Ders Öğretim Planı

Ders Kodu Ders Adı Ders Türü Yıl Dönem AKTS
MZAE007 Okul Öncesi Müzik Eğitimi 927003 2 3 4

Dersin Amacı

Bu dersin amacı öğrencilerin okul öncesi dönemdeki çocukların fiziksel ve müziksel gelişimi hakkında bilgi vererek, onların okul öncesi her yaş grubuna uygun, özel öğretim yöntemlerini kullanarak müzik eğitimi vermesini sağlamaktır.

Dersin Veren Öğretim Görevlisi/Görevlileri

Prof. Dr. Damla Bulut

Ön Koşul Dersleri

Yok

Önerilen Diğer Hususlar

Yok

Ders Kitabı / Malzemesi / Önerilen Kaynaklar

1) Kılıç,Ilgım.(2012).Okul Öncesinde Müzik Eğitimi. Ankara: Pegem Yayınları. 2)Sun,Muammer ve Seyrek, H.(1993).Okulöncesi Eğitimde Müzik.İzmir: Mey Müzik Eserleri yayınları. 3) Morgül, Mahiye (2006). İlk Çocuklukta Müzik Nasıl Öğretilir. 2. Baskı. Ankara: Kök Yayıncılık 4) Akandere, Mehibe, (2006). Eğitici Okul Oyunları. Ankara: Nobel Yayınları.

Dersin Sunulduğu Dil

Türkçe

Staj Durumu

Yok

Dersin İçeriği

Okul öncesi 0-2-3-4-5-6 yaş gruplarındaki çocukların genel gelişimleri, müziksel gelişimleri, özel öğretim yöntemlerinin benzer ve farklı yönleri, müziksel gelişim doğrultusunda örnek etkinlik uygulamaları

Değerlendirme

# Etkinlikler Adet Yuzde Katkısı Yarıyıl İci Etkinlik Yıl Sonu Etkinlik
90 Yarıyıl (Yıl) İçi Etkinlikleri 1 40
91 Yarıyıl (Yıl) Sonu Etkinlikleri 1 60
1 Ara Sınav 1 40 1
12 Takım/Grup Çalışması 1 60 1
2 Final Sınavı 1 100 1

Ders İş Yükü Verisi

# Etkinlikler Adet Süresi(saat) Toplam İş Yükü(saat)
1 Ara Sınav 1 1 1
2 Final Sınavı 1 1 1
8 Rehberli Problem Çözümü 15 4 60
12 Takım/Grup Çalışması 13 1 13

Haftalık Ders İçeriği

Hafta Teorik Uygulama Laboratuar Ders Notları
1 Okul öncesi dönemde çocuk müziği; tekerleme ve saymacalar, ninniler ve türküler, çocuk şarkıları,çocukların kullandığı çalgılar için müzik.
2 Müziğin çocuk yaşamındaki yeri, önemi ve etkileri. Müziğin çocuk gelişimine etkileri; dil gelişimine sosyal ve duygusal gelişimine, bedensel ve psiko-motor gelişimine etkileri.
3 Okul öncesi dönemde çocuk şarkılarının özellikleri ve öneriler. Çocukların yaşına ve gelişim düzeylerine uygun şarkı seçme.
4 Çocuklarda müzik eğitimi için yapılacak etkinlikler. Müzik eğitimi gözlem çizelgesini hazırlanması.
5 Okul öncesi dönem çocuklarına şarkı öğretimi. Ortak ses alanını saptamak, şarkı seçmek, hazırlamak ve şarkı öğretimi.
6 Okul öncesi dönem çocuklarında tartım eğitiminin tanıtımı,amacı ve çocuğun gelişimine etkileri. Tartım çalışmalarında ellerin, ayakların ve bedenin kullanımı. Örnek çalışma ve oyunlar.
7 Tartım çalışmalarında söz öğelerinin kullanımı. Sözün tartımı, vurgusu, sözle tartım eğitimi.Tartım eğitiminde göz önünde tutulması gereken konular.
8 Okul öncesi dönem çocuklarında kulak eğitimi. Kulak öğretiminde göz önünde tutulması gereken konular.
9 Okul öncesi dönem çocuklarında ses eğitimi. Ses organları ve sesin oluşumu. Ses eğitimi uygulaması.Ses eğitiminde gevşeme eğitimi. Konuşma eğitimi. Toplu ses eğitimi.
10 Ara sınav
11 Okul öncesi dönemde müzik dinleme. Çocuklara müzik dinletmeye yönelik öneriler.
12 Okul öncesi dönemde müzikli oyunlaştırma. Şarkılı öykünmeler, oyunlar ve tartım alıştırmaları.
13 Okul öncesi dönemde müzik köşesi. Müzik köşesinden yararlanma yolları. Çalgılar ve tartım araçları. Orf eğitiminin önemi. Orf müzik programı için gerekli koşullar. Orf çalgıları.
14 Orf müzik ve hareket eğitiminde oyun, ritim, dans, doğaçlama ve konuşma dil öğelerinin kullanımı.

