Ders Öğretim Planı

Ders Kodu Ders Adı Ders Türü Yıl Dönem AKTS
BTAE208 İleri Programlama 927001 2 4 4

Dersin Amacı

Yeni nesil programlama dillerini tanımak, kavramak, nesne tabanlı programlamaya giriş yapmak.

Dersin Veren Öğretim Görevlisi/Görevlileri

Dr. Öğr. Üyesi Polat ŞENDURUR

Ön Koşul Dersleri

yok

Ders Kitabı / Malzemesi / Önerilen Kaynaklar

Python öğreniyorum (Gökhan Su) Python 3 (Onur Sevli)

Dersin Sunulduğu Dil

Türkçe

Dersin İçeriği

Nesne tabanlı ve platform bağımsız bir programlama dili olan Python programlama dilinde temel programlama becerileri ve nesne tabanlı programlamanın temelleri

Değerlendirme

# Etkinlikler Adet Yuzde Katkısı Yarıyıl İci Etkinlik Yıl Sonu Etkinlik
90 Yarıyıl (Yıl) İçi Etkinlikleri 1 40
91 Yarıyıl (Yıl) Sonu Etkinlikleri 1 60
1 Ara Sınav 1 100 1
2 Final Sınavı 1 100 1

Ders İş Yükü Verisi

# Etkinlikler Adet Süresi(saat) Toplam İş Yükü(saat)
1 Ara Sınav 1 10 10
2 Final Sınavı 1 10 10
5 Derse Katılım 14 2 28
7 Laboratuvar 14 2 28
8 Rehberli Problem Çözümü 12 2 24

Haftalık Ders İçeriği

Hafta Teorik Uygulama Laboratuar Ders Notları
1 Python programı derleyici arayüzünü tanıma
2 Değişkenler Hafta-2-3-4.pptx
3 Matematiksel ve mantıksal operatörler Hafta-2-3-4.pptx
4 Veri giriş ve çıkış işlemleri Hafta-2-3-4.pptx
5 Akış kontrolü Hafta-5-6-7-8.pptx
6 Akış kontrolü Hafta-5-6-7-8.pptx
7 Listeler Hafta-5-6-7-8.pptx
Hafta-6-Ek sunum.pptx
8 Diziler Hafta-5-6-7-8.pptx
Hafta-8-Ek sunum.pptx
Hafta-7-Ek sunum.pptx
9 Karakter dizileri ve metinler
10 Arasınav
11 Fonksiyonlar
12 Nesne yönelimli programlamaya giriş
13 Dosya işlemleri
14 Hata yönetimi

Dersin Öğrenme Çıktıları

# Öğrenme Çıktı Id Açıklama
1 1306643 Değişken türlerini ve türler arasındaki dönüşümleri açıklayabilmek
2 1306641 Döngü, mantıksal karşılaştırma, değişkenler ve diziler gibi temel programlama kavramlarını Java programlama dilinde kullanabilmek
3 1306645 Verilen bir problemin çözümünü Python programlama dilinde modelleyebilmek
4 1306644 Farklı programlama dilleri arasındaki ortak noktaları açıklayabilmek
5 1306642 Algoritma oluşturabilmek ve algoritmaları Pyhton programlama dilinde ifade edebilmek

Bölüm Program Çıktıları

# Program Çıktı Id Açıklama
1 63209 Teknolojideki yenilikleri eğitim ortamlarına nasıl adapte edeceğini bilir.
2 63210 Öğretimi analiz eder, tasarlar, geliştirir, uygular ve değerlendirir.
3 63202 Var olan kaynaklardan en iyi şekilde nasıl faydalanacağını bilir.
4 63208 Öğretim materyalleri geliştirir.
5 63203 Teknolojik açıdan zengin ortamlar kadar sadece kara tahtanın olduğu ortamlarda da çalışmayı öğrenir.
6 63204 Profesyonel öğretme, iletişim ve iş birliği becerileri gösterir.
7 63207 Eğitsel yazılımlar, oyunlar, vb. tasarlar ve geliştirir.
8 63206 Öğretim materyallerindeki iyi ve kötü tasarımı ayırt eder.
9 63205 Var olan bilgileri uygun yerlere yerleştirerek, yöneterek ve kullanarak öğretim problemlerini çözebilir.

Ögrenme Çıktı Matrisi

Program Çıktısı
1 2 3 4 5 6 7 8 9
Öğrenme Çıktısı
1 3 5
2 3 5
3 3 4 4 5
4 3 4 5
5 5 2 3 5 5 3
* Katkı Düzeyi : 1 Çok düşük 2 Düşük 3 Orta 4 Yüksek 5 Çok yüksek