4
* Katkı Düzeyi : 1 Çok düşük 2 Düşük 3 Orta 4 Yüksek 5 Çok yüksek