Ders Öğretim Planı

Ders Kodu Ders Adı Ders Türü Yıl Dönem AKTS
EGMB204 Eğitim Araştırma Yöntemleri 927001 2 4 3

Dersin Amacı

Öğrencileri bilim ve bilimsel araştırma konusunda gerekli olan temel kavramlar ile tanıştırma, bilimsel araştırmanın aşamalarını açıklayabilmek, bilimsel araştırma raporlarının bölümlerini sıralayabilmek, niceliksel ve niteliksel araştırma yaklaşımları arasındaki farkları kavrayabilmek vb.

Dersin Veren Öğretim Görevlisi/Görevlileri

Öğrtt. Görv, Dr. Ayşegül Kuş

Ön Koşul Dersleri

Bir ön koşul yoktur.

Önerilen Diğer Hususlar

yoktur.

Ders Kitabı / Malzemesi / Önerilen Kaynaklar

1- Biliimsel Araştırmaya Giriş/ Mine Atlı- M. Hamil Naz,ik 2- Sosyal Blimlerde Araştıma Yönmtemleri/ ed. Ali Atıf Bir

Staj Durumu

yoktur

Dersin İçeriği

Öğrencileri bilim ve bilimsel araştırma konusunda gerekli olan temel kavramlar ile tanıştırma, bilimsel araştırmanın aşamalarını açıklayabilmek, bilimsel araştırma raporlarının bölümlerini sıralayabilmek, niceliksel ve niteliksel araştırma yaklaşımları arasındaki farkları sıralayabilmek

Değerlendirme

# Etkinlikler Adet Yuzde Katkısı Yarıyıl İci Etkinlik Yıl Sonu Etkinlik
90 Yarıyıl (Yıl) İçi Etkinlikleri 1 40
91 Yarıyıl (Yıl) Sonu Etkinlikleri 1 60
1 Ara Sınav 1 100 1
2 Final Sınavı 1 100 1

Ders İş Yükü Verisi

# Etkinlikler Adet Süresi(saat) Toplam İş Yükü(saat)
1 Ara Sınav 1 4 4
2 Final Sınavı 1 8 8
3 Bütünleme Sınavı 1 6 6
29 Bireysel Çalışma 12 1 12
32 Ara Sınav İçin Bireysel Çalışma 2 6 12
33 Final Sınavı içiin Bireysel Çalışma 1 8 8
54 Ev Ödevi 12 2 24

Haftalık Ders İçeriği

Hafta Teorik Uygulama Laboratuar Ders Notları
1 1- Bilim ve araştıma Bilimsel Araştırmaya Giriş2.jpg
2 2- Araştıma sürecindelki aşamalar Bilimsel Araştırmaya Giriş2.jpg
Bilimsel Araştırmaya Giriş3.jpg
araştıma yöntemleri 1-8 hafta.pdf
3 3- problem çözmeye kara verme Bilimsel Araştırmaya Giriş1.jpg
Bilimsel Araştırmaya Giriş2.jpg
Bilimsel Araştırmaya Giriş3.jpg
4 4- literatür tarama Bilimsel Araştırmaya Giriş1.jpg
Bilimsel Araştırmaya Giriş2.jpg
Bilimsel Araştırmaya Giriş3.jpg
5 5-Hipotez kurma Bilimsel Araştırmaya Giriş1.jpg
Bilimsel Araştırmaya Giriş2.jpg
Bilimsel Araştırmaya Giriş3.jpg
6 6- yöntem belirleme Bilimsel Araştırmaya Giriş1.jpg
Bilimsel Araştırmaya Giriş2.jpg
Bilimsel Araştırmaya Giriş3.jpg
7 7- Veri toplama tekniğini seçme Bilimsel Araştırmaya Giriş1.jpg
Bilimsel Araştırmaya Giriş2.jpg
Bilimsel Araştırmaya Giriş3.jpg
8 8-Çalışma evrenini belirlemek Bilimsel Araştırmaya Giriş1.jpg
Bilimsel Araştırmaya Giriş2.jpg
Bilimsel Araştırmaya Giriş3.jpg
9 9- Ara sınav Bilimsel Araştırmaya Giriş1.jpg
Bilimsel Araştırmaya Giriş2.jpg
Bilimsel Araştırmaya Giriş3.jpg
10 10- veri toplama aracını ve analiz şeklini ön çalışma ile kontrol etme Bilimsel Araştırmaya Giriş2.jpg
Bilimsel Araştırmaya Giriş3.jpg
Bilimsel Araştırmaya Giriş1.jpg
11 11- Araştırmayı yazma Bilimsel Araştırmaya Giriş1.jpg
Bilimsel Araştırmaya Giriş2.jpg
Bilimsel Araştırmaya Giriş3.jpg
12 12- Niteliiksel araştıma yaklaşımı Bilimsel Araştırmaya Giriş1.jpg
Bilimsel Araştırmaya Giriş2.jpg
Bilimsel Araştırmaya Giriş3.jpg
13 13- veri toplama planını uygulama Bilimsel Araştırmaya Giriş1.jpg
Bilimsel Araştırmaya Giriş2.jpg
Bilimsel Araştırmaya Giriş3.jpg
14 14. genel değerlendirme Bilimsel Araştırmaya Giriş1.jpg
Bilimsel Araştırmaya Giriş2.jpg
Bilimsel Araştırmaya Giriş3.jpg

