Ders Öğretim Planı

Ders Kodu Ders Adı Ders Türü Yıl Dönem AKTS
EGMB202 Öğretim Teknolojileri 927001 2 4 3

Dersin Amacı

Commission on Instructional Technology tarafından sunulan bir özette öğretim teknolojilerinin amacı şöyle belirtilmektedir: eğitimi daha üretken ve daha bireysel yapmak, daha bilimsel bir öğretim sağlamak, ve herkesin ulaşabildiği, eşitliği öngören, daha güçlü ve daha hızlı bir öğretime ulaşmak (Tickton, 1971, s.23). Öğretim teknolojileri, 'öğrenme nesnelerini'; yani öğrenme ve öğretme sürecinde yer alacak her türlü materyal ve aracı anlatır (Armsey & Dahl, 1973, s.vii). Öğretim teknolojisi, davranış değişikliği ya da başka herhangi bir öğrenme sonucunu elde etmek için sarfedilen araç, kullanarak ya da kullanmadan, hali hazırda var olan veya kazanılacak (oluşturulacak) her türlü çabayı anlatır (Knezevich & Eye, 1970, s.16).

Dersin Veren Öğretim Görevlisi/Görevlileri

Doç. Dr. Bayram Özer

Ön Koşul Dersleri

Yok

Önerilen Diğer Hususlar

Dersin içeriği daha çok öğretim ortamında bilgisayar tabanlı eğitim uygulamaları kullanılacağından dolayı öğrencilerin ders için bilgisayar bilgisinin olması gerekir.

Ders Kitabı / Malzemesi / Önerilen Kaynaklar

Çoklar, A. N. & Şendağ, S. (2020). Öğretim Teknolojileri, Nobel Akademi.

Dersin Sunulduğu Dil

Türkçe

Staj Durumu

Yok

Dersin İçeriği

1. Haftalar Program tanıtımı ve dersle ilgili kuralların belirlenmesi 2. Haftalar Öğretim Teknolojine İlişkin Temel Kavramlar 3. Haftalar Öğretim Teknolojisinin Tarihsel Gelişimi 4. Haftalar Öğrenme-Öğretme Yaklaşımlarında Yeni Yönelimler 5. Haftalar Araç ve Materyal Olarak Öğretim Teknolojileri 6. Haftalar Alana Özgü Öğretim Materyallerinin Seçimi, Tasarımı ve Hazırlanması 7. Haftalar Alana Özgü Öğretim Materyallerinin Seçimi, Tasarımı ve Hazırlanması 8. Haftalar Öğretim Materyallerinin Seçimi, Tasarımı ve Hazırlanması 9. Haftalar Öğretim Ortamlarında Kullanılan Araç-Gereçler 10. Haftalar Öğretim Materyallerinin Değerlendirilmesi 11. Haftalar Materyal Sunumu 12. Haftalar Materyal Sunumu 13. Haftalar Materyal Sunumu 14. Haftalar Materyal Sunumu / Dersin değerlendirilmesi

Değerlendirme

# Etkinlikler Adet Yuzde Katkısı Yarıyıl İci Etkinlik Yıl Sonu Etkinlik
90 Yarıyıl (Yıl) İçi Etkinlikleri 1 40
91 Yarıyıl (Yıl) Sonu Etkinlikleri 1 60
1 Ara Sınav 1 80 1
5 Derse Katılım 1 20 1
36 Rapor 1 20 1
38 Rapor Hazırlama 1 20 1
39 Rapor Sunma 1 20 1
40 Proje Hazırlama 1 20 1
41 Proje Sunma 1 20 1

Ders İş Yükü Verisi

# Etkinlikler Adet Süresi(saat) Toplam İş Yükü(saat)
1 Ara Sınav 1 2 2
2 Final Sınavı 1 2 2
5 Derse Katılım 1 28 28
20 Rapor Hazırlama 1 10 10
21 Rapor Sunma 1 1 1
22 Proje Hazırlama 1 20 20
23 Proje Sunma 1 2 2
36 Rapor 1 10 10

