Ders Öğretim Planı

Ders Kodu Ders Adı Ders Türü Yıl Dönem AKTS
MBBÖ218 Okçuluk 927003 2 4 4

Dersin Amacı

Okçuluk teknik ve taktik becerilerini kazanmak.

Dersin Veren Öğretim Görevlisi/Görevlileri

Öğr.Gör. Deniz GÜNAY DEREBAŞI

Ön Koşul Dersleri

Yok

Önerilen Diğer Hususlar

Yok

Ders Kitabı / Malzemesi / Önerilen Kaynaklar

Archery Anatomy Ray Axford, OKÇULUKTA KASSAL AKTİVASYON. Prof.Dr. Hayri ERTAN, The Simple art of winning Rick Mackinney, Türkiye Okçuluk Federasyonu Yarışma Talimatnamesi, World Archery resmi sitesi uluslararası yarışma videoları.

Dersin Sunulduğu Dil

Türkçe

Staj Durumu

Yok

Dersin İçeriği

Okçuluğun teknik, taktik ve malzeme bilgisi konularına değinilecektir.

Değerlendirme

# Etkinlikler Adet Yuzde Katkısı Yarıyıl İci Etkinlik Yıl Sonu Etkinlik
90 Yarıyıl (Yıl) İçi Etkinlikleri 0 60
91 Yarıyıl (Yıl) Sonu Etkinlikleri 0 40
1 Ara Sınav 1 100 1
2 Final Sınavı 1 100 1

Ders İş Yükü Verisi

# Etkinlikler Adet Süresi(saat) Toplam İş Yükü(saat)
1 Ara Sınav 1 2 2
2 Final Sınavı 1 2 2
6 Uygulama/Pratik 13 4 52
32 Ara Sınav İçin Bireysel Çalışma 10 2 20
33 Final Sınavı içiin Bireysel Çalışma 10 2 20

Haftalık Ders İçeriği

Hafta Teorik Uygulama Laboratuar Ders Notları
1 Okçuluk tarihi, yarışma kuralları ve malzemeler Okçuluk tarihi, yarışma kuralları ve malzemeler 1.HAFTA.docx
2 Güvenlik kuralları ve duruş pozisyonu Güvenlik kuralları ve duruş pozisyonu 2.HAFTA -.docx
3 Lastikle çekiş çalışması Lastikle çekiş çalışması 3.HAFTA.docx
4 Yayla çekiş çalışması, tutuş ve nişan alma Yayla çekiş çalışması, tutuş ve nişan alma 4.HAFTA.docx
5 Lastikle bırakış çalışmaları ve ok atma Lastikle bırakış çalışmaları ve ok atma 5.HAFTA.docx
6 QUİZ
7 Kısa mesafe ok atış çalışmaları Kısa mesafe ok atış çalışmaları 7.HAFTA.docx
8 Kısa mesafe ok atış çalışmaları Kısa mesafe ok atış çalışmaları 8.HAFTA.docx
9 ara sınav ara sınav
10 18 m. Atış çalışmaları 18 m. Atış çalışmaları 10.HAFTA.docx
11 18 m. Atış çalışmaları 18 m. Atış çalışmaları 11.HAFTA.docx
12 QUİZ
13 18 m. Atış çalışmaları 18 m. Atış çalışmaları 13.HAFTA.docx
14 18 m. Atış çalışmaları 18 m. Atış çalışmaları 14.HAFTA.docx

Dersin Öğrenme Çıktıları

# Öğrenme Çıktı Id Açıklama
1 1298053 Okçulukla ilgili malzemeleri anlatır.
2 1298054 Okçulukla ilgili malzemeleri kullanır ve açıklar.
3 1298055 Yarışma kurallarını açıklar.
4 1298056 Farklı mesafelerde atış tekniğini sergiler.
5 1298057 Nişangâh ayarı yapar.
6 1298058 Tekniğini ve puanı değerlendirir ve anlatır.