Dersin Öğrenme Çıktıları

# Öğrenme Çıktı Id Açıklama
1 1513683 1- Öğrencilerin bilim ve bilimsell araştırma ile ilgili bazı i temel kavramları kazanacaklardır. 2- Bllimsel araştırma yöntem ve teknikleri konusunda bilgi sahibi olacaklar ve bakış açısı geliştireceklerdir. 3- Bilimsel araştırmalarda gerekli olan farklı veri toplama yöntemleri ile ilgili bilgi sahibi olacaklardır. 4-Öğrenciler lisans sonrası yapacakları bilimsel araştırmalar için gerekli olan temel bilgi ve donanıma sahip olacaklardır.

Bölüm Program Çıktıları

# Program Çıktı Id Açıklama
1 71180 Çağdaş dil öğrenme kuram ve uygulamalarını göz önüne alarak, İngilizce öğretimine uygun planlama yapabilmek
2 71181 Farklı amaçlar ve farklı dil yeterlik düzeylerindeki öğrenciler için, dil öğretiminin gerektirdiği, güvenli, olumlu ve güdüleyici öğrenme ortamlarını düzenleyebilmek
3 71182 Düzenlenmiş dil öğrenme ortamının gerektirdiği uygun yöntem, teknik ve stratejileri seçip kullanabilmek
4 71183 Düzenlenmiş İngilizce öğretim sürecine uygun araç, gereç ve materyali seçmek, uyarlamak veya geliştirebilmek
5 71184 Dil öğreniminin niteliğini artırmak için, bilgi iletişim teknolojilerini, ilgili bilgisayar yazılımlarını ve Internet kaynaklarını kullanabilmek
6 71185 Sesbilimi, biçimbilgisini, anlambilimi, sözdizimini ve edimbilimi, öğrencilerin İngilizcede temel dil becerilerini ve iletişim yeterliklerini geliştirmek için kullanabilmek
7 71186 İngilizceyi doğru, anlaşılır bir şekilde kullanmalarını sağlayabilmek için, öğrencilerin dinleme/izleme, konuşma, okuma ve yazma becerilerini geliştirebilmek
8 71187 Öğrencilere İngilizce iletişim becerisi kazandırmak ve iletişimsel yeterliklerini geliştirmek için, onlara anlamlı etkileşim fırsatları sunmak, çok ve çeşitli şekillerde dile maruz kalmalarını sağlamak ve öğrencilere model olabilmek
9 71188 Öğrencilerin program hedeflerine göre ilerlemelerini ölçen, performansa dayalı ölçme araçları da dâhil olmak üzere, uygun ölçme ve değerlendirme araç ve yöntemlerini seçip kullanabilmek
10 71189 Öğrencilerin dil gelişimlerini belirlemeye yönelik ölçme sonuçlarını yorumlamak, öğrencilere geri bildirim sağlayabilmek ve ölçme değerlendirme sonuçlarını uygulamalarına yansıtabilmek
11 71190 .Öğrencilerin dil becerilerinin geliştirilmesinde ailelerle işbirliği yapabilmek
12 71191 Etkili bir rehberlik hizmeti sunabilmek için temel etik kuralları ve mesleğin sınırlılıklarını ve yasal konuları bilir ve bu konudaki gelişmeleri takip eder
13 71192 Türk Milli Eğitim sistemini, öğretmenlik mesleğini ve eğitim bilimleri alanını tüm yönleri ile tanımak
14 71193 .Öğrencilerin gelişim özellikleri doğrultusunda farklı öğrenme yaklaşımlarını bilmek
15 71194 Program içerisinde almış olduğu bilgi ve beceriler ile belirli bir dersi planlamak, işlemek ve değerlendirmek
16 71195 Öğretmenin rehberlik görevlerini ve öğrenciyi tanıma yollarını kavramak

Ögrenme Çıktı Matrisi

Program Çıktısı
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16
Öğrenme Çıktısı
1 4 4 4 5 4 4 4 5 4 4 4 4 4 4 4 5
* Katkı Düzeyi : 1 Çok düşük 2 Düşük 3 Orta 4 Yüksek 5 Çok yüksek