Haftalık Ders İçeriği

Hafta Teorik Uygulama Laboratuar Ders Notları
1 Program tanıtımı ve dersle ilgili kuralların belirlenmesi 1.Hafta.pptx
2 Öğretim Teknolojine İlişkin Temel Kavramlar 2.Hafta.pptx
3 Öğretim Teknolojisinin Tarihsel Gelişimi Grup çalışması: Materyal hazırlanacak okulun tespiti ve ihtiyaç duyulan materyalin belirlenmesi 3.Hafta.pptx
4 Öğrenme-Öğretme Yaklaşımlarında Yeni Yönelimler Grup çalışması: Görüşme gerçekleştirilen okulla karar verilen materyalin hazırlanmaya başlanması ve tartışılması 4.Hafta.pptx
5 Araç ve Materyal Olarak Öğretim Teknolojileri Grup çalışması: Materyal örneğinin geliştirilmesi 5.Hafta.pptx
6 Alana Özgü Öğretim Materyallerinin Seçimi, Tasarımı ve Hazırlanması Grup çalışması: Materyal örneği üzerinde yapılan eleştirilere göre materyalin geliştirilme sürecine devam edilir 6.Hafta.pptx
7 Alana Özgü Öğretim Materyallerinin Seçimi, Tasarımı ve Hazırlanması Grup çalışması: Geliştirme süreci devam eden materyalle ilgili okulla görüşme ve okulun isteklerine göre düzenleme yapma 7.Hafta.pptx
8 Öğretim Materyallerinin Seçimi, Tasarımı ve Hazırlanması Grup Çalışması: Okulla yapılan görüşmeye göre materyal geliştirme çalışmasının devam etmesi 8.Hafta.pptx
9 Öğretim Ortamlarında Kullanılan Araç-Gereçler Grup çalışması: Materyale son halinin verilmesi 9.Hafta.pptx
10 Öğretim Materyallerinin Değerlendirilmesi Grup çalışması: Geliştirilen materyalin okula teslim edilmesi ve derste kullanılması 10.Hafta.pptx
11 Materyal Sunumu Grup Çalışması: Materyali derste denenmesi 11.Hafta.pptx
12 Materyal Sunumu Grup Çalışması: Materyalin derste denenmesi 12.Hafta.pptx
13.Hafta.pptx
13 Materyal Sunumu Grup Çalışması: Yapılan çalışmaların sınıfta sunulması 13.Hafta.pptx
14 Materyal Sunumu / Dersin değerlendirilmesi Grup Çalışması: Yapılan çalışmaların değerlendirilmesi 14.Hafta.pptx

Dersin Öğrenme Çıktıları

# Öğrenme Çıktı Id Açıklama
1 1546860 Öğretim teknolojileri ve materyal tasarımının kavramsal ve kuramsal temellerini açıklayabilir.
2 1546861 Öğretim teknolojisi ve materyal tasarımıyla ilişkili kavramları açıklar.
3 1546862 Öğretim teknolojilerinin gelişimini tarihsel süreç içinde irdeler.
4 1546863 Öğretim materyali hazırlama sürecini açıklayabilecektir.
5 1546864 Öğretim materyali seçme ve geliştirme ölçütlerini sıralar.
6 1546865 Öğretim materyali tasarım ilkelerini açıklar.
7 1546870 Farklı öğretim materyallerinin özelliklerini betimler.
8 1546871 Farklı öğretim materyallerinin tasarlanma sürecini açıklar.
9 1546872 Öğretim ortamlarında kullanılan araç-gereçleri özelliklerine göre açıklayabilecektir.
10 1546873 Araç-gereçleri özelliklerine göre sınıflandırır.
11 1546874 Araç-gereçlerin üstün ve sınırlı yönlerini açıklar.
12 1546879 Araç-gereçleri kullanım amaçlarına göre karşılaştırır.
13 1546880 Bir öğretim materyali tasarlayabilecektir.
14 1546881 Konu alanı öğretim programından amaç/kazanım seçer.
15 1546882 Seçtiği amaç/kazanıma uygun ders planı hazırlar.
16 1546887 Tasarım ölçütlerine uygun bir öğretim materyalini tasarlar.
17 1546888 Farklı öğretim materyallerini değerlendirebilecektir.
18 1546889 Farklı öğretim materyallerinin değerlendirme ölçütlerini açıklar.
19 1546894 Değerlendirme ölçütlerine uygun bir değerlendirme formu hazırlar.
20 1546895 Bir öğretim materyalini değerlendirme ölçütlerine göre eleştirir.

