Ders Öğretim Planı

Ders Kodu Ders Adı Ders Türü Yıl Dönem AKTS
SBAE208 Vatandaşlık Bilgisi 927001 2 4 3

Dersin Amacı

Bu dersin amacı, öğrencileri vatandaşlığa dair temel kavramlar, insan ve toplum, toplum hayatını düzenleyen kurallar, millî-manevi ve evrensel değerler arasındaki ilişki, temel hak ve ödevler, anayasa, anayasal kurumlar, anayasal yaşam, Türk devlet geleneği, Türkiye Cumhuriyeti’nin temel nitelikleri ve yapısı, değişen vatandaşlık anlayışı bağlamında Türk ve Avrupa vatandaşlığı, küresel ve dijital vatandaşlık gibi konularda aydınlatmaktır.

Dersin Veren Öğretim Görevlisi/Görevlileri

Dr. Öğr. Üyesi İrfan Davut ÇAM

Ön Koşul Dersleri

-

Önerilen Diğer Hususlar

-

Ders Kitabı / Malzemesi / Önerilen Kaynaklar

1) Niyazi ALTUNYA, Vatandaşlık Bilgisi, Nobel Yayıncılık, Ankara, 2003. 2) Selçuk B. DEMİR vd., Vatandaşlık Bilgisi, Anı Yayınları, Ankara, 2016. 3) Nuri YAVUZ vd., İnsan Hakları ve Demokrasi-Vatandaşlık Bilgisi, Pegem Akademi Yayınları, Ankara, 2016. 4) Suna KİLİ ve A. Şeref GÖZÜBÜYÜK, Sened-i İttifak'tan Günümüze Türk Anayasa Metinleri, İş Bankası Kültür Yayınları, İstanbul, 2006. 5) M. GÜNDÜZ ve F. GÜNDÜZ, Yurttaşlık Bilinci, Anı Yayıncılık, Ankara, 2002.

Dersin Sunulduğu Dil

Türkçe

Staj Durumu

-

Dersin İçeriği

Vatandaşlığa dair temel kavramlar, insan ve toplum, toplum hayatını düzenleyen kurallar, millî-manevi ve evrensel değerler arasındaki ilişki, temel hak ve ödevler, anayasa, anayasal kurumlar, anayasal yaşam, Türk devlet geleneği, Türkiye Cumhuriyeti’nin temel nitelikleri ve yapısı, değişen vatandaşlık anlayışı bağlamında Türk ve Avrupa vatandaşlığı, küresel vatandaşlık ve dijital vatandaşlık.

Değerlendirme

# Etkinlikler Adet Yuzde Katkısı Yarıyıl İci Etkinlik Yıl Sonu Etkinlik
90 Yarıyıl (Yıl) İçi Etkinlikleri 1 40
91 Yarıyıl (Yıl) Sonu Etkinlikleri 1 60
1 Ara Sınav 1 100 1
2 Final Sınavı 1 100 1

Ders İş Yükü Verisi

# Etkinlikler Adet Süresi(saat) Toplam İş Yükü(saat)
1 Ara Sınav 1 1 1
2 Final Sınavı 1 20 20
5 Derse Katılım 14 2 28
32 Ara Sınav İçin Bireysel Çalışma 1 15 15
33 Final Sınavı içiin Bireysel Çalışma 1 1 1
54 Ev Ödevi 1 10 10

