Ders Öğretim Planı

Ders Kodu Ders Adı Ders Türü Yıl Dönem AKTS
GKBÖ204 Spor Yönetimi 927003 2 4 3

Dersin Amacı

Bu derste Spor yönetiminin tanımı ve kapsamı, Türkiye'de spor yönetiminin gelişimi, Türk Spor Teşkilatını meydana getiren kurum ve kuruluşların yapısı, işleyişi ve Türkiye'deki yönetim yapısı açısından değerlendirilmesi, spor yönetiminin unsurları, spor yöneticiliği, spor yönetimiyle ilgili mevzuat, spor tesisleri, spor organizasyonları ile Yarışma sistemlerinin incelenmesi amaçlanmaktadır.

Dersin Veren Öğretim Görevlisi/Görevlileri

Dr. Öğr. Üyesi Gül ÇAVUŞOĞLU

Ön Koşul Dersleri

Yok

Önerilen Diğer Hususlar

Yok

Ders Kitabı / Malzemesi / Önerilen Kaynaklar

Spor Yönetimi, Hakan Sunay, Gazi Kitabevi, Ankara, 2009. Spor Yönetimi, Nejat Basım, Detay Yayıncılık, 1. Baskı, Ankara, 2009. Sporda Yönetim ve Organizasyon, Mehmet Cankalp, Nobel Yayın Dağıtım, 2. Baskı, Ankara, 2005.

Dersin Sunulduğu Dil

Türkçe

Staj Durumu

Yok

Dersin İçeriği

Dersin kapsamı içerisinde, genel yönetim yaklaşımları ve işlevlerinin spor ortamında uygulanması ile Türk spor teşkilatını oluşturan kurum ve kuruluşların yapısı, işleyişi ve unsurları incelenecektir. Öğretim hedefi, Spor Yöneticiliği mesleğine hazırlanan öğrencilere çalışacakları alanlarda karşılaşacakları sorunlara bilimsel yönetim anlayışı çerçevesinde çok yönlü bakabilmeyi, olayları bütün boyutlarıyla değerlendirerek, edindiği bilgileri sportif ortamda Türk sporunun geliştirilmesi yönünde değerlendirebilmeyi öğretebilmektir.

Değerlendirme

# Etkinlikler Adet Yuzde Katkısı Yarıyıl İci Etkinlik Yıl Sonu Etkinlik
90 Yarıyıl (Yıl) İçi Etkinlikleri 1 60
91 Yarıyıl (Yıl) Sonu Etkinlikleri 1 40
1 Ara Sınav 1 40 1
5 Derse Katılım 3 10 1
29 Bireysel Çalışma 12 10 1
32 Ara Sınav İçin Bireysel Çalışma 1 10 1
33 Final Sınavı içiin Bireysel Çalışma 1 10 1
54 Ev Ödevi 4 20 1
2 Final Sınavı 1 100 1

Ders İş Yükü Verisi

# Etkinlikler Adet Süresi(saat) Toplam İş Yükü(saat)
1 Ara Sınav 1 2 2
2 Final Sınavı 1 1 1
5 Derse Katılım 3 4 12
29 Bireysel Çalışma 13 4 52
32 Ara Sınav İçin Bireysel Çalışma 1 3 3
33 Final Sınavı içiin Bireysel Çalışma 1 1 1
54 Ev Ödevi 4 1 4

Haftalık Ders İçeriği

Hafta Teorik Uygulama Laboratuar Ders Notları
1 Spor yönetiminde kavramlar 1. hafta.pptx
2 Yönetim fonksiyonları (Planlama, Teşkilatlanma) 2. hafta.pptx
3 Yönetim fonksiyonları (Yönetme, Koordinasyon, Denetleme) 3. hafta.pptx
4 Yönetim fonksiyonları (Yönetme, Koordinasyon, Denetleme) 4. hafta.pptx
5 Spor yöneticisinin genel özellikleri 5. hafta.pptx
6 Cumhuriyet öncesi spor yönetim uygulamaları 6. hafta.pptx
7 Ara sınav
8 Cumhuriyet dönemi spor yönetim uygulamaları
9 Günümüz spor yönetim uygulamaları
10 Spor yönetiminin mevzuat açısından incelenmesi
11 Spor yönetiminde teşkilatlanmanın yönetme açısından değerlendirilmesi
12 Spor yönetimi ve tesisleşme ilişkisi
13 Spor yönetimi ve yerel yönetimler ilişkisi
14 Dönem sonu sınavı

