Ders Öğretim Planı

Ders Kodu Ders Adı Ders Türü Yıl Dönem AKTS
FBAE206 Fen Öğretim Programları 927001 2 4 3

Dersin Amacı

Program geliştirme sürecini ve basamaklarını öğrenmek

Dersin Veren Öğretim Görevlisi/Görevlileri

Doç. Dr. Mustafa ERGUN

Ders Kitabı / Malzemesi / Önerilen Kaynaklar

Fen Bilimleri Dersi Öğretim Programı, MEB, 2018.

Dersin Sunulduğu Dil

Türkçe

Staj Durumu

yok

Dersin İçeriği

Öğretim Programlarının Amaçları; Öğretim Programlarının Perspektifi; Öğretim Programlarının Yapısı; Öğretim Programının Özel Amaçları; Öğretim Programında Alana Özgü Beceriler; Öğretim Programında Mühendislik ve Girişimcilik Uygulamaları; Bireysel Gelişim ve Öğretim Programları; Öğretim Programlarında Ölçme ve Değerlendirme Yaklaşımı; 3., 4., 5., 6., 7. ve 8. Sınıf Fen Bilimleri Dersi Öğretim Programı

Değerlendirme

# Etkinlikler Adet Yuzde Katkısı Yarıyıl İci Etkinlik Yıl Sonu Etkinlik
90 Yarıyıl (Yıl) İçi Etkinlikleri 1 40
91 Yarıyıl (Yıl) Sonu Etkinlikleri 1 60
1 Ara Sınav 1 100 1
2 Final Sınavı 1 100 1

Ders İş Yükü Verisi

# Etkinlikler Adet Süresi(saat) Toplam İş Yükü(saat)
1 Ara Sınav 1 1 1
2 Final Sınavı 1 1 1
5 Derse Katılım 28 1 28
19 Beyin Fırtınası 1 1 1
29 Bireysel Çalışma 10 1 10
32 Ara Sınav İçin Bireysel Çalışma 10 1 10
33 Final Sınavı içiin Bireysel Çalışma 15 1 15
34 Okuma 5 1 5

Haftalık Ders İçeriği

Hafta Teorik Uygulama Laboratuar Ders Notları
1 Öğretim Programlarının Amaçları Öğretim Programının Amaçları.pdf
2 Öğretim Programlarının Perspektifi ve Yapısı Öğretim Programlarının Perspektifi ve Yapısı.pdf
3 Öğretim Programında Alana Özgü Beceriler; Mühendislik ve Girişimcilik Uygulamaları Öğretim Programında Alana Özgü Beceriler; Mühendislik ve Girişimcilik Uygulamaları.pdf
4 Bireysel Gelişim ve Öğretim Programları Bireysel Gelişim ve Öğretim Programları.pdf
5 Öğretim Programlarında Ölçme ve Değerlendirme Yaklaşımı Öğretim Programlarında Ölçme ve Değerlendirme Yaklaşımı.pdf
6 3. Sınıf Fen Bilimleri Dersi Öğretim Programı 3. Sınıf Fen Bilimleri Dersi Öğretim Programı.pdf
7 4. Sınıf Fen Bilimleri Dersi Öğretim Programı 4. Sınıf Fen Bilimleri Dersi Öğretim Programı.pdf
8 5. Sınıf Fen Bilimleri Dersi Öğretim Programı 5. Sınıf Fen Bilimleri Dersi Öğretim Programı.pdf
9 Arasınav
10 6. Sınıf Fen Bilimleri Dersi Öğretim Programı 6. Sınıf Fen Bilimleri Dersi Öğretim Programı.pdf
11 6. Sınıf Fen Bilimleri Dersi Öğretim Programı 6. Sınıf Fen Bilimleri Dersi Öğretim Programı.pdf
12 7. Sınıf Fen Bilimleri Dersi Öğretim Programı 7. Sınıf Fen Bilimleri Dersi Öğretim Programı.pdf
13 8. Sınıf Fen Bilimleri Dersi Öğretim Programı 8. Sınıf Fen Bilimleri Dersi Öğretim Programı.pdf
14 Fen Bilimleri Öğretmen Yeterlikleri