Bölüm Program Çıktıları

# Program Çıktı Id Açıklama
1 70980 Fizik, kimya, biyoloji, Astronomi ve jeoloji ile matematik bilgilerini fen bilgisi eğitimine günlük yaşamda kullanmayı sağlayabilecek şekilde uygulama becerisi.
2 70981 Fen bilimleri ile ilgili sorunları tanımlama, çözme ve fen bilgisi eğitimine uygulayabilme becerisi.
3 70982 Fen eğitiminin bilgi kullanımındaki önemini kavrayarak, sorunlara farklı çözüm önerileri getirebilecek şekilde alternatif düşünebilme becerisi.
4 70983 Fen Bilimleri ile ilgili veri toplama, verileri analiz etme, deney tasarlama ve yapma, sonuçları yorumlama ve tüm bunları eğitim alanına uygulama becerisi.
5 70984 Fen eğitimi için gerekli teknik ve teknolojileri kullanabilme, alanla ilgili materyal geliştirme ve bunları kullanabilme becerisi.
6 70985 Eğitim çalışmalarında alan içi ve disiplinler arası ekip çalışması oluşturma, çalışma ve fen bilgilerini kullanabilme becerisi.
7 70986 Eğitim çalışmalarında bağımsız çalışma, sorumluluk alma, yetki kullanma ve yaratıcılık becerisi.
8 70987 Mesleki ve eğitim alanında sözlü ve yazılı iletişim becerileri kazandırma.
9 70988 Standardizasyon ve Kalite konularında yeterli donanıma sahip olma yeterliliklerini kazanırlar.
10 70989 İlköğretim 2. Kademe öğrencilerinin Psikolojik ve pedagojik çerçevede gelişim ve öğrenme özelliklerini bilme becerisi.
11 70990 Fen bilimlerinin gereği olan laboratuarların oluşturulması, laboratuar malzemelerin tanınması ve deneysel olarak kullanılabilmesi becerisi.
12 70991 Küreselleşmeye Paralel olarak Eğitimin Toplumsal yapıyı Özellikle Sağlık Güvenlik ve çevre sorunları açısından etkilediğini bilerek yeterli ve yarışabilir düzeyde bir eğitim verilmesi
13 70992 Yaşam boyu öğrenme,bilimsel bilgiyi ve bilginin doğasını önemseme davranışını kazandırma
14 70993 Bilimsel etik konusunda sorumluluk anlayışı kazandırma
15 70994 Ulusal ve Uluslar arası sorunlar konusunda bilgi sahibi olma, çözüm üretebilme becerisi
16 70995 Sağlıklı yaşam, beslenme ve ilkyardım konularında bilgi sahibi olma ve gerekli önlemleri alarak günlük yaşamda uygulayabilme

Ögrenme Çıktı Matrisi

Program Çıktısı
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16
Öğrenme Çıktısı
1 4 4 4 4 5 5 5 4 4 4 4 4 4 4 4 4
2 4 4 4 5 5 5 4 5 5 5 4 5 5 5 4 5
3 5 4 5 5 4 5 5 4 4 3 3 3 3 3 3 3
4 3 3 3 3 4 4 3 3 3 4 3 3 3 4 3 3
5 4 4 5 5 3 5 5 3 5 5 5 3 5 5