Ders Öğretim Planı

Ders Kodu Ders Adı Ders Türü Yıl Dönem AKTS
OZAE014 OSB ' de Davranış Yöntemi 927003 2 3 4

Dersin Amacı

Öğrenciler: 1. Davranışların yeterli olan açıklamalarını olmayanlardan ayırır ve örnek verir. 2. Uygulamalı davranış analizinin özelliklerini betimler. 3. Deneysel analizi uygulamalı davranış analizinden ayırır. 4. Davranış ilkelerine örnek verir. 5. Uyaran kontrolünü betimler ve örnek verir. 6. Görüşme formu geliştirir ve anekdot kaydından hedef davranışı ve nedenlerini belirler. 7. Davranışları kayıt eder ve grafikle gösterir. 8. Tek denekli etkililik desenlerini betimler.

Dersin Veren Öğretim Görevlisi/Görevlileri

Öğr. Gör. Hakan METİN

Ön Koşul Dersleri

Yok

Önerilen Diğer Hususlar

Yok

Ders Kitabı / Malzemesi / Önerilen Kaynaklar

Özyürek, M. (2005) Olumlu Sınıf Yönetimi. Kök Yayınları Ankara Özyürek M. (1996) Davranış yönetimi: Uygulamalı Davranış Analizi1. Karatepe Yayınları, Ankara Kırcaali-İftar G. Ve Tekin-İftar E. (2006) Yanlışsız Öğretim Yöntemleri. Nobel Yayınları, Ankara.

Dersin Sunulduğu Dil

Türkçe

Staj Durumu

Yok

Dersin İçeriği

Bu ders, davranışları açıklama, davranışların yeterli ve yeterli olmayan açıklamaları, uygulamalı davranış analizi ve gelişimi, davranış ilkeleri ve örnekleri, uyaran kontrolü, davranışsal değerlendirme, hedef davranışı belirleme ve ölçme, amaç yazma, etkililik ve etkililiği değerlendirmek için tek denekli araştırma desenleri üzerinde odaklanmaktadır.

Değerlendirme

# Etkinlikler Adet Yuzde Katkısı Yarıyıl İci Etkinlik Yıl Sonu Etkinlik
90 Yarıyıl (Yıl) İçi Etkinlikleri 0 40
91 Yarıyıl (Yıl) Sonu Etkinlikleri 0 60
1 Ara Sınav 1 100 1
2 Final Sınavı 1 100 1

Ders İş Yükü Verisi

# Etkinlikler Adet Süresi(saat) Toplam İş Yükü(saat)
1 Ara Sınav 1 10 10
2 Final Sınavı 1 10 10
3 Bütünleme Sınavı 1 1 1
5 Derse Katılım 14 2 28
8 Rehberli Problem Çözümü 2 5 10
11 Soru-Yanıt 10 1 10
15 Gösterme 5 1 5
28 Makale Kritik Etme 5 1 5
54 Ev Ödevi 5 5 25

Haftalık Ders İçeriği

Hafta Teorik Uygulama Laboratuar Ders Notları
1 Dersin kapsamı ve işlenişi; Davranışların açıklanması ve yeterli olmayan açıklamalar OSB davranış yönetimi.pdf
2 Davranışların yeterli açıklamaları
3 Uygulamalı davranış analizi ve özellikleri
4 Bilimin özellikleri ve uygulamalı davranış analizi.
5 Deneysel davranış analizi uygulamalı davranış analizi ve davranışları analiz etme.
6 Davranış ilkelerinden olumlu pekiştirme, olumsuz pekiştirme, I.Tür ceza II.tür ceza,
7 Ayrımlı pekiştirme ve uyaran kontrol
8 Problemli davranışı ve nedenlerini belirlemek için görüşme formunu geliştirme ve anekdot kaydı tutma.
9 Problemli davranışı ve nedenlerini belirlemek için görüşme formunu geliştirme ve anekdot kaydı tutma.
10 Hedef davranışları belirleme ve nedenlerini belirleme
11 Davranışları özelliklerine göre kayıt etme
12 Davranışları grafikle gösterme
13 Etkililik ve Etkililiği gösterme yolları
14 Etkililik ve Etkililiği gösterme yolları

Dersin Öğrenme Çıktıları

# Öğrenme Çıktı Id Açıklama
1 1293659 Verilen davranış açıklama örneklerinin yeterli ve yeterli olmayan açıklamalar olduklarını belirtir.
2 1293661 Uygulamalı davranış analizinin özelliklerini betimler.
3 1293657 Davranışları analiz eder
4 1293658 Problemli davranışı ve nedenlerini belirlemek için görüşme formunu ve anekdot kaydını uygular.
5 1293660 Davranışları özelliklerine göre kayıt eder
6 1293662 Davranış sağaltım planı hazırlar

