Ders Öğretim Planı

Ders Kodu Ders Adı Ders Türü Yıl Dönem AKTS
OZAE006 Zy' de Kavram Öğretimi 927003 2 3 4

Dersin Amacı

Zihin yetersizliği olan bireylere kavram öğretmek.

Dersin Veren Öğretim Görevlisi/Görevlileri

Dr. Öğr. Üyesi Özgül Aldemir Fırat

Ön Koşul Dersleri

Yok.

Önerilen Diğer Hususlar

Yok.

Ders Kitabı / Malzemesi / Önerilen Kaynaklar

Alberto, A. A. & Troutman, A. C. (1995). Applied behavior analysis for teachers. (4. baskı). New Jersey: Prentice-Hall. Aldemir, Ö. (2015). Öğrenci gereksinimlerini değerlendirme ve amaç belirleme. S. Odluyurt (Ed.), Kaynaştırma eğitiminde uygulamalı davranış analizi içinde (s. 69-99). Ankara: Eğiten Kitap. Kırcaali-İftar, G., Birkan, B., & Uysal, A. (2005). Zihin özürlü çocuklara kavram öğretimi. Ankara: Gündüz Eğitim ve Yayıncılık. Tekin-İftar, E., & Değirmenci, H. D. (2012). Otizm Spektrum Bozukluğu Olan Çocukların Öğretimi. E. Tekin-İftar (Ed.), Otizm spektrum bozukluğu olan çocuklar ve eğitimleri içinde (s. 267-328). Ankara: Vize Yayıncılık. Tekin-İftar, E. & Kırcaali-İftar, G. (2018). Yanlışsız öğretim yöntemleri (5. Baskı). Ankara: Vize Akademik. Vuran, S. & Çelik, S. (2008). Örneklerle kavram öğretimi, zihinsel yetersizlik gösteren çocuklar için. Ankara: Kök Yayıncılık.

Dersin Sunulduğu Dil

Türkçe

Staj Durumu

Yok.

Dersin İçeriği

Kavramın tanımı, özellikleri, kavram öğretmede kullanılan yöntemler, kavram öğretim planı hazırlama.

Değerlendirme

# Etkinlikler Adet Yuzde Katkısı Yarıyıl İci Etkinlik Yıl Sonu Etkinlik
90 Yarıyıl (Yıl) İçi Etkinlikleri 1 50
91 Yarıyıl (Yıl) Sonu Etkinlikleri 1 50
1 Ara Sınav 1 100 1
2 Final Sınavı 1 100 1

Ders İş Yükü Verisi

# Etkinlikler Adet Süresi(saat) Toplam İş Yükü(saat)
1 Ara Sınav 1 5 5
5 Derse Katılım 5 5 25
11 Soru-Yanıt 5 5 25
26 Rol Oynama / Dramatize Etme 1 4 4
32 Ara Sınav İçin Bireysel Çalışma 1 4 4
33 Final Sınavı içiin Bireysel Çalışma 1 4 4
34 Okuma 6 5 30
54 Ev Ödevi 2 4 8

