Ders Öğretim Planı

Ders Kodu Ders Adı Ders Türü Yıl Dönem AKTS
BTAE202 Bilişimde Öğrenme ve Öğretim Yaklaşımları 927001 2 4 3

Dersin Amacı

Bilişimde öğrenme ve öğretim yaklaşımları dersi, öğrenme paradigmalarının incelenmesi ve epistemolojik temellerinin anlaşılması amacıyla tasarlanmıştır

Dersin Veren Öğretim Görevlisi/Görevlileri

Doç.Dr. Emine Şendurur

Ders Kitabı / Malzemesi / Önerilen Kaynaklar

Aubrey, K. & Riley, A. (2016). Understanding & Using Educational Theories. SAGE

Dersin İçeriği

Bilişim öğretiminin amacı ve temel ilkeleri; bilişim öğretiminin tarihçesi; öğrenme ve öğretim yaklaşımlarının bilişim öğretimine yansımaları; bilişim öğretiminde temel beceriler; sınıf-içi uygulama örnekleri; bilişim öğretiminde güncel eğilimler ve sorunlar; etkili bir bilişim öğretiminin bileşenleri; bilişim öğretimine sosyal, kültürel ve ekonomik açıdan bakış

Değerlendirme

# Etkinlikler Adet Yuzde Katkısı Yarıyıl İci Etkinlik Yıl Sonu Etkinlik
90 Yarıyıl (Yıl) İçi Etkinlikleri 1 40
91 Yarıyıl (Yıl) Sonu Etkinlikleri 1 60
1 Ara Sınav 1 100 1
2 Final Sınavı 1 100 1

Ders İş Yükü Verisi

# Etkinlikler Adet Süresi(saat) Toplam İş Yükü(saat)
1 Ara Sınav 1 1 1
2 Final Sınavı 1 1 1
19 Beyin Fırtınası 10 1 10
32 Ara Sınav İçin Bireysel Çalışma 1 14 14
33 Final Sınavı içiin Bireysel Çalışma 1 14 14
34 Okuma 14 2 28
54 Ev Ödevi 10 1 10

Haftalık Ders İçeriği

Hafta Teorik Uygulama Laboratuar Ders Notları
1 Tanışma. Ders izlencesini inceleme. Öğrenme ve öğretim kavramları izlence.docx
2 Davranışçı, bilişsel ve yapılandırmacı öğrenme kuramları ogrenme_kuramlari.pptx
3 Endüstri 1.0’dan Endüstri 4.0’a öğrenme ve öğretim endustri1.0_5.0.pdf
4 John Dewey (demokratik öğrenme) ve Maria Montessori (çocuğu serbest bırakmak) dewey&montessori.pdf
5 Jean Piaget (zihinsel gelişim) ve Lev Vygotsky (sosyal-yapılandırmacı) piaget&vygotsky.pdf
6 B.F. Skinner (edimsel koşullanma) ve Benjamin Bloom (taksonomi) skinner&bloom.pdf
7 Malcolm Knowles (yetişkin öğrenmesi) ve Jerome Bruner (bilişsel yaklaşım) knowles&bruner.pdf
8 Urie Bronfenbrenner (insan gelişiminin ekolojisi) ve Paulo Freire (eleştirel yaklaşım) bronfenbrenner&freire.pdf
9 Donald Schön (yansıtma) ve David Kolb (deneysel öğrenme)
10 Ara sınav
11 Jean Lave ve Etienne Wenger (sosyal öğrenme ve uygulama toplulukları)
12 Guy Claxton (öğrenmenin gücü)
13 Güncel eğilimler ve sorunlar: dünyada ve Türkiye’de bilişim öğretimi
14 Bilişim öğretimi örnekleri

Dersin Öğrenme Çıktıları

# Öğrenme Çıktı Id Açıklama
1 1300172 Bilişim öğretiminin temel ilkeleri ve tarihçesini tanıma
2 1300173 Öğrenme ve öğretme yaklaşımları ve bilişim teknolojilerini ilişkilendirebilme,
3 1300174 Bilişim öğretimindeki temel becerileri gösterebilme,
4 1300182 Bilişim öğretimindeki güncel eğilim ve sorunların farkına varma,
5 1300183 Etkili bilişim öğretimi bileşenlerini bilme ve uygulamaya geçirebilme.

Bölüm Program Çıktıları

# Program Çıktı Id Açıklama
1 63209 Teknolojideki yenilikleri eğitim ortamlarına nasıl adapte edeceğini bilir.
2 63210 Öğretimi analiz eder, tasarlar, geliştirir, uygular ve değerlendirir.
3 63202 Var olan kaynaklardan en iyi şekilde nasıl faydalanacağını bilir.
4 63208 Öğretim materyalleri geliştirir.
5 63203 Teknolojik açıdan zengin ortamlar kadar sadece kara tahtanın olduğu ortamlarda da çalışmayı öğrenir.
6 63204 Profesyonel öğretme, iletişim ve iş birliği becerileri gösterir.
7 63207 Eğitsel yazılımlar, oyunlar, vb. tasarlar ve geliştirir.
8 63206 Öğretim materyallerindeki iyi ve kötü tasarımı ayırt eder.
9 63205 Var olan bilgileri uygun yerlere yerleştirerek, yöneterek ve kullanarak öğretim problemlerini çözebilir.

Ögrenme Çıktı Matrisi

Program Çıktısı
1 2 3 4 5 6 7 8 9
Öğrenme Çıktısı
1 4 5
2 3 5
3 4 5
4 5
5 5 5
* Katkı Düzeyi : 1 Çok düşük 2 Düşük 3 Orta 4 Yüksek 5 Çok yüksek