Ders Öğretim Planı

Ders Kodu Ders Adı Ders Türü Yıl Dönem AKTS
MZAE216 Müzik Öğretimi Programları 927001 2 4 3

Dersin Amacı

Dersin amacı, okul öncesi, ilkokul, orta okul ve lise olmak üzere tüm öğretim düzeylerinde geçmişten günümüze kadar uygulanmış olan tüm müzik dersi öğretim programlarını inceleyerek ve yürürlükte olan müzik dersi öğretim programlarını içerik yönünden değerlendirerek öğretmen adaylarının hizmet içinde uygulayacakları ders öğretim programları hakkında bilgi edinmelerini sağlamaktır.

Dersin Veren Öğretim Görevlisi/Görevlileri

Prof. Dr. Damla BULUT

Ön Koşul Dersleri

Yok

Önerilen Diğer Hususlar

Yok

Ders Kitabı / Malzemesi / Önerilen Kaynaklar

MEB (2013) Okul öncesi öğretim programı, Ankara: MEB. MEB (2019) Müzik dersi öğretim programı (İlkokul ve Ortaokul 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 ve 8. Sınıflar), Ankara: MEB. MEB (2019) Orta öğretim müzik dersi öğretim programı (9, 10, 11, 12. Sınıflar), Ankara: MEB.

Dersin Sunulduğu Dil

Türkçe

Staj Durumu

Yok

Dersin İçeriği

Okul öncesi, ilkokul, orta okul ve lise olmak üzere tüm öğretim düzeylerinde geçmişten günümüze kadar uygulanmış olan tüm müzik dersi öğretim programlarının incelenmesi ve yürürlükte olan müzik dersi öğretim programlarının içerik yönünden değerlendirilmesidir.

Değerlendirme

# Etkinlikler Adet Yuzde Katkısı Yarıyıl İci Etkinlik Yıl Sonu Etkinlik
90 Yarıyıl (Yıl) İçi Etkinlikleri 1 40
91 Yarıyıl (Yıl) Sonu Etkinlikleri 1 60
6 Uygulama/Pratik 1 100 1
2 Final Sınavı 1 100 1

Ders İş Yükü Verisi

# Etkinlikler Adet Süresi(saat) Toplam İş Yükü(saat)
1 Ara Sınav 1 2 2
2 Final Sınavı 1 2 2
5 Derse Katılım 15 4 60
32 Ara Sınav İçin Bireysel Çalışma 5 1 5
54 Ev Ödevi 3 2 6

Haftalık Ders İçeriği

Hafta Teorik Uygulama Laboratuar Ders Notları
1 Öğretim, müzik öğretimi, program, müzik öğretiminde program kavramları 1.Hafta.pptx
2 Cumhuriyet dönemi öncesi müzik dersi ve öğretim programlarının incelenmesi 2. Hafta.pdf
3 Cumhuriyet dönemi sonrasında müzik dersi ve öğretim programlarının incelenmesi 3. Hafta_1.pdf
3. Hafta_2.pdf
4 Okul öncesi öğretim programının incelenmesi https://tegm.meb.gov.tr/dosya/okuloncesi/ooproram.pdf
5 Okul öncesi öğretim programının incelenmesi https://tegm.meb.gov.tr/dosya/okuloncesi/ooproram.pdf,
6 İlkokul müzik dersi öğretim programının incelenmesi http://mufredat.meb.gov.tr/Dosyalar/2018129173048695-1-8%20M%C3%BCzik%20%C3%96%C4%9Fretim%20Program%C4%B1%2020180123.pdf
7 İlkokul müzik dersi öğretim programının incelenmesi İlkokul_Müzik_Dersi_Öğretim_Programı.pdf
8 Ortaokul müzik dersi öğretim programının incelenmesi http://mufredat.meb.gov.tr/Dosyalar/2018129173048695-1-8%20M%C3%BCzik%20%C3%96%C4%9Fretim%20Program%C4%B1%2020180123.pdf
9 Ortaokul müzik dersi öğretim programının incelenmesi http://mufredat.meb.gov.tr/Dosyalar/2018129173048695-1-8%20M%C3%BCzik%20%C3%96%C4%9Fretim%20Program%C4%B1%2020180123.pdf,
10 Lise müzik dersi öğretim programının incelenmesi http://mufredat.meb.gov.tr/ProgramDetay.aspx?PID=359
11 Lise müzik dersi öğretim programının incelenmesi http://mufredat.meb.gov.tr/ProgramDetay.aspx?PID=359,
12 Okul öncesi öğretim programının değerlendirilmesi
13 İlköğretim müzik dersi öğretim programının değerlendirilmesi
14 Ortaöğretim müzik dersi öğretim programının değerlendirilmesi

Dersin Öğrenme Çıktıları

# Öğrenme Çıktı Id Açıklama
1 1295814 Okul öncesi programını tanır.
2 1295813 İlköğretim müzik dersi öğretim programını tanır.
3 1295812 Orta öğretim müzik dersi öğretim programını tanır.
4 1295815 Geçmişten günümüze uygulanan müzik dersi öğretim programlarını tanır.