Dersin Öğrenme Çıktıları

# Öğrenme Çıktı Id Açıklama
1 1296127 İlk çocuklukta müziğin rolü ve eğitimi
2 1296126 2-3-4-5 ve 6 yaş grubu çocukların genel gelişimleri hakkında bilgi sahibi olur.
3 1296128 2-3-4-5 ve 6 yaş grubu çocukların müziksel gelişimlerini bilir, onlara pedagojik prensiplerle özel öğretim yöntemlerinin benzer ve farklı yönlerini muhakeme ederek müzik eğitimi verebilecek donanıma sahip olur.

Bölüm Program Çıktıları

# Program Çıktı Id Açıklama
1 63300 Türkçeyi kurallarına uygun düzgün ve etkili kullanabilme ve öğrencilerle sağlıklı iletişim kurabilme becerisine sahip olur.
2 63301 Öğretmenlik mesleği ve alanıyla ilgili pedagojik bilgi ve becerilere sahip olur, çağdaş öğretim yöntem ve tekniklerini, ölçme ve değerlendirme yöntemlerini bilir ve uygular.
3 63302 Alanı ile ilgili yabancı kaynakları takip edebilecek kadar yabancı dil bilgisine sahip olur.
4 63303 Bilgi ve İletişim Teknolojilerini müzik öğretiminde etkin şekilde kullanabilme becerisine sahip olur.
5 63304 Müzik eğitimi kapsamında, farklı yaş ve düzeydeki öğrencilerin gelişim özelliklerini ve öğrenme biçimlerini bilir, bu özelliklere uygun etkili planlama, materyal geliştirme ve uygulama yapabilir.
6 63305 Türk Eğitim Sisteminin yapısı ve tarihsel gelişimi hakkında yeterli bilgiye sahip olur.
7 63306 Atatürk İlke ve İnkılâplarına bağlı, demokrasiye inanan, Türk milli, manevi, ahlaki ve kültürel değerlerinin bilincinde olan ve bunlara mesleğinde duyarlılık gösteren bir öğretmen olur.
8 63307 Disiplinler arası çalışma anlayışı, yöntem ve teknikleri konusunda bilgi sahibi olup, topluma yararlı olacak projeler üretir.
9 63308 Bilimsel ve analitik düşünme becerilerine sahip olur, bilimsel araştırma yöntem ve tekniklerini bilir, araştırmacı öğretmen rolünü üstlenir.
10 63309 Müzik etkinlikleri düzenler, müzik grupları oluşturup sahneler ve onları yönetir.
11 63310 Birden fazla çalgıyı, geliştirilmeye açık bir biçimde çalma becerisi kazanır, söz ve çalgı müziğine eşlik eder, meslek yaşamında bu çalgıların öğretimine yönelik olarak teorik ve uygulamalı bilgi edinir.
12 63311 Bireysel ve birlikte çalma- söyleme becerilerini kazanır.
13 63312 Ulusal ve evrensel müzik akımlarını tanır, bu akımlarla yazılmış müzik eserlerini çözümler, müzik alanında yeterli kültürel birikime sahip olur.
14 63313 Müziksel işitme, okuma ve yazma eylemleri ile müzik teorisi alanlarında yeterli donanım edinir, müzik yaratma sürecini anlar ve eğitim müziğinde yaratıcılığını geliştirir.
15 63314 Sesini ve çalgısını müzikal bir biçimde, doğru bir teknikle kullanır, çalgısının temel bakımını ve onarımını yapar.
16 63315 Yaşam boyu öğrenmeyi gerçekleştirebilecek şekilde sanatsal, bilimsel ve felsefi açılardan kendini sürekli güncelleyebilecek birikime sahip olur.
17 63316 Müzik Öğretmenliği alanı ile ilgili konularda düşüncelerini ve çözüm önerilerini yazılı ve sözlü olarak paylaşır.
18 63317 Sosyal çevreyi yaşanabilir kılmak için proje ve etkinlikler geliştirir.
19 63318 Öğrenme-öğretme sürecinde, amaç ve içeriklere uygun genel ve müziksel öğretim yöntemlerini kullanarak öğrenim ortamını organize eder.

Ögrenme Çıktı Matrisi

Program Çıktısı
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19
Öğrenme Çıktısı
1 3 3 2 2 5 1 3 2 2 2 2 1 1 1 2 1 3 3 3
2 3 3 2 2 5 1 3 2 2 2 2 1 1 1 2 1 3 3 3
3 3 3 2 2 5 1 3 2 2 2 2 1 1 2 1 3 3 3
* Katkı Düzeyi : 1 Çok düşük 2 Düşük 3 Orta 4 Yüksek 5 Çok yüksek