Ders Öğretim Planı

Ders Kodu Ders Adı Ders Türü Yıl Dönem AKTS
OZAE019 Yanlışsız Öğretim Yöntemleri 927003 2 3 4

Dersin Amacı

Yanlışsız öğretim yöntemlerine ilişkin temel kavramları bilmek. Yanlışsız öğretim yöntemlerini bilmek. Öğretim sürecini planlamaya ve veri toplamaya ilişkin bilgi sahibi olmak.

Dersin Veren Öğretim Görevlisi/Görevlileri

Dr. Öğr. Üyesi Özgül Aldemir Fırat

Ön Koşul Dersleri

Ön koşul ders bulunmamaktadır.

Önerilen Diğer Hususlar

Yok.

Ders Kitabı / Malzemesi / Önerilen Kaynaklar

Tekin-İftar, E. & Kırcaali-İftar, G. (2018). Yanlışsız öğretim yöntemleri (5. Baskı). Ankara: Vize Akademik.

Dersin Sunulduğu Dil

Türkçe

Staj Durumu

Yok.

Dersin İçeriği

"Yanlışsız Öğretim Yöntemleri" dersi içeriği: 1) Tepki İpucu Yöntemleri: Eşzamanlı ipucuyla öğretim, sabit beklemeli süreli öğretim, aşamalı yardımla öğretim, artan bekleme süreli öğretim, ipucunun giderek artırılması ile öğretim, ipucunun giderek azaltılması ile öğretim, 2) Uyaran Uyarlamaları: Uyarana şekil verme ile öğretim, uyaran silikleştirme yoluyla öğretim ve 3) Yanlışsız öğretim yöntemleri ile öğretimi planlayarak veri toplama.

Değerlendirme

# Etkinlikler Adet Yuzde Katkısı Yarıyıl İci Etkinlik Yıl Sonu Etkinlik
90 Yarıyıl (Yıl) İçi Etkinlikleri 1 50
91 Yarıyıl (Yıl) Sonu Etkinlikleri 1 50
1 Ara Sınav 1 100 1
2 Final Sınavı 1 100 1

Ders İş Yükü Verisi

# Etkinlikler Adet Süresi(saat) Toplam İş Yükü(saat)
1 Ara Sınav 1 5 5
5 Derse Katılım 5 5 25
11 Soru-Yanıt 5 5 25
26 Rol Oynama / Dramatize Etme 1 4 4
32 Ara Sınav İçin Bireysel Çalışma 1 4 4
33 Final Sınavı içiin Bireysel Çalışma 1 4 4
34 Okuma 6 5 30
54 Ev Ödevi 2 4 8

Haftalık Ders İçeriği

Hafta Teorik Uygulama Laboratuar Ders Notları
1 1. Hafta (23-29 Eylül 2019): Öğrencilerle tanışma, dersin kurallarını açıklama, derse ve ders materyallerine ilişkin bilgi verme. - -
2 2. Hafta (30 September-6 October 2019): Öğrenmenin Aşamaları, Etkili öğretim. - -
3 3. Hafta (7-13 October 2019): Öğrenmenin Aşamaları, Etkili öğretim. - -
4 4. Hafta (14-20 Ekim 2019): Yanlışsız öğretim yöntemleri ile ilgili temel kavramlar, yanlışsız öğretim yönteminin felsefesi. - -
5 5. Hafta (21-27 Ekim 2019): Yanlışsız öğretim yöntemleri ile ilgili temel kavramlar. - -
6 6. Hafta (28 Ekim-3 Kasım 2019): Ayrık denemelerle öğretim. - -
7 7. Hafta (4-10 Kasım 2019): Tepki ipucu yöntemleri ve uyaran uyarlamaları. - -
8 8. Hafta (11-17 Kasım 2019): Uyarana şekil verme ile öğretim ve uyaranı silikleştirmeyle öğretim. - -
9 9. Hafta (18-24 Kasım 2019): Ara sınav. - -
10 10. Hafta (25 Kasım-1 Aralık 2019): Eşzamanlı ipucuyla öğretim yöntemi, Öğretimi planlama ve veri toplama. - -
11 11. Hafta (2-8 Aralık 2019): Sabit bekleme süreli öğretim yöntemi ve artan bekleme süreli öğretim, Öğretimi planlama ve veri toplama. - -
12 12. Hafta (9-15 Aralık 2019): İpucunun giderek arttırılmasıyla öğretim, Öğretimi planlama ve veri toplama. - -
13 13. Hafta (16-22 Aralık 2019): İpucunun giderek azaltılmasıyla öğretim, Öğretimi planlama ve veri toplama. - -
14 14. Hafta (23-29 Aralık 2019): Aşamalı yardımla öğretim, Öğretimi planlama ve veri toplama. - -