Bölüm Program Çıktıları

# Program Çıktı Id Açıklama
1 69724 Özel eğitim, öğretmenlik mesleği, genel kültür ve temel bilimlerle ilgili, en güncel bilgileri içeren ders kitapları, uygulama araç - gereçleri ve diğer bilimsel kaynaklarla desteklenen üst düzey bilgi ve becerilere sahiptir; bu bilgi ve becerileri mesleğinde ve günlük yaşantısında kullanır.
2 69725 Özel gereksinimli bireyler ile çalışma konusunda kendisini yeterli hisseder ve etkili iletişim kurar.
3 69726 Özel eğitim ve öğretmenlik mesleğiyle ilgili kavramları, fikirleri ve verileri, bilimsel yöntemlerle inceler ve değerlendirir, karmaşık problem ve konuları tanılar, analiz eder ve tartışır, bilimsel bulgular ve kanıtlara dayalı öneriler geliştirir.
4 69727 Öğrenmeyi öğrenme, öz-düzenleme, eleştirel düşünme, yaratıcı düşünme becerilerine sahiptir ve alanıyla ilgili çalışmaları bağımsız olarak yürütebilir.
5 69728 Özel eğitim ve öğretmenlik mesleğiyle ilgili uygulamalarda öngörülemeyen karmaşık durumlarla karşılaştığında sorumluluk alır ve çözüm üretmeye çalışır.
6 69729 Öğrencilerin tüm özelliklerini (ek özrünü, sağlık problemlerini(epilepsi nöbeti geçirdiğini, alması gereken ilaçları, vs..) ve ihtiyaçlarını bilir, yaşadığı çevrenin sosyo-kültürel ve ekonomik özelliklerini tanır.
7 69730 Özel eğitim ve öğretmenlik mesleğiyle ilgili bilgileri izleyip yeterli düzeyde anlayabilir ve meslektaşları ile iletişim kurabilecek düzeyde yabancı dil bilgisine sahiptir (“European Language Portfolio Global Scale”, Level B1).
8 69731 Özdeğerlendirme yaparak sürekli gelişim için çaba harcar. Yeni bilgi ve fikirlere açıktır, kendisini ve kurumunu geliştirmede etkin rol oynar. Mesleği ile ilgili mevzuatı (yasa, yönetmelik, genelge vb.), temel değer ve ilkeleri izleyerek bunlara uygun davranır.
9 69732 Öğretmen öğrencilerin gelişimini öğretime başlamadan önce yaptığı değerlendirme ile karşılaştırır, sonuçları veli ve yöneticilerle paylaşır, bu sonuca göre öğretim planını düzenler.
10 69733 Alanı ile ilgili öğretim programlarına ilişkin nasıl uyarlama ve desenleme yapabileceğini açıklar.
11 69734 Alanı ile ilgili öğretim planının öğelerini, kullanılan öğretim yöntem ve tekniklerinin neler olduğunu açıklar.
12 69735 Bilimsel bilginin üretimiyle ilgili yöntemlerin neler olduğunu açıklar.
13 69736 Özel eğitim, öğretmenlik mesleği, genel kültür ve temel bilimlerle ilgili, en güncel bilgileri içeren ders kitapları, uygulama araç - gereçleri ve diğer bilimsel kaynaklarla desteklenen üst düzey bilgileri tanımlar.
14 69737 Özel gereksinimli bireylerin ailelerine yönelik aile eğitimi programlarının ne olduğunu ve nasıl yapıldığını açıklar.
15 69738 Yaşadığı çevrenin sosyo-kültürel ve ekonomik özelliklerini tanımlar.
16 69739 Alanıyla ilgili ileri düzeyde bilgi kaynaklarını kullanır.
17 69740 Alanıyla ilgili karmaşık problem ve konuları tanılar, analiz eder ve tartışır, bilimsel bulgular ve kanıtlara dayalı öneriler geliştirir.
18 69741 Konu alanına ve öğrencilerin gereksinimlerine uygun grup ve bireysel çalışma materyalleri geliştirir.
19 69742 Öğrencilerin gelişim özelliklerini, bireysel farklılıklarını dikkate alarak uygun öğretim strateji, yöntem ve tekniklerini uygular.
20 69743 Özel gereksinimli bireylerin aileleri için aile eğitim programı hazırlayarak uygular.
21 69744 Özel gereksinimli bireylerin aileleri için aile eğitim programı hazırlayarak uygular.
22 69745 Verilen görev ve sorumlulukları yerine getirir.
23 69746 Grup etkinliklerine isteyerek katılır ve sorumluluk alır.
24 69747 Yetersiz olduğu durumlarda eleştirel düşünerek gereksinim duyduğu bilgilere ulaşır.
25 69748 Edindiği bilgi ve becerileri güncel olarak takip eder ve geliştirir.
26 69749 Özel gereksinimli bireylerin aileleri ile çalışırken etkili iletişim becerilerini kullanır.
27 69750 Alanıyla ilgili konularda ilgili kişi ve kurumlara gönüllü bilgilendirmeler yapar.
28 69751 Toplumsal ve evrensel olayları/gelişmeleri izler.
29 69752 Sanatsal ve kültürel etkinliklere etkin olarak katılır.
30 69753 Avrupa Bilgisayar Kullanma Lisansının ileri düzeyinde bilişim ve iletişim teknolojilerini kullanır.
31 69754 Demokrasi, insan hakları, toplumsal, bilimsel ve mesleki etik değerlere uygun davranır.
32 69755 Birey olarak ve alanıyla ilgili görev, hak ve sorumluluklarına ilişkin yasa yönetmelik ve mevzuata uygun davranır.
33 69756 Çevre koruma, iş güvenliği ve sosyal güvenlik konularında yeterli bilince sahiptir.
34 69757 Dış görünüm, tutum, tavır ve davranışları ile topluma örnek olur.
35 69758 Milli Eğitim Temel Kanunu’nda ifade edilen ulusal ve evrensel duyarlıkların bilincindedir.

Ögrenme Çıktı Matrisi

Program Çıktısı
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35
Öğrenme Çıktısı
1 5
2 5
3 5
4 5
5 5
6 5
* Katkı Düzeyi : 1 Çok düşük 2 Düşük 3 Orta 4 Yüksek 5 Çok yüksek