Ders Öğretim Planı

Ders Kodu Ders Adı Ders Türü Yıl Dönem AKTS
OZAE204 Özel Eğitimde Teknoloji Destekli Öğretim 927001 2 4 3

Dersin Amacı

Özel gereksinimli çocukların eğitimden en iyi şekilde yararlanmaları ve günlük yaşamlarında gereksinimlerini karşılayabilmeleri için geliştirilen teknolojiler konusunda öğretmen adaylarına bilgi ve bu teknolojileri kullanma becerisi kazandırmak.

Dersin Veren Öğretim Görevlisi/Görevlileri

Öğr. Gör. Hakan Metin

Ön Koşul Dersleri

Yok

Önerilen Diğer Hususlar

Yok

Ders Kitabı / Malzemesi / Önerilen Kaynaklar

Özel Eğitim ve Yardımcı Teknolojiler. Ed: Yrd. Doç.Dr. Salih Çakmak. Vize Yayıncılık. 2016 Özel Eğitimde Teknoloji Destekli Öğretim. Ed: Yrd. Doç.Dr. Özge Eliçin. Vize Yayıncılık. 2016

Dersin Sunulduğu Dil

Türkçe

Staj Durumu

Yok

Dersin İçeriği

Teknoloji, düşük düzey teknoloji, ileri düzey teknoloji, öğretim teknolojisi ve yardımcı teknoloji kavramları, yetersizlik grubuna göre çeşitlenen teknolojiler, akademik ve akademik olmayan becerilere yönelik teknoloji destekli uygulamalar; farklı teknolojik araçların (örn., akıllı tahta, masaü stü, dizûstü, tablet, akıllı t elefon) özel eğitimde kullanımı; akıllı tahta, masaüstü, dizüstü, tablet, akıllı telefon gibi teknolojik araçlan öğretim ortamlarında uygulamaları, öğretim etkinliklerine teknoloji entegrasyonu.

Değerlendirme

# Etkinlikler Adet Yuzde Katkısı Yarıyıl İci Etkinlik Yıl Sonu Etkinlik
90 Yarıyıl (Yıl) İçi Etkinlikleri 0 40
91 Yarıyıl (Yıl) Sonu Etkinlikleri 0 60
1 Ara Sınav 1 100 1
2 Final Sınavı 1 100 1

Ders İş Yükü Verisi

# Etkinlikler Adet Süresi(saat) Toplam İş Yükü(saat)
1 Ara Sınav 1 4 4
2 Final Sınavı 1 4 4
5 Derse Katılım 15 2 30
19 Beyin Fırtınası 1 1 1
29 Bireysel Çalışma 5 1 5
32 Ara Sınav İçin Bireysel Çalışma 3 3 9
33 Final Sınavı içiin Bireysel Çalışma 5 3 15
34 Okuma 5 1 5

Haftalık Ders İçeriği

Hafta Teorik Uygulama Laboratuar Ders Notları
1 Eğitim ve Teknoloji özel eğitimde teknoloji destekli öğretim.ppt
2 Özel Eğitim ve Teknoloji teknoloji ve özel eğitim.pptx
3 Kaynaştırma Sınıflarında Teknoloji Kullanımı teknoloji ve özel eğitim.pptx
4 Okul Aile İşbilirğinde Teknoloji Kullanımı aile teknoloji.pptx
5 Yardımcı Teknoloji Gereksiniminin Değerlendirilmesi ÜSTÜN YETENEKLİ BİREYLER 2.pptx
6 Otizmi Olan Bireylerde Teknoloji Kullanımı otizm ve tekn..pptx
7 Ara Sınav
8 Öğrenme Güçlüğü Olan Bireylerde , Zihinsel Engelli Bireylerde Teknoloji Kullanımı zihinsel yeters. ve tekn..pptx
9 Görme Yetersizliği Olan Bireylerde Teknoloji Kullanımı
10 İşitme Yetersizliği Olan Bireylerde Teknoloji Kullanımı işitme ve tekn..pptx
11 Dil ve Konuşma Bozukluğu Olan Bireylerde Teknoloji Kullanımı dil ve iletişim teknoloji.pptx
12 Fiziksel Yetersizliği Olan Bireylerde Teknoloji Kullanımı
13 Üstün Yetenekli Bireylerde Teknoloji Kullanımı ÜSTÜN YETENEKLİ BİREYLER 2.pptx
14 Ağır ve Çoklu Yetersizliği Olan Bireylerde Teknoloji Kullanımı ağır ve çoklu yetersizlik teknoloji.pptx