Haftalık Ders İçeriği

Hafta Teorik Uygulama Laboratuar Ders Notları
1 1. Hafta (23-29 Eylül 2019): Öğrencilerle tanışma, dersin kurallarını açıklama, derse ve ders materyallerine ilişkin bilgi verme. - -
2 2. Hafta (30 September-6 October 2019): Öğrenmenin Aşamaları, Etkili öğretim. - -
3 3. Hafta (7-13 October 2019): Kavramı tanımlama, kavram çeşitleri, kavramların yararları. - -
4 4. Hafta (14-20 Ekim 2019): Kavram öğretiminin unsurları, kavram öğretiminde dikkat edilecek noktalar. - -
5 5. Hafta (21-27 Ekim 2019): Kavram öğretimine yönelik uygun materyal hazırlama. - -
6 6. Hafta (28 Ekim-3 Kasım 2019): Kavram öğretiminde kullanılan yöntemler (Yanlışsız öğretim yöntemleri). - -
7 7. Hafta (4-10 Kasım 2019): Kavram öğretiminde kullanılan yöntemler (Doğrudan öğretim yöntemi). - -
8 8. Hafta (11-17 Kasım 2019): Öğrenilen yöntemlere ilişkin uygulama örnekleri. - -
9 9. Hafta (18-24 Kasım 2019): Ara sınav. - -
10 10. Hafta (25 Kasım-1 Aralık 2019): Amaç yazma, görsel destekler. - -
11 11. Hafta (2-8 Aralık 2019): Kavram öğretiminde değerlendirme ve planlama (örnek kavram analizleri). - -
12 12. Hafta (9-15 Aralık 2019): Kavram öğretim planı hazırlama ve örnek uygulama yapma (Örnek kavram analizleri). - -
13 13. Hafta (16-22 Aralık 2019): Video teknolojisiyle öğretim. - -
14 14. Hafta (23-29 Aralık 2019): Etkinlik çizelgesi. - -

Dersin Öğrenme Çıktıları

# Öğrenme Çıktı Id Açıklama
1 1293983 Kavramı tanımlama, kavram çeşitlerini ve kavramın unsurlarını bilme.
2 1293984 Kavram analizi yapabilme.
3 1293985 Uygun araç-gereçleri hazırlayabilme.
4 1293986 Kavram öğretiminde kullanılan yöntemleri bilme ve uygulayabilme.
5 1293987 Kavram planı hazırlayabilme, uygulayabilme ve veri toplayabilme.

