Ders Öğretim Planı

Ders Kodu Ders Adı Ders Türü Yıl Dönem AKTS
AEBÖ204 Beden Eğitimi ve Spor Öğretim Programları 927001 2 4 3

Dersin Amacı

Beden Eğitimi ve Spordaki öğretim programlarını tanıtmak,çocuklara öğretmenlik ilgili yaklaşımları benimsetmek,çocukların hareket öğretimini bilmesini sağlamak,çocukların fiziksel fizyolojik psikolojik gelişimlerini bilmelerini,koordinasyon eğitimini ve eğitimde planlamayı ve ölçme değerlendirme konularını yapabilmelerini sağlamak.Beceri öğretimini gerçekleştirmek.

Dersin Veren Öğretim Görevlisi/Görevlileri

Fedayi AKSOY

Ders Kitabı / Malzemesi / Önerilen Kaynaklar

A.Çöndü(2004)Beden Eğitimi ve Sporda Özel Öğretim Yöntemleri. Nobel yayın dağıtım. Ankara.-M.Mosston S.Ashworth(2004)Beden(Spor)Eğitimi Öğretimi. Bağırgan yayınevi. Ankara

Dersin İçeriği

Temel kavramları açıklamak, Beden Eğitiminin genel ve özel amaçlarını, kuramları/yaklaşımları, yöntem ve teknikleri, İlköğretim ve orta öğretim Beden Eğitimi programını analiz etmek ve ilgili kaynakları değerlendirmektir.

Haftalık Ders İçeriği

Hafta Teorik Uygulama Laboratuar Ders Notları
1 ÖĞRETİM PROGRAMININ TEMEL FELSEFESİ
2 ÖĞRETİM PROGRAMINDA TEMEL BECERİLER 1.Hafta -ÖĞRETİM PROGRAMI’NIN TEMEL FELSEFESİ.docx
3 TEMEL ÖĞRETİM YAKLAŞIMLARI - Öğrenme-Öğretme Yaklaşımları ve Stratejileri 2.Hafta - ÖĞRETİM PROGRAMINDA TEMEL BECERİLER.docx
4 DEĞERLERLE İLİŞKİLİ TUTUM VE DAVRANIŞLAR 3.HaftaTEMEL ÖĞRETİM YAKLAŞIMLARI.docx
5 ÖĞRENME KURAMLARI 4.Hafta -DEĞERLERLE İLİŞKİLİ TUTUM VE DAVRANIŞLAR.docx
6 QUİZ- ÖĞRETİM PROGRAMININ UYGULANMASINDA DİKKAT EDİLECEK HUSUSLAR ve ÇOCUKLARIN GELİŞİMLERİ VE ÖĞRENMESİ storage/app/public/faksoy/131943
7 Çocuğun Gelişimi ve İyi öğretmenlik / Antrenörlük 7.Hafta -ÇOCUĞUN GELİŞİMİ ve İYİ ÖĞRETMENLİK -ANTRENÖRLÜK.docx
8 Çocuk ve Spordaki Teknik Becerileri 8.Hafta - ÇOCUK ve SPORDAKİ TEKNİK BECERİLERİ.docx
9 VİZE SINAVI- 9.Hafta -VİZE SINAVI.docx
10 ÇOCUKLARIN HAREKET EĞİTİMİ 10.Hafta -HAREKET EĞİTİMİ.docx
11 11 – 15 YAŞ GRUBU ve 15 – 17 YAŞ GRUBU ÖZELLİKLERİ 11.Hafta -11 – 15 YAŞ GRUBU ve 15 – 17 YAŞ GRUBU ÖZELLİKLERİ.docx
12 KOORDİNASYON 12.Hafta -KOORDİNASYON.docx
13 EĞİTİM-ÖĞRETİMDE PLANLAMA 13.Hafta -EĞİTİM-ÖĞRETİMDE PLANLAMA.docx
14 ÇOCUKLARIN REKREASYON ETKİNLİKLERİ 14.Hafta -Çocukların Rekreasyon etkinlikleri.docx

