Ders Öğretim Planı

Ders Kodu Ders Adı Ders Türü Yıl Dönem AKTS
İNAE002 Dünya İngilizceleri ve Kültür 927003 2 3 4

Dersin Amacı

Bu dersin sonunda öğrenciler dil ve kültür bilincini artıracak ve İngilizcenin uluslararası bir dil olarak dil öğrenimi ve öğretimi üzerindeki etkilerini fark edeceklerdir.

Dersin Veren Öğretim Görevlisi/Görevlileri

Dr. Öğr. Üyesi İsmail Yaman

Ön Koşul Dersleri

Yok

Önerilen Diğer Hususlar

Yok

Ders Kitabı / Malzemesi / Önerilen Kaynaklar

Haftalık ders notları

Staj Durumu

Yok

Dersin İçeriği

Dünya İngilizceleri ve kültür bağlamında dil eğitimi

Değerlendirme

# Etkinlikler Adet Yuzde Katkısı Yarıyıl İci Etkinlik Yıl Sonu Etkinlik
90 Yarıyıl (Yıl) İçi Etkinlikleri 1 40
91 Yarıyıl (Yıl) Sonu Etkinlikleri 1 60
1 Ara Sınav 1 100 1
2 Final Sınavı 1 100 1

Ders İş Yükü Verisi

# Etkinlikler Adet Süresi(saat) Toplam İş Yükü(saat)
1 Ara Sınav 1 1 1
2 Final Sınavı 1 1 1
5 Derse Katılım 1 10 10
10 Tartışma 1 10 10
11 Soru-Yanıt 1 10 10
12 Takım/Grup Çalışması 1 10 10
14 Gözlem 1 20 20
32 Ara Sınav İçin Bireysel Çalışma 1 10 10
33 Final Sınavı içiin Bireysel Çalışma 1 10 10
54 Ev Ödevi 1 15 15

Haftalık Ders İçeriği

Hafta Teorik Uygulama Laboratuar Ders Notları
1 Dersin genel tanıtımı ve dönem içinde yapılacakların ve beklentilerin açıklanması ED577958.pdf
2 Uluslararası dil olarak İngilizcenin kullanımı ED577958.pdf
3 İngilizcenin dünyadaki farklı kullanımları ED577958.pdf
4 İngilizcenin uluslararası dil olarak kullanımının İngilizcenin öğretimine yansımaları ED577958.pdf
5 Dil ve kültür bilinci ED577958.pdf
6 Kültürün dil öğretimindeki yeri ED577958.pdf
7 Ders materyallerinde bulunan kültürel öğeler ED577958.pdf
8 Dil ve medya Glocalization-Tam Metin.pdf
9 Dil ve reklam Glocalization-Tam Metin.pdf
10 Dildeki kültür mozaiği Glocalization-Tam Metin.pdf
11 Diller neden kaybolur ve kaybolmak üzere olan bir dil kurtarılabilir mi? Glocalization-Tam Metin.pdf
12 Dil nedir ve dil ile düşünce arasındaki ilişki Glocalization-Tam Metin.pdf
13 Kadın ve erkeklerin birbirleriyle konuşurken dili nasıl farklı kullandıkları Glocalization-Tam Metin.pdf
14 Dil ve önyargı Glocalization-Tam Metin.pdf

Dersin Öğrenme Çıktıları

# Öğrenme Çıktı Id Açıklama
1 1513678 Bu dersin sonunda öğrenciler dil ve kültür bilincini artıracak ve İngilizcenin uluslararası bir dil olarak dil öğrenimi ve öğretimi üzerindeki etkilerini fark edeceklerdir.

Bölüm Program Çıktıları

# Program Çıktı Id Açıklama
1 71180 Çağdaş dil öğrenme kuram ve uygulamalarını göz önüne alarak, İngilizce öğretimine uygun planlama yapabilmek
2 71181 Farklı amaçlar ve farklı dil yeterlik düzeylerindeki öğrenciler için, dil öğretiminin gerektirdiği, güvenli, olumlu ve güdüleyici öğrenme ortamlarını düzenleyebilmek
3 71182 Düzenlenmiş dil öğrenme ortamının gerektirdiği uygun yöntem, teknik ve stratejileri seçip kullanabilmek
4 71183 Düzenlenmiş İngilizce öğretim sürecine uygun araç, gereç ve materyali seçmek, uyarlamak veya geliştirebilmek
5 71184 Dil öğreniminin niteliğini artırmak için, bilgi iletişim teknolojilerini, ilgili bilgisayar yazılımlarını ve Internet kaynaklarını kullanabilmek
6 71185 Sesbilimi, biçimbilgisini, anlambilimi, sözdizimini ve edimbilimi, öğrencilerin İngilizcede temel dil becerilerini ve iletişim yeterliklerini geliştirmek için kullanabilmek
7 71186 İngilizceyi doğru, anlaşılır bir şekilde kullanmalarını sağlayabilmek için, öğrencilerin dinleme/izleme, konuşma, okuma ve yazma becerilerini geliştirebilmek
8 71187 Öğrencilere İngilizce iletişim becerisi kazandırmak ve iletişimsel yeterliklerini geliştirmek için, onlara anlamlı etkileşim fırsatları sunmak, çok ve çeşitli şekillerde dile maruz kalmalarını sağlamak ve öğrencilere model olabilmek
9 71188 Öğrencilerin program hedeflerine göre ilerlemelerini ölçen, performansa dayalı ölçme araçları da dâhil olmak üzere, uygun ölçme ve değerlendirme araç ve yöntemlerini seçip kullanabilmek
10 71189 Öğrencilerin dil gelişimlerini belirlemeye yönelik ölçme sonuçlarını yorumlamak, öğrencilere geri bildirim sağlayabilmek ve ölçme değerlendirme sonuçlarını uygulamalarına yansıtabilmek
11 71190 .Öğrencilerin dil becerilerinin geliştirilmesinde ailelerle işbirliği yapabilmek
12 71191 Etkili bir rehberlik hizmeti sunabilmek için temel etik kuralları ve mesleğin sınırlılıklarını ve yasal konuları bilir ve bu konudaki gelişmeleri takip eder
13 71192 Türk Milli Eğitim sistemini, öğretmenlik mesleğini ve eğitim bilimleri alanını tüm yönleri ile tanımak
14 71193 .Öğrencilerin gelişim özellikleri doğrultusunda farklı öğrenme yaklaşımlarını bilmek
15 71194 Program içerisinde almış olduğu bilgi ve beceriler ile belirli bir dersi planlamak, işlemek ve değerlendirmek
16 71195 Öğretmenin rehberlik görevlerini ve öğrenciyi tanıma yollarını kavramak

Ögrenme Çıktı Matrisi

Program Çıktısı
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16
Öğrenme Çıktısı
1 2 3 3 4
* Katkı Düzeyi : 1 Çok düşük 2 Düşük 3 Orta 4 Yüksek 5 Çok yüksek