Dersin Öğrenme Çıktıları

# Öğrenme Çıktı Id Açıklama
1 1513841 Öğretim programlarının amaçlarını, yapısını ve perspektifini kavrar.
2 1513842 Fen öğretim programının temellerini bilir.
3 1513843 Fen öğretim programının öğrenme alanlarını ve ünitelerini bilir.
4 1513844 Fen öğretim programına uygun mühendislik ve girişimcilik uygulamaları geliştirir.
5 1513845 Fen öğretim programında kullanılan ölçme ve değerlendirme yaklaşımlarını bilir.

Bölüm Program Çıktıları

# Program Çıktı Id Açıklama
1 70980 Fizik, kimya, biyoloji, Astronomi ve jeoloji ile matematik bilgilerini fen bilgisi eğitimine günlük yaşamda kullanmayı sağlayabilecek şekilde uygulama becerisi.
2 70981 Fen bilimleri ile ilgili sorunları tanımlama, çözme ve fen bilgisi eğitimine uygulayabilme becerisi.
3 70982 Fen eğitiminin bilgi kullanımındaki önemini kavrayarak, sorunlara farklı çözüm önerileri getirebilecek şekilde alternatif düşünebilme becerisi.
4 70983 Fen Bilimleri ile ilgili veri toplama, verileri analiz etme, deney tasarlama ve yapma, sonuçları yorumlama ve tüm bunları eğitim alanına uygulama becerisi.
5 70984 Fen eğitimi için gerekli teknik ve teknolojileri kullanabilme, alanla ilgili materyal geliştirme ve bunları kullanabilme becerisi.
6 70985 Eğitim çalışmalarında alan içi ve disiplinler arası ekip çalışması oluşturma, çalışma ve fen bilgilerini kullanabilme becerisi.
7 70986 Eğitim çalışmalarında bağımsız çalışma, sorumluluk alma, yetki kullanma ve yaratıcılık becerisi.
8 70987 Mesleki ve eğitim alanında sözlü ve yazılı iletişim becerileri kazandırma.
9 70988 Standardizasyon ve Kalite konularında yeterli donanıma sahip olma yeterliliklerini kazanırlar.
10 70989 İlköğretim 2. Kademe öğrencilerinin Psikolojik ve pedagojik çerçevede gelişim ve öğrenme özelliklerini bilme becerisi.
11 70990 Fen bilimlerinin gereği olan laboratuarların oluşturulması, laboratuar malzemelerin tanınması ve deneysel olarak kullanılabilmesi becerisi.
12 70991 Küreselleşmeye Paralel olarak Eğitimin Toplumsal yapıyı Özellikle Sağlık Güvenlik ve çevre sorunları açısından etkilediğini bilerek yeterli ve yarışabilir düzeyde bir eğitim verilmesi
13 70992 Yaşam boyu öğrenme,bilimsel bilgiyi ve bilginin doğasını önemseme davranışını kazandırma
14 70993 Bilimsel etik konusunda sorumluluk anlayışı kazandırma
15 70994 Ulusal ve Uluslar arası sorunlar konusunda bilgi sahibi olma, çözüm üretebilme becerisi
16 70995 Sağlıklı yaşam, beslenme ve ilkyardım konularında bilgi sahibi olma ve gerekli önlemleri alarak günlük yaşamda uygulayabilme

Ögrenme Çıktı Matrisi

Program Çıktısı
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16
Öğrenme Çıktısı
1 3 4 3 3 3 3 3 4 3 4 3 4 3 4 4 3
2 4 4 3 4 3 3 4 3 4 3 4 3 3 4 4 3
3 3 4 3 4 5 5 4 3 4 5 5 4 3 3 3 4
4 5 4 4 5 4 3 3 3 4 5 4 3 3 2 2 3
5 2 3 4 4 5 5 4 3 3 3 3 3 3 3 4 4
* Katkı Düzeyi : 1 Çok düşük 2 Düşük 3 Orta 4 Yüksek 5 Çok yüksek