Dersin Öğrenme Çıktıları

# Öğrenme Çıktı Id Açıklama
1 1305757 Eğitim, teknoloji, eğitim/öğretim teknolojisi kavramları açıklar.
2 1305758 Özel eğitim ve teknoloji ilişkisini açıklar.
3 1305759 Kaynaştırma uygulamalarında teknoloji kullanımını açıklar.
4 1305760 Okul-Aile işbirliğinde teknoloji kullanımını açıklar.
5 1305761 Yardımcı teknoloji gereksinimin değerlendirilmesindeki işlem süreçlerini belirtir.
6 1305762 Otizmi olan bireylerde teknoloji kullanımını açıklar.
7 1305763 Zihinsel yetersizliği olan bireyler teknoloji kullanımını açıklar.
8 1305764 Öğrenme güçlüğü olan bireylerde teknoloji kullanımını açıklar.
9 1305765 Görme yetersizliği olan bireylerde teknoloji kullanımını açıklar.
10 1305766 İşitme yetersizliği olan bireylerde teknoloji kullanımını açıklar.
11 1305767 Dil ve konuşma bozukluğu olan bireylerde teknoloji kullanımını açıklar.
12 1305768 Fiziksel yetersizliği olan bireylerde teknoloji kullanımını açıklar.
13 1305769 Üstün yetenekli olan bireylerde teknoloji kullanımını açıklar.
14 1305770 Ağır ve çoklu yetersizliği olan bireylerde teknoloji kullanımını açıklar.

