Ders Öğretim Planı

Ders Kodu Ders Adı Ders Türü Yıl Dönem AKTS
İMÖAE204 Ortaokul Matematik Öğretim Programları 927001 2 4 3

Dersin Amacı

Ortaokul Matematik Öğretim Programlarının İncelenmesi

Dersin Veren Öğretim Görevlisi/Görevlileri

Doç. Dr. Esen Ersoy

Ders Kitabı / Malzemesi / Önerilen Kaynaklar

Ders notları

Dersin Sunulduğu Dil

Türkçe

Dersin İçeriği

Ortaokul Matematik Öğretim Programlarının amaçlarının belirlenmesi Ortaokul Matematik Öğretim Programlarının sınıf seviyelerine uygun olarak İncelenmesi

Değerlendirme

# Etkinlikler Adet Yuzde Katkısı Yarıyıl İci Etkinlik Yıl Sonu Etkinlik
90 Yarıyıl (Yıl) İçi Etkinlikleri 1 40
91 Yarıyıl (Yıl) Sonu Etkinlikleri 1 60
1 Ara Sınav 1 100 1
2 Final Sınavı 1 100 1

Ders İş Yükü Verisi

# Etkinlikler Adet Süresi(saat) Toplam İş Yükü(saat)
1 Ara Sınav 1 37 37
2 Final Sınavı 1 37 37

Haftalık Ders İçeriği

Hafta Teorik Uygulama Laboratuar Ders Notları
1 ÖĞRETİM PROGRAMI Ortaokul Matematik Öğretim Programı-1.hafta.ppt
2 ÖĞRETİM TASARLAMA Ortaokul Matematik Öğretim Programı-2.hafta.ppt
3 ÖĞRETİM PROGRAMLARININ AMAÇLARI Ortaokul Matematik Öğretim Programı-3.hafta.ppt
4 ÖĞRETİM PROGRAMLARININ PERSPEKTİFİ Ortaokul Matematik Öğretim Programı-4.hafta.ppt
5 DEĞERLERİMİZ Ortaokul Matematik Öğretim Programı-5.hafta.ppt
6 YETKİNLİKLER Ortaokul Matematik Öğretim Programı-6.hafta.ppt
7 Arasınav Ortaokul Matematik Öğretim Programı-7.hafta.ppt
8 ÖĞRETİM PROGRAMLARINDA ÖLÇME VE DEĞERLENDİRME YAKLAŞIMI Ortaokul Matematik Öğretim Programı-8.hafta.ppt
9 BİREYSEL GELİŞİM VE ÖĞRETİM PROGRAMLARI Ortaokul Matematik Öğretim Programı-9.hafta.ppt
10 MATEMATİK DERSİ ÖĞRETİM PROGRAMI'NIN ÖZEL AMAÇLARI Ortaokul Matematik Öğretim Programı-10.hafta.ppt
11 MATEMATİK DERSİ ÖĞRETİM PROGRAMI'NIN YAPISI Ortaokul Matematik Öğretim Programı-11.hafta.ppt
12 MATEMATİK DERSİ ÖĞRETİM PROGRAMI'NIN UYGULANMASINDA DİKKAT EDİLECEK HUSUSLAR Ortaokul Matematik Öğretim Programı-12.hafta.ppt
13 MATEMATİK DERSİ ÖĞRETİM PROGRAMI'NIN 5., 6., 7. Ve 8. SINIF KAZANIMLARININ İNCELENMESİ Ortaokul Matematik Öğretim Programı-13.hafta.ppt
14 MATEMATİK DERSİ ÖĞRETİM PROGRAMI'NIN 5., 6., 7. Ve 8. SINIF KAZANIMLARININ İNCELENMESİ Ortaokul Matematik Öğretim Programı-14.hafta.ppt

Dersin Öğrenme Çıktıları

# Öğrenme Çıktı Id Açıklama
1 1309235 ÖĞRETİM PROGRAMLARININ AMAÇLARI
2 1309236 ÖĞRETİM PROGRAMLARINDA ÖLÇME VE DEĞERLENDİRME YAKLAŞIMI
3 1309237 MATEMATİK DERSİ ÖĞRETİM PROGRAMI'NIN ÖZEL AMAÇLARI
4 1309238 MATEMATİK DERSİ ÖĞRETİM PROGRAMI'NIN YAPISI

Bölüm Program Çıktıları

# Program Çıktı Id Açıklama
1 63227 Matematikteki temel kavramlarla ilgili yeterli bilgi birikimine sahiptir.
2 63228 Alanı ile ilgili öğretim programları, çağdaş öğretim yöntem ve teknikleri ile ölçme ve değerlendirme yöntemlerini bilir ve uygular.
3 63229 Psikolojik ve pedagojik çerçevede, öğrencilerin gelişim, öğrenme özellikleri ve güçlüklerinin bilgisine sahip olur.
4 63230 İlköğretim ikinci kademedeki öğrencilerin gelişim özelliklerini ve öğrenme biçimlerine uygun etkili planlama, materyal geliştirme ve uygulama yapabilir.
5 63231 Bilginin doğası, kaynağı, sınırları, doğruluğu, güvenirliliği ve geçerliliği değerlendirme bilgisine sahip olur, bilimsel bilginin üretimi ile ilgili süreçleri bilir, uygular ve paylaşır.
6 63232 Alanının tarihsel gelişimini ve dayandığı felsefi temelleri bilir, karşılaştırabilir ve yorumlayabilir.
7 63233 Alanında disiplinler arası ilişkiler kurabilecek düzeyde genel kültür bilgisine sahip olur ve bu ilişkilendirmeyi alanına uyarlayabilir.
8 63234 Alanı ile ilgili uygulamalarda karşılaşılan ve öngörülemeyen karmaşık problemlere bireysel veya grup olarak çözüm önerileri getirebilir.
9 63235 Alanı ile ilgili yabancı kaynakları takip edebilecek ve meslektaşları ile iletişim kurabilecek seviyede yabancı dil bilgisine sahip olur.
10 63236 Matematik öğretiminde Bilgi ve İletişim Teknolojilerini ve öğrencinin gereksinim duyduğu öğrenim materyallerini etkin şekilde kullanabilme becerisine sahiptir.
11 63237 Alanı ile ilgili konularda görüş ve düşüncelerini, doğru ve etkili bir biçimde, yazılı ve sözlü aktarır.
12 63238 Atatürk İlke ve İnkılâpları ışığında çağdaş dünyanın gereksinimlerine ayak uydurarak kendini geliştir; demokrasi ve insan haklarına saygı duyar; milli, ahlaki ve kültürel değerlere sahip olur.
13 63239 Türk Eğitim Sisteminin yapısı, sorunları ve tarihsel gelişimi hakkında bilgi sahibi olur.
14 63240 Yaşamboyu öğrenme felsefesini benimser, toplumsal sorumluluk bilinci ile yaşadığı sosyal çevre için proje ve etkinlikler geliştirebilir.

Ögrenme Çıktı Matrisi

Program Çıktısı
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14
Öğrenme Çıktısı
1 4 5 4 4 5 4 4 5 4 5 4 4 4 3
2 3 4 4 4 5 4 4 5 4 5 4 4 3 3
3 4 4 4 5 5 4 4 5 5 4 4 4 3 3
4 5 4 5 5 4 4 4 5 5 4 4 4 3 5
* Katkı Düzeyi : 1 Çok düşük 2 Düşük 3 Orta 4 Yüksek 5 Çok yüksek