Bölüm Program Çıktıları

# Program Çıktı Id Açıklama
1 64339 Beden eğitimi ve spor alanının belli başlı kavramlarını, varsayımlarını, tartışmalarını, araştırma ve inceleme yöntemlerini kullanabilme
2 64340 Öğreteceği alan ile ilgili bilgileri, diğer konu alanları ile ilişkilendirerek; alanın okul çapında uygulanan program içindeki yerini anlayabilme
3 64341 Farklı bakış açılarını kabul ederek bilginin nasıl geliştiğini öğrencilere aktarabilme
4 64342 Öğrettiği alana ilişkin gelişmeleri yakından izleyerek, günlük yaşamla ilişkisini kurabilme
5 64343 Sürekli öğrenmeyi alışkanlık hale getirerek alana ile ilgili faaliyetlere ve alanın öğretimi konusundaki profesyonel etkinliklere aktif olarak katılabilme
6 64344 Öğrencilerin çeşitli özelliklerini (fiziksel,sosyo-ekonomik,zihinsel,duygusal ve psikomotor) tanıyabilme
7 64345 Eleştirel düşünme, problem çözme ve performans becerilerine ait gelişmelerini özendirmek için çeşitli öğretim stratejilerini uygulayabilme
8 64346 Öğrencilerin aktif biçimde ders katıldığı, anlamlı ve kalıcı öğrenmenin oluştuğu, öğrencinin kendini güvende hissettiği bir öğrenme ortamı oluşturabilmek için gerekli olan birey ve grup yönetimi ilke vs stratejilerini uygulayabilme
9 64347 Öğrencinin bilişsel, duyuşsal sosyal fiziksel gelişimini sürekli olarak değerlendirmek için formal ve informal değerlendirme stratejilerini kullanabilme
10 64348 Öğrencilerin sağlıklı bir biçimde gelişmelerini sağlayabilmeleri için kendilerini tanıma, okula uyum, fiziksel gelişmeleri ile ilgili sınıf içi ve dışı etkinlikleri, başarı düzeyleri, öğrenme ve çalışma alışkanlıkları ilgi ve yetenekleri ile meslek seçimi konularında rehberlik yapabilme
11 64349 Bedensel, ruhsal ve zihinsel özellikler bakımından, özel eğitime gereksinim duyan öğrencilere, özelliklerine uygun olanak ve fırsatlarını yaratabilme
12 64350 Ergenlerin nasıl öğrendiklerini, nasıl geliştiklerini bilerek ve onlara entellektüel, mesleki, toplumsal ve kişisel gelişimlerini destekleyecek öğrenme fırsatları oluşturabilme
13 64351 Eğitim sisteminin temel ilkeleri, amaçları, sorunları ve geleceği hakkında duyarlılık gösterebilme
14 64352 Öğretmenlik mesleği için geçerli olan etik kurallara her zaman uygun davranabilme
15 64353 Toplumda spor kültürünün oluşturulması, farklı sporların tanıtılması ve spora katılımın yaygınlaştırılması için geçerli stratejiler geliştirebilme
16 64354 Sporda yetenek tarama ve seçme kriterlerini kullanarak farklı spor branşlarına yatkın yetenekleri ortaya çıkarabilme

Ögrenme Çıktı Matrisi

Program Çıktısı
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16
Öğrenme Çıktısı
1 4 5 4 4 5 4 4 5 4 4 5 5 5 5 4 4
2 4 5 5 4 4 5 5 4 4 4 4 4 5 4 4 4
3 4 4 5 4 4 4 4 4 4 4 5 4 4 4 4 5
4 4 4 4 4 4 4 4 4 5 5 5 4 4 4 5 4
5 4 5 5 4 4 4 4 4 4 4 5 4 4 4 5 5
6 5 5 5 5 5 4 5 4 5 4 5 5 4 5 4 5
* Katkı Düzeyi : 1 Çok düşük 2 Düşük 3 Orta 4 Yüksek 5 Çok yüksek