Ders Öğretim Planı

Ders Kodu Ders Adı Ders Türü Yıl Dönem AKTS
AEBÖ208 Ritim Eğitimi ve Dans 927001 2 4 5

Dersin Amacı

Dansın tanımı ve tarihçesini öğrenebilme,Ritim ve hareket eğitimi alabilme,Eşli çalışmaları kavrayabilme,Ritim ve hareket yazılımlarına ilişkin ön bilgileri tanımlayabilme

Dersin Veren Öğretim Görevlisi/Görevlileri

ÖĞR.GÖR. ARZU YEKE ALTUN

Ön Koşul Dersleri

Yok

Önerilen Diğer Hususlar

Yok

Ders Kitabı / Malzemesi / Önerilen Kaynaklar

Elementer Dans Ritm ve Hareket Eğitimi ,Spor Kitapevi Günal UÇMAN ve Ani AGOPYAN Ankara, Ritim Eğitimi ve Modern Dans Nobel Yayın Dağıtım(2006) Nevzat ÖZKAN,Ankara Öztürk Ali ,Ritim Öğreniyorum-1 Pegem Akademi Yayıncılık (2017) Ankara Özkan Nevzat,Ritim Eğitimi ve Modern Dans,Nobel Akademik Yayıncılık (2018) Ankara

Dersin Sunulduğu Dil

Türkçe

Staj Durumu

Yok

Dersin İçeriği

Müzik eşliğinde hareket edebilmeyi öğrenebilmek.

Değerlendirme

# Etkinlikler Adet Yuzde Katkısı Yarıyıl İci Etkinlik Yıl Sonu Etkinlik
90 Yarıyıl (Yıl) İçi Etkinlikleri 0 60
91 Yarıyıl (Yıl) Sonu Etkinlikleri 0 40
1 Ara Sınav 1 80 1
4 Quiz 2 20 1
2 Final Sınavı 1 100 1

Ders İş Yükü Verisi

# Etkinlikler Adet Süresi(saat) Toplam İş Yükü(saat)
1 Ara Sınav 1 1 1
2 Final Sınavı 1 1 1
12 Takım/Grup Çalışması 10 2 20
31 Ödev Problemleri için Bireysel Çalışma 10 2 20
32 Ara Sınav İçin Bireysel Çalışma 14 3 42
33 Final Sınavı içiin Bireysel Çalışma 14 3 42

Haftalık Ders İçeriği

Hafta Teorik Uygulama Laboratuar Ders Notları
1 Dansın tanımı ve tarihçesi ile ilgili ön bilgi anlatım,soru-cevap-tartışma ve gösteri yöntemi 1.HAFTA RİTİM EĞİTİMİ VE DANS.docx
2 Ritim ve hareket eğitimi ile ilgili yöntemler anlatım,soru-cevap-tartışma ve gösteri yöntemi 2.HAFTA RİTİM EĞİTİMİ VE DANS.docx
3 Ayakta duruş formunda gerilme ve gevşeme çalışmaları anlatım,soru-cevap-tartışma ve gösteri yöntemi 3.HAFTA RİTİM EĞİTİMİ VE DANS.docx
4 Yürüme çalışmaları (Hızlı, yavaş, yön değiştirerek) anlatım,soru-cevap-tartışma ve gösteri yöntemi 4.HAFTA RİTİM EĞİTİMİ VE DANS.docx
5 Vals dansının tarihçesi, ritmi ile ilgili teorik bilgiler anlatım,soru-cevap-tartışma ve gösteri yöntemi 5.HAFTA RİTİM EĞİTİMİ VE DANS.docx
6 QUİZ anlatım,soru-cevap-tartışma ve gösteri yöntemi 6.HAFTA RİTİM EĞİTİMİ VE DANS.docx
7 Dansların müzikle birleşimi anlatım,soru-cevap-tartışma ve gösteri yöntemi 7.HAFTA RİTİM EĞİTİMİ VE DANS.docx
8 Arjantin Tango Dansının ritmi ile ilgili teorik bilgiler anlatım,soru-cevap-tartışma ve gösteri yöntemi 8.HAFTA RİTİM EĞİTİMİ VE DANS.docx
9 Ara sınav 9.HAFTA RİTİM EĞİTİMİ VE DANS.docx
10 taşınabilir el araçlarıyla ritim çalışmaları(cimnastik sırası) anlatım,soru-cevap-tartışma ve gösteri yöntemi 10.HAFTA RİTİM EĞİTİMİ VE DANS.docx
11 taşınabilir el araçlarıyla ritim çalışmaları(cimnastik kasası) anlatım,soru-cevap-tartışma ve gösteri yöntemi 11.HAFTA RİTİM EĞİTİMİ VE DANS.docx
12 QUİZ anlatım,soru-cevap-tartışma ve gösteri yöntemi 12.HAFTA RİTİM EĞİTİMİ VE DANS.docx
13 taşınabilir el araçlarıyla ritim çalışmaları(hullahop) anlatım,soru-cevap-tartışma ve gösteri yöntemi 13.HAFTA RİTİM EĞİTİMİ VE DANS.docx
14 tercih ettikleri aletlerde serbest çalışma etkinlikleri anlatım,soru-cevap-tartışma ve gösteri yöntemi 14.HAFTA RİTİM EĞİTİMİ VE DANS.docx

