Ders Öğretim Planı

Ders Kodu Ders Adı Ders Türü Yıl Dönem AKTS
EGMB202 Öğretim Teknolojileri 927001 2 4 3

Dersin Amacı

Öğretim teknolojileri ile ilgili kavram bilgisine sahip olabilme,öğretim teknolojisini anlayabilme, öğretim teknolojisinin önemini kavrayabilme, öğretim teknolojisini öğrenme ve öğretme yöntemleri ile uygulayabilme, eğitimde bilgi teknolojilerinin etkilerini kavrayabilme, Türkiye'deki ve dünyadaki uygulamalardan haberdar olabilme, öğretim materyali tasarlama konusunda güncel bilgiye sahip olabilme

Dersin Veren Öğretim Görevlisi/Görevlileri

Öğr. Gör. Abdulnasır BAYRAM

Ön Koşul Dersleri

Yok

Önerilen Diğer Hususlar

Yok

Ders Kitabı / Malzemesi / Önerilen Kaynaklar

1. Eğitim Teknolojisi, Cevat ALKAN, Aşama Matbaacılık,1984, Ankara 2. Öğretim Teknolojileri ve Materyal Tasarım, Ed. Kıymet SELVİ, Anı Yayıncılık, 2008, Ankara 3. Öğretim Teknolojileri ve Materyal Geliştirme, Zeki KAYA, Pegem A Yayıncılık, 2005, Ankara 4. Öğretim Teknolojileri ve Materyal Tasarım, Ramazan SEVER, Anı Yayıncılık, 2017, Ankara

Staj Durumu

Yok

Dersin İçeriği

Öğretim Teknolojileri Eğitimde bilgi teknolojileri; öğretim süreci ve öğretim teknolojilerinin sınıflandırılması; öğretim teknolojilerine ilişkin kuramsal yaklaşımlar; öğrenme yaklaşımlarında yeni yönelimler; güncel okuryazarlıklar; araç ve materyal olarak öğretim teknolojileri; öğretim materyallerinin tasarımı; tematik öğretim materyali tasarlama; alana özgü nesne ambarı oluşturma, öğretim materyali değerlendirme ölçütleri.

Değerlendirme

# Etkinlikler Adet Yuzde Katkısı Yarıyıl İci Etkinlik Yıl Sonu Etkinlik
90 Yarıyıl (Yıl) İçi Etkinlikleri 1 40
91 Yarıyıl (Yıl) Sonu Etkinlikleri 1 60
1 Ara Sınav 1 100 1
2 Final Sınavı 1 100 1

Ders İş Yükü Verisi

# Etkinlikler Adet Süresi(saat) Toplam İş Yükü(saat)
1 Ara Sınav 1 2 2
2 Final Sınavı 1 2 2
5 Derse Katılım 14 2 28
8 Rehberli Problem Çözümü 10 2 20
32 Ara Sınav İçin Bireysel Çalışma 12 1 12
33 Final Sınavı içiin Bireysel Çalışma 14 1 14

Haftalık Ders İçeriği

Hafta Teorik Uygulama Laboratuar Ders Notları
1 Öğretim teknolojisi dersiyle ilgili temel kavramlar ÖĞRETİM TEKNOLOJİSİ 1. Hafta ders notları.pptx
2 Eğitimde bilgi teknolojileri, öğretim teknolojiler 2. ders.pptx
3 Öğretim süreci ve öğretim teknolojilerinin sınıflandırılması Öğretim Teknolojilerinin sınıflandırılması 3. hafta.docx
4 Öğretim teknolojilerine ilişkin kuramsal yaklaşımlar. Öğretim Teknolojilerinde Kuramsal Yaklaşımlar 4. hafta.docx
5 Öğrenme yaklaşımlarında yeni yönelimler Öğrenme Yaklaşımlarında Yeni Yönelimler 5. hafta.docx
6 Güncel okuryazarlıklar Güncel Okuryazarlıklar6. hafta.docx
7 Araç ve materyal olarak öğretim teknolojileri Araç ve Materyal Olarak Öğretim Teknolojileri 7. hafta.docx
8 Öğretim materyallerinin tasarımı Öğretim Materyallerinin Tasarımı 8 hafta.docx
9 Ara sınav
10 Tematik öğretim materyali tasarlama Tematik Öğretim Materyali Hazırlama 10.hafta.docx
11 Tematik öğretim materyali tasarlama Tematik Öğretim Materyali Hazırlama 11.hafta.docx
12 Alana özgü nesne ambarı oluşturma. Alana Özgü Nesne Ambarı Oluşturma 12ders.docx
13 Alana özgü nesne ambarı oluşturma. Alana Özgü Nesne Ambarı Oluşturma 13ders.docx
14 Öğretim materyali değerlendirme ölçütleri. Öğretim Materyali Değerlendirme Ölçütleri 14. hafta.docx

