Ders Öğretim Planı

Ders Kodu Ders Adı Ders Türü Yıl Dönem AKTS
SBAE210 Türkiye' nin Beşeri ve Ekonomik Coğrafyası 927001 2 4 2

Dersin Amacı

Türkiye'nin nüfus, yerleşme gibi beşeri coğrafya özellikleri ve tarım, sanayi, turizm, madencilik, ulaşım, ticaret gibi ekonomik coğrafya özellikleri hakkında öğrencileri bilgilendirmek.

Dersin Veren Öğretim Görevlisi/Görevlileri

Prof. Dr. Necati Tomal

Ön Koşul Dersleri

Yok

Ders Kitabı / Malzemesi / Önerilen Kaynaklar

Bu ders kapsamında öğrencilerin yararlanabileceği kitap ve kaynaklar aşağıda yer almaktadır. 1- Doğanay, H vd.,2016, Türkiye Beşeri Coğrafyası, Pegem Yayınları 2-Doğanay, S. vd.(Editörler), 2016, Türkiye Beşeri ve Ekonomik Coğrafyası, Pegem Yayınları 3-Yazıcı, H. ve Koca, M. K.(Ed), 2014, Türkiye Coğrafyası ve Jeopolitiği, Pegem Yayınları 4- Şahin, C. vd., 2010, Türkiye Coğrafyası, Gündüz Eğitim Yayıncılık Bazin, M. ; De Tapia, S., 2015, Türkiye Coğrafyası, İletişim Yayınları Türkiye İstatistik Kurumu(TÜİK) http://www.tuik.gov.tr/PreHaberBultenleri.do?id= Yukarıdaki materyallerin bir kısmını öğrenciler kütüphaneden temin edebilir. Bu için sunular yoktur. Ancak konularla ilgili teorik bilgiler verilirken çeşitli görseller kullanılmaktadır.

Dersin Sunulduğu Dil

Türkçe

Dersin İçeriği

Türkiye'nin nüfusu, yerleşmesi, sanayisi, tarımı, madenleri, ulaşımı, ticareti konu başlıkları bu dersin içeriğini oluşturur.

Değerlendirme

# Etkinlikler Adet Yuzde Katkısı Yarıyıl İci Etkinlik Yıl Sonu Etkinlik
90 Yarıyıl (Yıl) İçi Etkinlikleri 1 40
91 Yarıyıl (Yıl) Sonu Etkinlikleri 1 60
1 Ara Sınav 1 100 1
2 Final Sınavı 1 100 1

Ders İş Yükü Verisi

# Etkinlikler Adet Süresi(saat) Toplam İş Yükü(saat)
1 Ara Sınav 1 1 1
2 Final Sınavı 1 1 1
5 Derse Katılım 14 2 28
29 Bireysel Çalışma 14 1 14
32 Ara Sınav İçin Bireysel Çalışma 1 10 10
33 Final Sınavı içiin Bireysel Çalışma 1 10 10
54 Ev Ödevi 11 1 11

Haftalık Ders İçeriği

Hafta Teorik Uygulama Laboratuar Ders Notları
1 Beşeri coğrafyanın gelişimi, Türkiye'de nüfus Türkiye'nin Bşeri ve Ekonomik Coğ..pptx
2 Türkiye'de nüfus Türkiye'nin Bşeri ve Ekonomik Coğ..pptx
3 Türkiye'de yerleşme Türkiye'nin Bşeri ve Ekonomik Coğ..pptx
4 Türkiye'de tarım Türkiye'nin Bşeri ve Ekonomik Coğ..pptx
5 Türkiye'de tarım ve hayvancılık
6 Türkiye'de sanayi
7 Türkiye'de sanayi
8 Türkiye'de madencilik
9 Ara sınav
10 Türkiye'de turizm
11 Türkiye'de turizm
12 Türkiye'de ormancılık
13 Türkiye’de ulaşım
14 Türkiye'de ticaret
15 Genel değerlendirme
16

Dersin Öğrenme Çıktıları

# Öğrenme Çıktı Id Açıklama
1 1296229 Türkiye’nin güncel nüfus politikasını analiz eder.
2 1296228 Türkiye’nin yer altı ve yer üstü ekonomik potansiyelini coğrafi yönden değerlendirir.
3 1296227 Türkiye’de nüfus artışından kaynaklanan sorunları açıklar.
4 1296230 Türkiye’de nüfus dağılışına etki eden eden faktörleri gruplandırır.
5 1296231 Türkiye tarımı üzerinde etkili olan faktörleri söyler.
6 1296232 Türkiye sanayisinin özelliklerini ortaya koyabilir.
7 1296233 Türkiye'de madenlerin dağılışını açıklayabilir.
8 1296234 Türkiye turizminin özelliklerini söyleyebilir.

Bölüm Program Çıktıları

# Program Çıktı Id Açıklama
1 63261 Tarih, coğrafya, sosyoloji ve vatandaşlık bilgilerini sosyal bilgiler eğitimine uygulama becerisi.
2 63262 Sosyal bilgiler eğitimi alanında eğitim problemlerini tanımlama, modelleme ve çözme becerisi.
3 63263 Sosyal bilgiler eğitimi alanında tanımlanmış bir hedef doğrultusunda bir süreci çözümleme ve tasarlama becerisi.
4 63264 Küresel ve toplumsal çerçevede eğitim problemlerinin özellikle sağlık, güvenlik ve çevre konularına etkilerinin göz önünde tutularak kapsamlı bir eğitim verilmesi.
5 63265 Sosyal bilgiler eğitimi alanında verilerin çözümlenmesi, özel öğretim yöntemlerinin uygulanması ve sosyolojik perspektif kazanma ve toplumsal olayları yorumlama becerisi.
6 63266 Eğitim uygulamaları için gerekli çağdaş teknikleri ve hesaplama araçlarını kullanabilme becerisi.
7 63267 Eğitim uygulamalarında disiplin içi ve disiplinler arası takım çalışması yapabilme becerisi.
8 63268 Eğitim uygulamalarında bağımsız davranma, inisiyatif kullanma ve yaratıcılık becerisi.
9 63269 Yaşam boyu öğrenme davranışını kazandırma.
10 63270 Sözlü ve yazılı iletişim becerileri kazandırma.
11 63271 Mesleki ve etik sorumluluk anlayışı kazandırma.
12 63272 Ulusal ve uluslararası çağdaş sorunlar hakkında bilgi sahibi olma.
13 63273 Kalite konularında bilgi sahibi olma.

Ögrenme Çıktı Matrisi

Program Çıktısı
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13
Öğrenme Çıktısı
1 3
2 5
3 5
4 3
5 3
6 5
7 4
8 5
* Katkı Düzeyi : 1 Çok düşük 2 Düşük 3 Orta 4 Yüksek 5 Çok yüksek