Bölüm Program Çıktıları

# Program Çıktı Id Açıklama
1 69724 Özel eğitim, öğretmenlik mesleği, genel kültür ve temel bilimlerle ilgili, en güncel bilgileri içeren ders kitapları, uygulama araç - gereçleri ve diğer bilimsel kaynaklarla desteklenen üst düzey bilgi ve becerilere sahiptir; bu bilgi ve becerileri mesleğinde ve günlük yaşantısında kullanır.
2 69725 Özel gereksinimli bireyler ile çalışma konusunda kendisini yeterli hisseder ve etkili iletişim kurar.
3 69726 Özel eğitim ve öğretmenlik mesleğiyle ilgili kavramları, fikirleri ve verileri, bilimsel yöntemlerle inceler ve değerlendirir, karmaşık problem ve konuları tanılar, analiz eder ve tartışır, bilimsel bulgular ve kanıtlara dayalı öneriler geliştirir.
4 69727 Öğrenmeyi öğrenme, öz-düzenleme, eleştirel düşünme, yaratıcı düşünme becerilerine sahiptir ve alanıyla ilgili çalışmaları bağımsız olarak yürütebilir.
5 69728 Özel eğitim ve öğretmenlik mesleğiyle ilgili uygulamalarda öngörülemeyen karmaşık durumlarla karşılaştığında sorumluluk alır ve çözüm üretmeye çalışır.
6 69729 Öğrencilerin tüm özelliklerini (ek özrünü, sağlık problemlerini(epilepsi nöbeti geçirdiğini, alması gereken ilaçları, vs..) ve ihtiyaçlarını bilir, yaşadığı çevrenin sosyo-kültürel ve ekonomik özelliklerini tanır.
7 69730 Özel eğitim ve öğretmenlik mesleğiyle ilgili bilgileri izleyip yeterli düzeyde anlayabilir ve meslektaşları ile iletişim kurabilecek düzeyde yabancı dil bilgisine sahiptir (“European Language Portfolio Global Scale”, Level B1).
8 69731 Özdeğerlendirme yaparak sürekli gelişim için çaba harcar. Yeni bilgi ve fikirlere açıktır, kendisini ve kurumunu geliştirmede etkin rol oynar. Mesleği ile ilgili mevzuatı (yasa, yönetmelik, genelge vb.), temel değer ve ilkeleri izleyerek bunlara uygun davranır.
9 69732 Öğretmen öğrencilerin gelişimini öğretime başlamadan önce yaptığı değerlendirme ile karşılaştırır, sonuçları veli ve yöneticilerle paylaşır, bu sonuca göre öğretim planını düzenler.
10 69733 Alanı ile ilgili öğretim programlarına ilişkin nasıl uyarlama ve desenleme yapabileceğini açıklar.
11 69734 Alanı ile ilgili öğretim planının öğelerini, kullanılan öğretim yöntem ve tekniklerinin neler olduğunu açıklar.
12 69735 Bilimsel bilginin üretimiyle ilgili yöntemlerin neler olduğunu açıklar.
13 69736 Özel eğitim, öğretmenlik mesleği, genel kültür ve temel bilimlerle ilgili, en güncel bilgileri içeren ders kitapları, uygulama araç - gereçleri ve diğer bilimsel kaynaklarla desteklenen üst düzey bilgileri tanımlar.
14 69737 Özel gereksinimli bireylerin ailelerine yönelik aile eğitimi programlarının ne olduğunu ve nasıl yapıldığını açıklar.
15 69738 Yaşadığı çevrenin sosyo-kültürel ve ekonomik özelliklerini tanımlar.
16 69739 Alanıyla ilgili ileri düzeyde bilgi kaynaklarını kullanır.
17 69740 Alanıyla ilgili karmaşık problem ve konuları tanılar, analiz eder ve tartışır, bilimsel bulgular ve kanıtlara dayalı öneriler geliştirir.
18 69741 Konu alanına ve öğrencilerin gereksinimlerine uygun grup ve bireysel çalışma materyalleri geliştirir.
19 69742 Öğrencilerin gelişim özelliklerini, bireysel farklılıklarını dikkate alarak uygun öğretim strateji, yöntem ve tekniklerini uygular.
20 69743 Özel gereksinimli bireylerin aileleri için aile eğitim programı hazırlayarak uygular.
21 69744 Özel gereksinimli bireylerin aileleri için aile eğitim programı hazırlayarak uygular.
22 69745 Verilen görev ve sorumlulukları yerine getirir.
23 69746 Grup etkinliklerine isteyerek katılır ve sorumluluk alır.
24 69747 Yetersiz olduğu durumlarda eleştirel düşünerek gereksinim duyduğu bilgilere ulaşır.
25 69748 Edindiği bilgi ve becerileri güncel olarak takip eder ve geliştirir.
26 69749 Özel gereksinimli bireylerin aileleri ile çalışırken etkili iletişim becerilerini kullanır.
27 69750 Alanıyla ilgili konularda ilgili kişi ve kurumlara gönüllü bilgilendirmeler yapar.
28 69751 Toplumsal ve evrensel olayları/gelişmeleri izler.
29 69752 Sanatsal ve kültürel etkinliklere etkin olarak katılır.
30 69753 Avrupa Bilgisayar Kullanma Lisansının ileri düzeyinde bilişim ve iletişim teknolojilerini kullanır.
31 69754 Demokrasi, insan hakları, toplumsal, bilimsel ve mesleki etik değerlere uygun davranır.
32 69755 Birey olarak ve alanıyla ilgili görev, hak ve sorumluluklarına ilişkin yasa yönetmelik ve mevzuata uygun davranır.
33 69756 Çevre koruma, iş güvenliği ve sosyal güvenlik konularında yeterli bilince sahiptir.
34 69757 Dış görünüm, tutum, tavır ve davranışları ile topluma örnek olur.
35 69758 Milli Eğitim Temel Kanunu’nda ifade edilen ulusal ve evrensel duyarlıkların bilincindedir.

Ögrenme Çıktı Matrisi

Program Çıktısı
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35
Öğrenme Çıktısı
1 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4
2 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4