Bölüm Program Çıktıları

# Program Çıktı Id Açıklama
1 63300 Türkçeyi kurallarına uygun düzgün ve etkili kullanabilme ve öğrencilerle sağlıklı iletişim kurabilme becerisine sahip olur.
2 63301 Öğretmenlik mesleği ve alanıyla ilgili pedagojik bilgi ve becerilere sahip olur, çağdaş öğretim yöntem ve tekniklerini, ölçme ve değerlendirme yöntemlerini bilir ve uygular.
3 63302 Alanı ile ilgili yabancı kaynakları takip edebilecek kadar yabancı dil bilgisine sahip olur.
4 63303 Bilgi ve İletişim Teknolojilerini müzik öğretiminde etkin şekilde kullanabilme becerisine sahip olur.
5 63304 Müzik eğitimi kapsamında, farklı yaş ve düzeydeki öğrencilerin gelişim özelliklerini ve öğrenme biçimlerini bilir, bu özelliklere uygun etkili planlama, materyal geliştirme ve uygulama yapabilir.
6 63305 Türk Eğitim Sisteminin yapısı ve tarihsel gelişimi hakkında yeterli bilgiye sahip olur.
7 63306 Atatürk İlke ve İnkılâplarına bağlı, demokrasiye inanan, Türk milli, manevi, ahlaki ve kültürel değerlerinin bilincinde olan ve bunlara mesleğinde duyarlılık gösteren bir öğretmen olur.
8 63307 Disiplinler arası çalışma anlayışı, yöntem ve teknikleri konusunda bilgi sahibi olup, topluma yararlı olacak projeler üretir.
9 63308 Bilimsel ve analitik düşünme becerilerine sahip olur, bilimsel araştırma yöntem ve tekniklerini bilir, araştırmacı öğretmen rolünü üstlenir.
10 63309 Müzik etkinlikleri düzenler, müzik grupları oluşturup sahneler ve onları yönetir.
11 63310 Birden fazla çalgıyı, geliştirilmeye açık bir biçimde çalma becerisi kazanır, söz ve çalgı müziğine eşlik eder, meslek yaşamında bu çalgıların öğretimine yönelik olarak teorik ve uygulamalı bilgi edinir.
12 63311 Bireysel ve birlikte çalma- söyleme becerilerini kazanır.
13 63312 Ulusal ve evrensel müzik akımlarını tanır, bu akımlarla yazılmış müzik eserlerini çözümler, müzik alanında yeterli kültürel birikime sahip olur.
14 63313 Müziksel işitme, okuma ve yazma eylemleri ile müzik teorisi alanlarında yeterli donanım edinir, müzik yaratma sürecini anlar ve eğitim müziğinde yaratıcılığını geliştirir.
15 63314 Sesini ve çalgısını müzikal bir biçimde, doğru bir teknikle kullanır, çalgısının temel bakımını ve onarımını yapar.
16 63315 Yaşam boyu öğrenmeyi gerçekleştirebilecek şekilde sanatsal, bilimsel ve felsefi açılardan kendini sürekli güncelleyebilecek birikime sahip olur.
17 63316 Müzik Öğretmenliği alanı ile ilgili konularda düşüncelerini ve çözüm önerilerini yazılı ve sözlü olarak paylaşır.
18 63317 Sosyal çevreyi yaşanabilir kılmak için proje ve etkinlikler geliştirir.
19 63318 Öğrenme-öğretme sürecinde, amaç ve içeriklere uygun genel ve müziksel öğretim yöntemlerini kullanarak öğrenim ortamını organize eder.

Ögrenme Çıktı Matrisi

Program Çıktısı
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19
Öğrenme Çıktısı
1 5
2 5
3 5
4 5
* Katkı Düzeyi : 1 Çok düşük 2 Düşük 3 Orta 4 Yüksek 5 Çok yüksek