Ders Öğretim Planı

Ders Kodu Ders Adı Ders Türü Yıl Dönem AKTS
FBAE004 Fen Öğretiminde Materyal Tasarımı 927003 2 3 4

Dersin Amacı

fen öğretiminde uygulanabilecek materyallerin tanımı ve uygulamalarını yapma

Dersin Veren Öğretim Görevlisi/Görevlileri

Dr. Sibel Demir Kaçan

Ön Koşul Dersleri

yok

Önerilen Diğer Hususlar

yok

Ders Kitabı / Malzemesi / Önerilen Kaynaklar

Yanpar Yelken, T. Öğretim teknolojileri ve materyal tasarımı. Anı yayıncılık. Ankara.

Dersin Sunulduğu Dil

Türkçe

Staj Durumu

yok

Dersin İçeriği

materyal uygulamaları yapma

Değerlendirme

# Etkinlikler Adet Yuzde Katkısı Yarıyıl İci Etkinlik Yıl Sonu Etkinlik
90 Yarıyıl (Yıl) İçi Etkinlikleri 1 40
91 Yarıyıl (Yıl) Sonu Etkinlikleri 1 60
1 Ara Sınav 1 20 1
20 Rapor Hazırlama 1 30 1
21 Rapor Sunma 1 50 1
2 Final Sınavı 1 20 1
38 Rapor Hazırlama 1 30 1
39 Rapor Sunma 1 50 1

Ders İş Yükü Verisi

# Etkinlikler Adet Süresi(saat) Toplam İş Yükü(saat)
1 Ara Sınav 1 35 35
2 Final Sınavı 1 40 40
20 Rapor Hazırlama 1 10 10
21 Rapor Sunma 1 20 20

Haftalık Ders İçeriği

Hafta Teorik Uygulama Laboratuar Ders Notları
1 öğretim materyallerinin hazırlanışı, ötmg takip edilecek konu başlıkları.pdf
2 öğretim teknolojilerinin kullanılışı ve geliştirilmesiyle ilgili temel ilkeler, ötmg takip edilecek konu başlıkları.pdf
3 örnek öğretim materyalleriyle ilgili kavramlar, kapsamı ve önemi, ötmg takip edilecek konu başlıkları.pdf
4 öğretim teknolojilerinde çeşitli öğretim materyallerin hazırlanma ilkeleri, ötmg takip edilecek konu başlıkları.pdf
5 teknik ve eğitimsel olarak dikkat edilecek özellikler, ötmg takip edilecek konu başlıkları.pdf
6 teknik ve eğitimsel olarak dikkat edilecek özellikler, ötmg takip edilecek konu başlıkları.pdf
7 ara sınav
8 farklı öğretim materyalleri hazırlanma örnekleri, ötmg takip edilecek konu başlıkları.pdf
9 farklı öğretim materyallerinin sınıf ortamında uygulanması, ötmg takip edilecek konu başlıkları.pdf
10 farklı öğretim materyallerinin sınıf ortamında uygulanması
11 farklı öğretim materyallerinin sınıf ortamında uygulanması ve değerlendirip geliştirilmesiyle ilgili çalışmalar
12 farklı öğretim materyallerinin sınıf ortamında uygulanması ve değerlendirip geliştirilmesiyle ilgili çalışmalar
13 farklı öğretim materyallerinin sınıf ortamında uygulanması ve değerlendirip geliştirilmesiyle ilgili çalışmalar
14 final

Dersin Öğrenme Çıktıları

# Öğrenme Çıktı Id Açıklama
1 1548307 Fen bilimleri ile ilgili sorunları tanımlama, çözme ve fen bilgisi eğitimine uygulayabilme becerisi.
2 1548311 Fen eğitiminde sorunlara farklı çözüm önerileri getirebilecek şekilde alternatif düşünebilme becerisi.
3 1548315 Fen eğitimi için gerekli teknik ve teknolojileri kullanabilme, alanla ilgili materyal geliştirme ve bunları kullanabilme becerisi.
4 1548317 fen eğitim çalışmalarında alan içi ve disiplinler arası ekip çalışması oluşturma.

Bölüm Program Çıktıları

# Program Çıktı Id Açıklama
1 70980 Fizik, kimya, biyoloji, Astronomi ve jeoloji ile matematik bilgilerini fen bilgisi eğitimine günlük yaşamda kullanmayı sağlayabilecek şekilde uygulama becerisi.
2 70981 Fen bilimleri ile ilgili sorunları tanımlama, çözme ve fen bilgisi eğitimine uygulayabilme becerisi.
3 70982 Fen eğitiminin bilgi kullanımındaki önemini kavrayarak, sorunlara farklı çözüm önerileri getirebilecek şekilde alternatif düşünebilme becerisi.
4 70983 Fen Bilimleri ile ilgili veri toplama, verileri analiz etme, deney tasarlama ve yapma, sonuçları yorumlama ve tüm bunları eğitim alanına uygulama becerisi.
5 70984 Fen eğitimi için gerekli teknik ve teknolojileri kullanabilme, alanla ilgili materyal geliştirme ve bunları kullanabilme becerisi.
6 70985 Eğitim çalışmalarında alan içi ve disiplinler arası ekip çalışması oluşturma, çalışma ve fen bilgilerini kullanabilme becerisi.
7 70986 Eğitim çalışmalarında bağımsız çalışma, sorumluluk alma, yetki kullanma ve yaratıcılık becerisi.
8 70987 Mesleki ve eğitim alanında sözlü ve yazılı iletişim becerileri kazandırma.
9 70988 Standardizasyon ve Kalite konularında yeterli donanıma sahip olma yeterliliklerini kazanırlar.
10 70989 İlköğretim 2. Kademe öğrencilerinin Psikolojik ve pedagojik çerçevede gelişim ve öğrenme özelliklerini bilme becerisi.
11 70990 Fen bilimlerinin gereği olan laboratuarların oluşturulması, laboratuar malzemelerin tanınması ve deneysel olarak kullanılabilmesi becerisi.
12 70991 Küreselleşmeye Paralel olarak Eğitimin Toplumsal yapıyı Özellikle Sağlık Güvenlik ve çevre sorunları açısından etkilediğini bilerek yeterli ve yarışabilir düzeyde bir eğitim verilmesi
13 70992 Yaşam boyu öğrenme,bilimsel bilgiyi ve bilginin doğasını önemseme davranışını kazandırma
14 70993 Bilimsel etik konusunda sorumluluk anlayışı kazandırma
15 70994 Ulusal ve Uluslar arası sorunlar konusunda bilgi sahibi olma, çözüm üretebilme becerisi
16 70995 Sağlıklı yaşam, beslenme ve ilkyardım konularında bilgi sahibi olma ve gerekli önlemleri alarak günlük yaşamda uygulayabilme

Ögrenme Çıktı Matrisi

Program Çıktısı
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16
Öğrenme Çıktısı
1 4 5 5 4 5 4 4 5 4 5 4 4 4 4 4 4
2 5 5 4 5 4 5 4 5 4 4 4 5 5 5 5 4
3 5 4 5 4 4 5 5 4 5 4 4 4 4 4 4 5
4 4 5 4 4 5 5 5 4 4 5 5 5 5 4 4 4
* Katkı Düzeyi : 1 Çok düşük 2 Düşük 3 Orta 4 Yüksek 5 Çok yüksek