Dersin Öğrenme Çıktıları

# Öğrenme Çıktı Id Açıklama
1 1297704 Öğretim teknolojisi kavramını açıklar.
2 1297705 Eğitim ortamlarında bilgi teknolojilerinin kullanımının önemini açıklar.
3 1297706 Eğitim ortamlarında kullanılacak öğretim teknolojilerini ayırt eder.
4 1297707 Öğretim teknolojilerine ilişkin kuramsal yaklaşımları bilir.
5 1297708 Ülkemizdeki ve dünyadaki eğitim süreçlerinde,öğretim teknolojilerine yönelik yeni uygulamaları karşılaştırır.
6 1297709 Öğretim materyallerini geliştirmeye yönelik tasarım ilkelerini açıklar.
7 1297710 Öğretim teknolojisini öğrenme ve öğretme yöntemleri ile ilişkilendirir.
8 1297711 Öğretim teknolojisinin önemini açıklar.
9 1297712 Öğretim materyallerini amaca uygunluğu açısından değerlendirir.
10 1297713 Öğretim teknolojilerinin eğitim sürecine etkisini tartışır.

Bölüm Program Çıktıları

# Program Çıktı Id Açıklama
1 63261 Tarih, coğrafya, sosyoloji ve vatandaşlık bilgilerini sosyal bilgiler eğitimine uygulama becerisi.
2 63262 Sosyal bilgiler eğitimi alanında eğitim problemlerini tanımlama, modelleme ve çözme becerisi.
3 63263 Sosyal bilgiler eğitimi alanında tanımlanmış bir hedef doğrultusunda bir süreci çözümleme ve tasarlama becerisi.
4 63264 Küresel ve toplumsal çerçevede eğitim problemlerinin özellikle sağlık, güvenlik ve çevre konularına etkilerinin göz önünde tutularak kapsamlı bir eğitim verilmesi.
5 63265 Sosyal bilgiler eğitimi alanında verilerin çözümlenmesi, özel öğretim yöntemlerinin uygulanması ve sosyolojik perspektif kazanma ve toplumsal olayları yorumlama becerisi.
6 63266 Eğitim uygulamaları için gerekli çağdaş teknikleri ve hesaplama araçlarını kullanabilme becerisi.
7 63267 Eğitim uygulamalarında disiplin içi ve disiplinler arası takım çalışması yapabilme becerisi.
8 63268 Eğitim uygulamalarında bağımsız davranma, inisiyatif kullanma ve yaratıcılık becerisi.
9 63269 Yaşam boyu öğrenme davranışını kazandırma.
10 63270 Sözlü ve yazılı iletişim becerileri kazandırma.
11 63271 Mesleki ve etik sorumluluk anlayışı kazandırma.
12 63272 Ulusal ve uluslararası çağdaş sorunlar hakkında bilgi sahibi olma.
13 63273 Kalite konularında bilgi sahibi olma.

Ögrenme Çıktı Matrisi

Program Çıktısı
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13
Öğrenme Çıktısı
1 1 1 1 1 2 3 3 3 2 4 2 1 1
2 1 1 1 1 2 3 3 3 2 4 2 1 1
3 1 1 1 1 2 3 3 3 2 4 2 1 1
4 1 1 1 1 2 3 3 3 2 4 2 1 1
5 1 1 1 1 2 3 3 3 2 4 2 1 1
6 1 1 1 1 2 3 3 3 2 4 2 1 1
7 1 1 1 1 2 3 3 3 2 4 2 1 1
8 1 1 1 1 2 3 3 3 2 4 2 1 1
9 1 1 1 1 2 3 3 3 2 4 2 1 1
10 1 1 1 1 2 3 3 3 2 4 2 1 1
* Katkı Düzeyi : 1 Çok düşük 2 Düşük 3 Orta 4 Yüksek 5 Çok yüksek