Ders Öğretim Planı

Ders Kodu Ders Adı Ders Türü Yıl Dönem AKTS
BTAE206 Veri Tabanı Yönetim Sistemleri 927001 2 4 3

Dersin Amacı

Öğrencilere, veritabanı kavramı, veritabanı geliştirme ilkeleri, sorgulama, tasarlama ve raporlama komut ve araçlarının kullanılması gibi konularda temel bilgi ve becerileri kazandırmaktır.

Dersin Veren Öğretim Görevlisi/Görevlileri

Öğr.Gör. Bünyamin Sarıbacak

Ders Kitabı / Malzemesi / Önerilen Kaynaklar

R.,M.Riordan., Microsoft SQL server ProgramlamaRamakrishnan R., Gehrke J., Database Management Systems, Third Edition, McGraw-Hill, 2003.

Dersin Sunulduğu Dil

Türkçe

Dersin İçeriği

Temel veri tabanı kavramları, veri ve veri modelleri, ilişkisel veri tabanı tasarımı, SQL yapısal sorgulama dili, temel SQL konutları, SQL fonksiyonları, SQL 'de gruplama yapmak, SQL 'de birleştirme, SQL yönetimsel fonksiyonları, SQL ile çoklu tablo kullanımı, SQL programlama ve function, SQL programlamada transaction ve hata durumları, VTYS kurulumu ve yönetimsel işlemler, VTYS üzerinde SQL sorguları yapılması.

Değerlendirme

# Etkinlikler Adet Yuzde Katkısı Yarıyıl İci Etkinlik Yıl Sonu Etkinlik
90 Yarıyıl (Yıl) İçi Etkinlikleri 1 40
91 Yarıyıl (Yıl) Sonu Etkinlikleri 1 60
1 Ara Sınav 1 40 1

Ders İş Yükü Verisi

# Etkinlikler Adet Süresi(saat) Toplam İş Yükü(saat)
1 Ara Sınav 1 2 2
2 Final Sınavı 1 2 2
4 Quiz 5 6 30
5 Derse Katılım 14 4 56
31 Ödev Problemleri için Bireysel Çalışma 1 12 12
32 Ara Sınav İçin Bireysel Çalışma 1 14 14

Haftalık Ders İçeriği

Hafta Teorik Uygulama Laboratuar Ders Notları
1 SQL server ortamını tanıma http://www.megep.meb.gov.tr/mte_program_modul/moduller_pdf/A%C4%9F%20Veritaban%C4%B1%20Kurulumu.pdf
2 veri tabanı, tablo,dizin,ilişki oluşturma http://www.megep.meb.gov.tr/mte_program_modul/moduller_pdf/Veritaban%C4%B1%20Haz%C4%B1rlama.pdf
3 satır almak,select ifadesi,tabloları birleştirme http://www.megep.meb.gov.tr/mte_program_modul/moduller_pdf/A%C4%9F%20Veritaban%C4%B1nda%20Tablo%20%C4%B0%C5%9Flemleri.pdf
4 satırları ekleme,silme, güncelleştirme http://www.megep.meb.gov.tr/mte_program_modul/moduller_pdf/Veritaban%C4%B1nda%20Sorgular.pdf
5 Verileri özetleme http://www.megep.meb.gov.tr/mte_program_modul/moduller_pdf/Veritaban%C4%B1nda%20Sorgular.pdf
6 Transact-SQL komutlarını kullanma http://www.megep.meb.gov.tr/mte_program_modul/moduller_pdf/Veri%20Taban%C4%B1%20Program%C4%B1-%202.pdf
7 tetikleyiciler oluşturma http://www.megep.meb.gov.tr/mte_program_modul/moduller_pdf/A%C4%9F%20Veritaban%C4%B1%20Y%C3%B6netimi.pdf
8 Saklı yordamlar oluşturma http://www.megep.meb.gov.tr/mte_program_modul/moduller_pdf/A%C4%9F%20Veritaban%C4%B1%20Y%C3%B6netimi.pdf
9 Döngü yapıları oluşturma http://www.megep.meb.gov.tr/mte_program_modul/moduller_pdf/Veri%20Taban%C4%B1%20Program%C4%B1-%202.pdf
10 programlama nesneleri http://www.megep.meb.gov.tr/mte_program_modul/moduller_pdf/Veri%20Taban%C4%B1%20Program%C4%B1-%202.pdf
11 sorguları çözümleme http://www.megep.meb.gov.tr/mte_program_modul/moduller_pdf/Veritaban%C4%B1nda%20Sorgular.pdf
http://www.megep.meb.gov.tr/mte_program_modul/moduller_pdf/Veri%20Taban%C4%B1%20Program%C4%B1-%203.pdf
12 kullanıcı tanımlı işlevler http://www.megep.meb.gov.tr/mte_program_modul/moduller_pdf/Veritaban%C4%B1%20Y%C3%B6netimsel%20Fonksiyonlar%C4%B1.pdf
13 Sql serveri yönetme http://www.megep.meb.gov.tr/mte_program_modul/moduller_pdf/Veritaban%C4%B1%20Y%C3%B6netimsel%20Fonksiyonlar%C4%B1.pdf
14 Sql server güvenliği https://www.aliosmangokcan.com/images/notes/database/megep_veritabani_guvenlik.pdf

Dersin Öğrenme Çıktıları

# Öğrenme Çıktı Id Açıklama
1 1302383 SQL sorgulama dilini kullanabilme
2 1302384 Farklı veritabanı yönetim sistemlerini tanır
3 1302385 İlişkisel Veritabanı Modellini kavrar
4 1302386 Veritabanı tasarımını ve yönetimini yapabilir
5 1302387 Veritabanını iyileştirebilir

Bölüm Program Çıktıları

# Program Çıktı Id Açıklama
1 63209 Teknolojideki yenilikleri eğitim ortamlarına nasıl adapte edeceğini bilir.
2 63210 Öğretimi analiz eder, tasarlar, geliştirir, uygular ve değerlendirir.
3 63202 Var olan kaynaklardan en iyi şekilde nasıl faydalanacağını bilir.
4 63208 Öğretim materyalleri geliştirir.
5 63203 Teknolojik açıdan zengin ortamlar kadar sadece kara tahtanın olduğu ortamlarda da çalışmayı öğrenir.
6 63204 Profesyonel öğretme, iletişim ve iş birliği becerileri gösterir.
7 63207 Eğitsel yazılımlar, oyunlar, vb. tasarlar ve geliştirir.
8 63206 Öğretim materyallerindeki iyi ve kötü tasarımı ayırt eder.
9 63205 Var olan bilgileri uygun yerlere yerleştirerek, yöneterek ve kullanarak öğretim problemlerini çözebilir.

Ögrenme Çıktı Matrisi

Program Çıktısı
1 2 3 4 5 6 7 8 9
Öğrenme Çıktısı
1 5 5 5 5 5 5 5 5 5
2 5 5 5 5 5 5 5 5 5
3 5 5 5 5 5 5 5 5 5
4 5 5 5 5 5 5 5 5 5
5 5 5 5 5 5 5 5 5 5
* Katkı Düzeyi : 1 Çok düşük 2 Düşük 3 Orta 4 Yüksek 5 Çok yüksek