Dersin Öğrenme Çıktıları

# Öğrenme Çıktı Id Açıklama
1 1293978 Öğrenci öğrenmenin aşamalarını ve etkili öğretimi bilir.
2 1293979 Öğrenci yanlışsız öğretim yöntemine ilişkin temel kavramları bilir.
3 1293980 Öğrenci uyarana şekil verme ve uyaranı silikleştirme yöntemlerini bilir.
4 1293981 Öğrenci tepki ipucu yöntemlerini bilir.
5 1293982 Öğrenci öğretimi planlamayı ve veri toplamayı bilir.

Bölüm Program Çıktıları

# Program Çıktı Id Açıklama
1 69724 Özel eğitim, öğretmenlik mesleği, genel kültür ve temel bilimlerle ilgili, en güncel bilgileri içeren ders kitapları, uygulama araç - gereçleri ve diğer bilimsel kaynaklarla desteklenen üst düzey bilgi ve becerilere sahiptir; bu bilgi ve becerileri mesleğinde ve günlük yaşantısında kullanır.
2 69725 Özel gereksinimli bireyler ile çalışma konusunda kendisini yeterli hisseder ve etkili iletişim kurar.
3 69726 Özel eğitim ve öğretmenlik mesleğiyle ilgili kavramları, fikirleri ve verileri, bilimsel yöntemlerle inceler ve değerlendirir, karmaşık problem ve konuları tanılar, analiz eder ve tartışır, bilimsel bulgular ve kanıtlara dayalı öneriler geliştirir.
4 69727 Öğrenmeyi öğrenme, öz-düzenleme, eleştirel düşünme, yaratıcı düşünme becerilerine sahiptir ve alanıyla ilgili çalışmaları bağımsız olarak yürütebilir.
5 69728 Özel eğitim ve öğretmenlik mesleğiyle ilgili uygulamalarda öngörülemeyen karmaşık durumlarla karşılaştığında sorumluluk alır ve çözüm üretmeye çalışır.
6 69729 Öğrencilerin tüm özelliklerini (ek özrünü, sağlık problemlerini(epilepsi nöbeti geçirdiğini, alması gereken ilaçları, vs..) ve ihtiyaçlarını bilir, yaşadığı çevrenin sosyo-kültürel ve ekonomik özelliklerini tanır.
7 69730 Özel eğitim ve öğretmenlik mesleğiyle ilgili bilgileri izleyip yeterli düzeyde anlayabilir ve meslektaşları ile iletişim kurabilecek düzeyde yabancı dil bilgisine sahiptir (“European Language Portfolio Global Scale”, Level B1).
8 69731 Özdeğerlendirme yaparak sürekli gelişim için çaba harcar. Yeni bilgi ve fikirlere açıktır, kendisini ve kurumunu geliştirmede etkin rol oynar. Mesleği ile ilgili mevzuatı (yasa, yönetmelik, genelge vb.), temel değer ve ilkeleri izleyerek bunlara uygun davranır.
9 69732 Öğretmen öğrencilerin gelişimini öğretime başlamadan önce yaptığı değerlendirme ile karşılaştırır, sonuçları veli ve yöneticilerle paylaşır, bu sonuca göre öğretim planını düzenler.
10 69733 Alanı ile ilgili öğretim programlarına ilişkin nasıl uyarlama ve desenleme yapabileceğini açıklar.
11 69734 Alanı ile ilgili öğretim planının öğelerini, kullanılan öğretim yöntem ve tekniklerinin neler olduğunu açıklar.