Dersin Öğrenme Çıktıları

# Öğrenme Çıktı Id Açıklama
1 1297914 Beden eğitimi ve sporda temel kavramları açıklayabilecektir
2 1297915 Yönetim ve Organizasyon ile ilgili tanımları kavrayabilecektir.
3 1297916 Spor yönetimi, spor organizasyonu ve spor yöneticisinin özelliklerini kavrayabilecektir.
4 1297917 Türk spor sisteminin işleyişi ve örgüt yapısı değerlendirebilecektir.

Bölüm Program Çıktıları

# Program Çıktı Id Açıklama
1 64339 Beden eğitimi ve spor alanının belli başlı kavramlarını, varsayımlarını, tartışmalarını, araştırma ve inceleme yöntemlerini kullanabilme
2 64340 Öğreteceği alan ile ilgili bilgileri, diğer konu alanları ile ilişkilendirerek; alanın okul çapında uygulanan program içindeki yerini anlayabilme
3 64341 Farklı bakış açılarını kabul ederek bilginin nasıl geliştiğini öğrencilere aktarabilme
4 64342 Öğrettiği alana ilişkin gelişmeleri yakından izleyerek, günlük yaşamla ilişkisini kurabilme
5 64343 Sürekli öğrenmeyi alışkanlık hale getirerek alana ile ilgili faaliyetlere ve alanın öğretimi konusundaki profesyonel etkinliklere aktif olarak katılabilme
6 64344 Öğrencilerin çeşitli özelliklerini (fiziksel,sosyo-ekonomik,zihinsel,duygusal ve psikomotor) tanıyabilme
7 64345 Eleştirel düşünme, problem çözme ve performans becerilerine ait gelişmelerini özendirmek için çeşitli öğretim stratejilerini uygulayabilme
8 64346 Öğrencilerin aktif biçimde ders katıldığı, anlamlı ve kalıcı öğrenmenin oluştuğu, öğrencinin kendini güvende hissettiği bir öğrenme ortamı oluşturabilmek için gerekli olan birey ve grup yönetimi ilke vs stratejilerini uygulayabilme
9 64347 Öğrencinin bilişsel, duyuşsal sosyal fiziksel gelişimini sürekli olarak değerlendirmek için formal ve informal değerlendirme stratejilerini kullanabilme
10 64348 Öğrencilerin sağlıklı bir biçimde gelişmelerini sağlayabilmeleri için kendilerini tanıma, okula uyum, fiziksel gelişmeleri ile ilgili sınıf içi ve dışı etkinlikleri, başarı düzeyleri, öğrenme ve çalışma alışkanlıkları ilgi ve yetenekleri ile meslek seçimi konularında rehberlik yapabilme
11 64349 Bedensel, ruhsal ve zihinsel özellikler bakımından, özel eğitime gereksinim duyan öğrencilere, özelliklerine uygun olanak ve fırsatlarını yaratabilme
12 64350 Ergenlerin nasıl öğrendiklerini, nasıl geliştiklerini bilerek ve onlara entellektüel, mesleki, toplumsal ve kişisel gelişimlerini destekleyecek öğrenme fırsatları oluşturabilme
13 64351 Eğitim sisteminin temel ilkeleri, amaçları, sorunları ve geleceği hakkında duyarlılık gösterebilme
14 64352 Öğretmenlik mesleği için geçerli olan etik kurallara her zaman uygun davranabilme
15 64353 Toplumda spor kültürünün oluşturulması, farklı sporların tanıtılması ve spora katılımın yaygınlaştırılması için geçerli stratejiler geliştirebilme
16 64354 Sporda yetenek tarama ve seçme kriterlerini kullanarak farklı spor branşlarına yatkın yetenekleri ortaya çıkarabilme

Ögrenme Çıktı Matrisi

Program Çıktısı
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16
Öğrenme Çıktısı
1 4 5 5 4 4 4 4 4 4
2 4 4 5 4 4 4 5 4 4
3 4 4 3 5 4 4 4 4 4
4 5 4 4 4 4 4 4 4 4
* Katkı Düzeyi : 1 Çok düşük 2 Düşük 3 Orta 4 Yüksek 5 Çok yüksek