Dersin Öğrenme Çıktıları

# Öğrenme Çıktı Id Açıklama
1 1297541 Hareket potansiyeli, estetik beceri, ritim duygusu ve hayal gücünü arttırabilme ve bu kazanımları kendi spor dalına aktarabilme
2 1297544 Dans aracılığı ile düşünce ve duyguları yaratıcı hareket deneyimleriyle kendini ifade edebilme
3 1297545 Duygusal fiziksel sosyal-eğlenceli sağlıklı bir çevre oluşturma ve geliştirebilme
4 1297542 Toplumun bütün popülasyonlarda dansa ilişkin konsept geliştirebilme
5 1297543 Farklı dans uygulamalarını kavrayabilme

Bölüm Program Çıktıları

# Program Çıktı Id Açıklama
1 64339 Beden eğitimi ve spor alanının belli başlı kavramlarını, varsayımlarını, tartışmalarını, araştırma ve inceleme yöntemlerini kullanabilme
2 64340 Öğreteceği alan ile ilgili bilgileri, diğer konu alanları ile ilişkilendirerek; alanın okul çapında uygulanan program içindeki yerini anlayabilme
3 64341 Farklı bakış açılarını kabul ederek bilginin nasıl geliştiğini öğrencilere aktarabilme
4 64342 Öğrettiği alana ilişkin gelişmeleri yakından izleyerek, günlük yaşamla ilişkisini kurabilme
5 64343 Sürekli öğrenmeyi alışkanlık hale getirerek alana ile ilgili faaliyetlere ve alanın öğretimi konusundaki profesyonel etkinliklere aktif olarak katılabilme
6 64344 Öğrencilerin çeşitli özelliklerini (fiziksel,sosyo-ekonomik,zihinsel,duygusal ve psikomotor) tanıyabilme
7 64345 Eleştirel düşünme, problem çözme ve performans becerilerine ait gelişmelerini özendirmek için çeşitli öğretim stratejilerini uygulayabilme
8 64346 Öğrencilerin aktif biçimde ders katıldığı, anlamlı ve kalıcı öğrenmenin oluştuğu, öğrencinin kendini güvende hissettiği bir öğrenme ortamı oluşturabilmek için gerekli olan birey ve grup yönetimi ilke vs stratejilerini uygulayabilme
9 64347 Öğrencinin bilişsel, duyuşsal sosyal fiziksel gelişimini sürekli olarak değerlendirmek için formal ve informal değerlendirme stratejilerini kullanabilme
10 64348 Öğrencilerin sağlıklı bir biçimde gelişmelerini sağlayabilmeleri için kendilerini tanıma, okula uyum, fiziksel gelişmeleri ile ilgili sınıf içi ve dışı etkinlikleri, başarı düzeyleri, öğrenme ve çalışma alışkanlıkları ilgi ve yetenekleri ile meslek seçimi konularında rehberlik yapabilme
11 64349 Bedensel, ruhsal ve zihinsel özellikler bakımından, özel eğitime gereksinim duyan öğrencilere, özelliklerine uygun olanak ve fırsatlarını yaratabilme
12 64350 Ergenlerin nasıl öğrendiklerini, nasıl geliştiklerini bilerek ve onlara entellektüel, mesleki, toplumsal ve kişisel gelişimlerini destekleyecek öğrenme fırsatları oluşturabilme
13 64351 Eğitim sisteminin temel ilkeleri, amaçları, sorunları ve geleceği hakkında duyarlılık gösterebilme
14 64352 Öğretmenlik mesleği için geçerli olan etik kurallara her zaman uygun davranabilme
15 64353 Toplumda spor kültürünün oluşturulması, farklı sporların tanıtılması ve spora katılımın yaygınlaştırılması için geçerli stratejiler geliştirebilme
16 64354 Sporda yetenek tarama ve seçme kriterlerini kullanarak farklı spor branşlarına yatkın yetenekleri ortaya çıkarabilme

Ögrenme Çıktı Matrisi

Program Çıktısı
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16
Öğrenme Çıktısı
1 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3
2 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3
3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3
4 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3
5 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4
* Katkı Düzeyi : 1 Çok düşük 2 Düşük 3 Orta 4 Yüksek 5 Çok yüksek