Ders Öğretim Planı

Ders Kodu Ders Adı Ders Türü Yıl Dönem AKTS
İMÖAE206 Lineer Cebir II 927001 2 4 2

Dersin Amacı

Vektörleri genelleştirmek, lineer denklem sistemlerini çözme.

Dersin Veren Öğretim Görevlisi/Görevlileri

Doç. Dr. Celil Nebiyev

Ön Koşul Dersleri

Lineer Cebir I

Ders Kitabı / Malzemesi / Önerilen Kaynaklar

Prof. Dr. Fethi Çallıalp Örneklerle Lineer Cebir, Prof. Dr: H. Hilmi Hacısalihoğlu Lineer Cebir

Dersin Sunulduğu Dil

Türkçe

Dersin İçeriği

Vektör uzaylarında lineer dönüşüm, bir lineer dönüşüme karşılık gelen matris, direkt toplam uzayı, iç çarpım uzayı, permütasyonlar, determinantlar, lineer denklem sistemleri.

Değerlendirme

# Etkinlikler Adet Yuzde Katkısı Yarıyıl İci Etkinlik Yıl Sonu Etkinlik
90 Yarıyıl (Yıl) İçi Etkinlikleri 1 40
91 Yarıyıl (Yıl) Sonu Etkinlikleri 1 60
1 Ara Sınav 1 100 1
2 Final Sınavı 1 100 1

Ders İş Yükü Verisi

# Etkinlikler Adet Süresi(saat) Toplam İş Yükü(saat)
1 Ara Sınav 8 3 24
2 Final Sınavı 8 4 32

Haftalık Ders İçeriği

Hafta Teorik Uygulama Laboratuar Ders Notları
1 Vektör uzaylarında lineer dönüşümler. 1. hafta.docx
2 Bir lineer dönüşümün çekirdeği ve rankı 2. hafta.docx
3 Bir lineer dönüşüme karşılık gelen matris 3. hafta.docx
4 Alt vektör uzayların direkt toplamı 4. hafta.docx
5 Vektörlerde iç çarpım 5. hafta.docx
6 Bir vektörün normu 6. hafta.docx
7 Schwarz eşitsizliği 7. hafta.docx
8 Norm özellikleri 8. hafta.docx
9 Gram-Schmidt ortonormalleştirme yöntemi 9. hafta.docx
10 Arasınav
11 Permutasyonlar 11. hafta.docx
12 Bir matrisin determinantı 12. hafta.docx
13 Determinant özellikleri 13. hafta.docx
14 Lineer denklem sistemleri 14. hafta.docx
15 Dönem sonu sınavları
16 Dönem sonu sınavları

Dersin Öğrenme Çıktıları

# Öğrenme Çıktı Id Açıklama
1 1308287 Vektörlerin iç çarpımını öğrenecektir.
2 1308288 Lineer denklem sistemlerini çözecektir.

Bölüm Program Çıktıları

# Program Çıktı Id Açıklama
1 63227 Matematikteki temel kavramlarla ilgili yeterli bilgi birikimine sahiptir.
2 63228 Alanı ile ilgili öğretim programları, çağdaş öğretim yöntem ve teknikleri ile ölçme ve değerlendirme yöntemlerini bilir ve uygular.
3 63229 Psikolojik ve pedagojik çerçevede, öğrencilerin gelişim, öğrenme özellikleri ve güçlüklerinin bilgisine sahip olur.
4 63230 İlköğretim ikinci kademedeki öğrencilerin gelişim özelliklerini ve öğrenme biçimlerine uygun etkili planlama, materyal geliştirme ve uygulama yapabilir.
5 63231 Bilginin doğası, kaynağı, sınırları, doğruluğu, güvenirliliği ve geçerliliği değerlendirme bilgisine sahip olur, bilimsel bilginin üretimi ile ilgili süreçleri bilir, uygular ve paylaşır.
6 63232 Alanının tarihsel gelişimini ve dayandığı felsefi temelleri bilir, karşılaştırabilir ve yorumlayabilir.
7 63233 Alanında disiplinler arası ilişkiler kurabilecek düzeyde genel kültür bilgisine sahip olur ve bu ilişkilendirmeyi alanına uyarlayabilir.
8 63234 Alanı ile ilgili uygulamalarda karşılaşılan ve öngörülemeyen karmaşık problemlere bireysel veya grup olarak çözüm önerileri getirebilir.
9 63235 Alanı ile ilgili yabancı kaynakları takip edebilecek ve meslektaşları ile iletişim kurabilecek seviyede yabancı dil bilgisine sahip olur.
10 63236 Matematik öğretiminde Bilgi ve İletişim Teknolojilerini ve öğrencinin gereksinim duyduğu öğrenim materyallerini etkin şekilde kullanabilme becerisine sahiptir.
11 63237 Alanı ile ilgili konularda görüş ve düşüncelerini, doğru ve etkili bir biçimde, yazılı ve sözlü aktarır.
12 63238 Atatürk İlke ve İnkılâpları ışığında çağdaş dünyanın gereksinimlerine ayak uydurarak kendini geliştir; demokrasi ve insan haklarına saygı duyar; milli, ahlaki ve kültürel değerlere sahip olur.
13 63239 Türk Eğitim Sisteminin yapısı, sorunları ve tarihsel gelişimi hakkında bilgi sahibi olur.
14 63240 Yaşamboyu öğrenme felsefesini benimser, toplumsal sorumluluk bilinci ile yaşadığı sosyal çevre için proje ve etkinlikler geliştirebilir.

Ögrenme Çıktı Matrisi

Program Çıktısı
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14
Öğrenme Çıktısı
1 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5
2 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5
* Katkı Düzeyi : 1 Çok düşük 2 Düşük 3 Orta 4 Yüksek 5 Çok yüksek