Haftalık Ders İçeriği

Hafta Teorik Uygulama Laboratuar Ders Notları
1 Vatandaşlık Bilgisi Dersinin Amacı, Konusu, Önemi ve Kaynakları 1. Hafta.pptx
2 Vatandaşlıkla İlgili Temel Kavramlar 2. Hafta.pptx
3 İnsan ve Toplum 3. Hafta.pptx
4 Toplum Hayatını Düzenleyen Kurallar 4. Hafta.pptx
5 Millî-Manevi ve Evrensel Değerler İlişkisi 5. Hafta.pptx
6 Temel Hak ve Ödevler 6. Hafta.pptx
7 Anayasa, Anayasal Kurumlar ve Anayasal Yaşam 7. Hafta.pptx
8 Türk Devlet Geleneği 8. Hafta.pptx
9 Ara Sınav
10 Türkiye Cumhuriyeti’nin Temel Nitelikleri ve Yapısı 10. Hafta.pptx
11 Değişen Vatandaşlık Anlayışı Bağlamında Türk Vatandaşlığı 11. Hafta.pptx
12 Değişen Vatandaşlık Anlayışı Bağlamında Avrupa Vatandaşlığı 12. Hafta.pptx
13 Küresel Vatandaşlık 13. Hafta.pptx
14 Dijital Vatandaşlık 14. Hafta.pptx
15 Yarı Yıl Sonu Sınavı

Dersin Öğrenme Çıktıları

# Öğrenme Çıktı Id Açıklama
1 1296866 Vatandaşlıkla İlgili Kavramları Açıklayabilme
2 1296873 İnsan ve Toplum İlişkisini Kavrayabilme
3 1296874 Toplum Hayatını Düzenleyen Kuralların Farkında Olma
4 1296879 Millî-Manevi ve Evrensel Değerler Arasındaki İlişkiyi Açıklayabilme
5 1296885 Temel Hak ve Ödevleri Sayabilme
6 1296886 Anayasa, Anayasal Kurumlar ve Anayasal Yaşamı Kavrayabilme
7 1296895 Türk Devlet Geleneği, Türkiye Cumhuriyeti’nin Temel Nitelikleri ve Yapısı Hakkında Bilgi Sahibi Olma
8 1296897 Vatandaşlık Anlayışında Yaşanan Değişimi Anlayabilme

Bölüm Program Çıktıları

# Program Çıktı Id Açıklama
1 63261 Tarih, coğrafya, sosyoloji ve vatandaşlık bilgilerini sosyal bilgiler eğitimine uygulama becerisi.
2 63262 Sosyal bilgiler eğitimi alanında eğitim problemlerini tanımlama, modelleme ve çözme becerisi.
3 63263 Sosyal bilgiler eğitimi alanında tanımlanmış bir hedef doğrultusunda bir süreci çözümleme ve tasarlama becerisi.
4 63264 Küresel ve toplumsal çerçevede eğitim problemlerinin özellikle sağlık, güvenlik ve çevre konularına etkilerinin göz önünde tutularak kapsamlı bir eğitim verilmesi.
5 63265 Sosyal bilgiler eğitimi alanında verilerin çözümlenmesi, özel öğretim yöntemlerinin uygulanması ve sosyolojik perspektif kazanma ve toplumsal olayları yorumlama becerisi.
6 63266 Eğitim uygulamaları için gerekli çağdaş teknikleri ve hesaplama araçlarını kullanabilme becerisi.
7 63267 Eğitim uygulamalarında disiplin içi ve disiplinler arası takım çalışması yapabilme becerisi.
8 63268 Eğitim uygulamalarında bağımsız davranma, inisiyatif kullanma ve yaratıcılık becerisi.
9 63269 Yaşam boyu öğrenme davranışını kazandırma.
10 63270 Sözlü ve yazılı iletişim becerileri kazandırma.
11 63271 Mesleki ve etik sorumluluk anlayışı kazandırma.
12 63272 Ulusal ve uluslararası çağdaş sorunlar hakkında bilgi sahibi olma.
13 63273 Kalite konularında bilgi sahibi olma.

Ögrenme Çıktı Matrisi

Program Çıktısı
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13
Öğrenme Çıktısı
1 4 3 3 4 4
2 4 4 4 4
3 3 4 4
4 4 4 4
5 4 4
6 4 4 4
7 4 4
8 4 4 4
* Katkı Düzeyi : 1 Çok düşük 2 Düşük 3 Orta 4 Yüksek 5 Çok yüksek