Dersin Öğrenme Çıktıları

# Öğrenme Çıktı Id Açıklama
1 1300311 1-ÖĞRETİM PROGRAMININ TEMEL FELSEFESİNİ BİLECEK 2-ÖĞRETİM PROGRAMI İÇİNDE TEMEL BECERİLERİ BİLECEK 3-HAREKET EĞİTİMİNİ BİLECEK 4-İYİ ÖĞRETMENLİK KRİTERLERİNE SAHİP OLACAK 5-ÇOCUKLARI YAŞ GRUPLARINA GÖRE TANIYACAK 6-EĞİTİM ÖĞRETİM PROGRAMLARININ İÇERİĞİNİ HAZIRLAYABİLECEK

Bölüm Program Çıktıları

# Program Çıktı Id Açıklama
1 64339 Beden eğitimi ve spor alanının belli başlı kavramlarını, varsayımlarını, tartışmalarını, araştırma ve inceleme yöntemlerini kullanabilme
2 64340 Öğreteceği alan ile ilgili bilgileri, diğer konu alanları ile ilişkilendirerek; alanın okul çapında uygulanan program içindeki yerini anlayabilme
3 64341 Farklı bakış açılarını kabul ederek bilginin nasıl geliştiğini öğrencilere aktarabilme
4 64342 Öğrettiği alana ilişkin gelişmeleri yakından izleyerek, günlük yaşamla ilişkisini kurabilme
5 64343 Sürekli öğrenmeyi alışkanlık hale getirerek alana ile ilgili faaliyetlere ve alanın öğretimi konusundaki profesyonel etkinliklere aktif olarak katılabilme
6 64344 Öğrencilerin çeşitli özelliklerini (fiziksel,sosyo-ekonomik,zihinsel,duygusal ve psikomotor) tanıyabilme
7 64345 Eleştirel düşünme, problem çözme ve performans becerilerine ait gelişmelerini özendirmek için çeşitli öğretim stratejilerini uygulayabilme
8 64346 Öğrencilerin aktif biçimde ders katıldığı, anlamlı ve kalıcı öğrenmenin oluştuğu, öğrencinin kendini güvende hissettiği bir öğrenme ortamı oluşturabilmek için gerekli olan birey ve grup yönetimi ilke vs stratejilerini uygulayabilme
9 64347 Öğrencinin bilişsel, duyuşsal sosyal fiziksel gelişimini sürekli olarak değerlendirmek için formal ve informal değerlendirme stratejilerini kullanabilme
10 64348 Öğrencilerin sağlıklı bir biçimde gelişmelerini sağlayabilmeleri için kendilerini tanıma, okula uyum, fiziksel gelişmeleri ile ilgili sınıf içi ve dışı etkinlikleri, başarı düzeyleri, öğrenme ve çalışma alışkanlıkları ilgi ve yetenekleri ile meslek seçimi konularında rehberlik yapabilme
11 64349 Bedensel, ruhsal ve zihinsel özellikler bakımından, özel eğitime gereksinim duyan öğrencilere, özelliklerine uygun olanak ve fırsatlarını yaratabilme
12 64350 Ergenlerin nasıl öğrendiklerini, nasıl geliştiklerini bilerek ve onlara entellektüel, mesleki, toplumsal ve kişisel gelişimlerini destekleyecek öğrenme fırsatları oluşturabilme
13 64351 Eğitim sisteminin temel ilkeleri, amaçları, sorunları ve geleceği hakkında duyarlılık gösterebilme
14 64352 Öğretmenlik mesleği için geçerli olan etik kurallara her zaman uygun davranabilme
15 64353 Toplumda spor kültürünün oluşturulması, farklı sporların tanıtılması ve spora katılımın yaygınlaştırılması için geçerli stratejiler geliştirebilme
16 64354 Sporda yetenek tarama ve seçme kriterlerini kullanarak farklı spor branşlarına yatkın yetenekleri ortaya çıkarabilme