12 69735 Bilimsel bilginin üretimiyle ilgili yöntemlerin neler olduğunu açıklar.
13 69736 Özel eğitim, öğretmenlik mesleği, genel kültür ve temel bilimlerle ilgili, en güncel bilgileri içeren ders kitapları, uygulama araç - gereçleri ve diğer bilimsel kaynaklarla desteklenen üst düzey bilgileri tanımlar.
14 69737 Özel gereksinimli bireylerin ailelerine yönelik aile eğitimi programlarının ne olduğunu ve nasıl yapıldığını açıklar.
15 69738 Yaşadığı çevrenin sosyo-kültürel ve ekonomik özelliklerini tanımlar.
16 69739 Alanıyla ilgili ileri düzeyde bilgi kaynaklarını kullanır.
17 69740 Alanıyla ilgili karmaşık problem ve konuları tanılar, analiz eder ve tartışır, bilimsel bulgular ve kanıtlara dayalı öneriler geliştirir.
18 69741 Konu alanına ve öğrencilerin gereksinimlerine uygun grup ve bireysel çalışma materyalleri geliştirir.
19 69742 Öğrencilerin gelişim özelliklerini, bireysel farklılıklarını dikkate alarak uygun öğretim strateji, yöntem ve tekniklerini uygular.
20 69743 Özel gereksinimli bireylerin aileleri için aile eğitim programı hazırlayarak uygular.
21 69744 Özel gereksinimli bireylerin aileleri için aile eğitim programı hazırlayarak uygular.
22 69745 Verilen görev ve sorumlulukları yerine getirir.
23 69746 Grup etkinliklerine isteyerek katılır ve sorumluluk alır.
24 69747 Yetersiz olduğu durumlarda eleştirel düşünerek gereksinim duyduğu bilgilere ulaşır.
25 69748 Edindiği bilgi ve becerileri güncel olarak takip eder ve geliştirir.
26 69749 Özel gereksinimli bireylerin aileleri ile çalışırken etkili iletişim becerilerini kullanır.
27 69750 Alanıyla ilgili konularda ilgili kişi ve kurumlara gönüllü bilgilendirmeler yapar.
28 69751 Toplumsal ve evrensel olayları/gelişmeleri izler.
29 69752 Sanatsal ve kültürel etkinliklere etkin olarak katılır.
30 69753 Avrupa Bilgisayar Kullanma Lisansının ileri düzeyinde bilişim ve iletişim teknolojilerini kullanır.
31 69754 Demokrasi, insan hakları, toplumsal, bilimsel ve mesleki etik değerlere uygun davranır.
32 69755 Birey olarak ve alanıyla ilgili görev, hak ve sorumluluklarına ilişkin yasa yönetmelik ve mevzuata uygun davranır.
33 69756 Çevre koruma, iş güvenliği ve sosyal güvenlik konularında yeterli bilince sahiptir.
34 69757 Dış görünüm, tutum, tavır ve davranışları ile topluma örnek olur.
35 69758 Milli Eğitim Temel Kanunu’nda ifade edilen ulusal ve evrensel duyarlıkların bilincindedir.

Ögrenme Çıktı Matrisi

Program Çıktısı
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35
Öğrenme Çıktısı
1 3
2
3
4
5
* Katkı Düzeyi : 1 Çok düşük 2 Düşük 3 Orta 4 Yüksek 5 Çok yüksek