Bölüm Program Çıktıları

# Program Çıktı Id Açıklama
1 69724 Özel eğitim, öğretmenlik mesleği, genel kültür ve temel bilimlerle ilgili, en güncel bilgileri içeren ders kitapları, uygulama araç - gereçleri ve diğer bilimsel kaynaklarla desteklenen üst düzey bilgi ve becerilere sahiptir; bu bilgi ve becerileri mesleğinde ve günlük yaşantısında kullanır.
2 69725 Özel gereksinimli bireyler ile çalışma konusunda kendisini yeterli hisseder ve etkili iletişim kurar.
3 69726 Özel eğitim ve öğretmenlik mesleğiyle ilgili kavramları, fikirleri ve verileri, bilimsel yöntemlerle inceler ve değerlendirir, karmaşık problem ve konuları tanılar, analiz eder ve tartışır, bilimsel bulgular ve kanıtlara dayalı öneriler geliştirir.
4 69727 Öğrenmeyi öğrenme, öz-düzenleme, eleştirel düşünme, yaratıcı düşünme becerilerine sahiptir ve alanıyla ilgili çalışmaları bağımsız olarak yürütebilir.
5 69728 Özel eğitim ve öğretmenlik mesleğiyle ilgili uygulamalarda öngörülemeyen karmaşık durumlarla karşılaştığında sorumluluk alır ve çözüm üretmeye çalışır.
6 69729 Öğrencilerin tüm özelliklerini (ek özrünü, sağlık problemlerini(epilepsi nöbeti geçirdiğini, alması gereken ilaçları, vs..) ve ihtiyaçlarını bilir, yaşadığı çevrenin sosyo-kültürel ve ekonomik özelliklerini tanır.
7 69730 Özel eğitim ve öğretmenlik mesleğiyle ilgili bilgileri izleyip yeterli düzeyde anlayabilir ve meslektaşları ile iletişim kurabilecek düzeyde yabancı dil bilgisine sahiptir (“European Language Portfolio Global Scale”, Level B1).
8 69731 Özdeğerlendirme yaparak sürekli gelişim için çaba harcar. Yeni bilgi ve fikirlere açıktır, kendisini ve kurumunu geliştirmede etkin rol oynar. Mesleği ile ilgili mevzuatı (yasa, yönetmelik, genelge vb.), temel değer ve ilkeleri izleyerek bunlara uygun davranır.
9 69732 Öğretmen öğrencilerin gelişimini öğretime başlamadan önce yaptığı değerlendirme ile karşılaştırır, sonuçları veli ve yöneticilerle paylaşır, bu sonuca göre öğretim planını düzenler.
10 69733 Alanı ile ilgili öğretim programlarına ilişkin nasıl uyarlama ve desenleme yapabileceğini açıklar.
11 69734 Alanı ile ilgili öğretim planının öğelerini, kullanılan öğretim yöntem ve tekniklerinin neler olduğunu açıklar.
12 69735 Bilimsel bilginin üretimiyle ilgili yöntemlerin neler olduğunu açıklar.
13 69736 Özel eğitim, öğretmenlik mesleği, genel kültür ve temel bilimlerle ilgili, en güncel bilgileri içeren ders kitapları, uygulama araç - gereçleri ve diğer bilimsel kaynaklarla desteklenen üst düzey bilgileri tanımlar.
14 69737 Özel gereksinimli bireylerin ailelerine yönelik aile eğitimi programlarının ne olduğunu ve nasıl yapıldığını açıklar.
15 69738 Yaşadığı çevrenin sosyo-kültürel ve ekonomik özelliklerini tanımlar.
16 69739 Alanıyla ilgili ileri düzeyde bilgi kaynaklarını kullanır.
17 69740 Alanıyla ilgili karmaşık problem ve konuları tanılar, analiz eder ve tartışır, bilimsel bulgular ve kanıtlara dayalı öneriler geliştirir.
18 69741 Konu alanına ve öğrencilerin gereksinimlerine uygun grup ve bireysel çalışma materyalleri geliştirir.
19 69742 Öğrencilerin gelişim özelliklerini, bireysel farklılıklarını dikkate alarak uygun öğretim strateji, yöntem ve tekniklerini uygular.
20 69743 Özel gereksinimli bireylerin aileleri için aile eğitim programı hazırlayarak uygular.
21 69744 Özel gereksinimli bireylerin aileleri için aile eğitim programı hazırlayarak uygular.
22 69745 Verilen görev ve sorumlulukları yerine getirir.
23 69746 Grup etkinliklerine isteyerek katılır ve sorumluluk alır.
24 69747 Yetersiz olduğu durumlarda eleştirel düşünerek gereksinim duyduğu bilgilere ulaşır.
25 69748 Edindiği bilgi ve becerileri güncel olarak takip eder ve geliştirir.
26 69749 Özel gereksinimli bireylerin aileleri ile çalışırken etkili iletişim becerilerini kullanır.
27 69750 Alanıyla ilgili konularda ilgili kişi ve kurumlara gönüllü bilgilendirmeler yapar.
28 69751 Toplumsal ve evrensel olayları/gelişmeleri izler.
29 69752 Sanatsal ve kültürel etkinliklere etkin olarak katılır.
30 69753 Avrupa Bilgisayar Kullanma Lisansının ileri düzeyinde bilişim ve iletişim teknolojilerini kullanır.
31 69754 Demokrasi, insan hakları, toplumsal, bilimsel ve mesleki etik değerlere uygun davranır.
32 69755 Birey olarak ve alanıyla ilgili görev, hak ve sorumluluklarına ilişkin yasa yönetmelik ve mevzuata uygun davranır.
33 69756 Çevre koruma, iş güvenliği ve sosyal güvenlik konularında yeterli bilince sahiptir.
34 69757 Dış görünüm, tutum, tavır ve davranışları ile topluma örnek olur.
35 69758 Milli Eğitim Temel Kanunu’nda ifade edilen ulusal ve evrensel duyarlıkların bilincindedir.

Ögrenme Çıktı Matrisi

Program Çıktısı
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35
Öğrenme Çıktısı
1 3
2
3
4
5
* Katkı Düzeyi : 1 Çok düşük 2 Düşük 3 Orta 4 Yüksek 5 Çok yüksek