Ders Öğretim Planı

Ders Kodu Ders Adı Ders Türü Yıl Dönem AKTS
SBAE002 Günümüz Dünya Sorunları 927003 2 3 4

Dersin Amacı

Bu dersin amacı günümüz dünya sorunları ve çözüm yolları konusunda farkındalık oluşturmaktır.

Dersin Veren Öğretim Görevlisi/Görevlileri

Dr. Öğr. Üyesi Mehmet AYDIN

Ön Koşul Dersleri

Yok

Önerilen Diğer Hususlar

Yok

Ders Kitabı / Malzemesi / Önerilen Kaynaklar

1. Armstrong, D. G., Hunkins, F. J. 1989. World Geography (People & Places).Columbus, OHIO: Merril Publishing Company. 2. Şahin, C., Sipahioğlu, Ş. 2003. Doğal Afetler ve Türkiye. Ankara: Gündüz Eğitim ve Yayıncılık. 3. Tümertekin, E., Özgüç, N. 1997. Ekonomik Coğrafya: Küreselleşme ve Kalkınma. İstanbul: Çantay Kitabevi 4. Yazıcı, H., Koca, M. K. (Ed). 2007. Genel Coğrafya. Ankara: Pegem A Yayıncılık.

Dersin Sunulduğu Dil

Türkçe

Staj Durumu

Yok

Dersin İçeriği

Doğal afetler (küresel ısınma, depremler, tsunami vb.). Çevre sorunları. Doğal kaynakların sınırlılığı, açlık, fakirlik, işsizlik, insan hakları, plansız nüfus artışı, ırkçılık, salgın ve bulaşıcı hastalıklar, terör gibi sorunların incelenmesi. Bu sorunların çözülmesini amaçlayan ulusal ve uluslar arası kuruluşlar ile farklı yaklaşımlar.

Değerlendirme

# Etkinlikler Adet Yuzde Katkısı Yarıyıl İci Etkinlik Yıl Sonu Etkinlik
90 Yarıyıl (Yıl) İçi Etkinlikleri 1 40
91 Yarıyıl (Yıl) Sonu Etkinlikleri 1 60
1 Ara Sınav 1 100 1
2 Final Sınavı 1 100 1

Ders İş Yükü Verisi

# Etkinlikler Adet Süresi(saat) Toplam İş Yükü(saat)
1 Ara Sınav 1 1 1
2 Final Sınavı 1 1 1
5 Derse Katılım 14 2 28
29 Bireysel Çalışma 14 1 14
32 Ara Sınav İçin Bireysel Çalışma 1 10 10
33 Final Sınavı içiin Bireysel Çalışma 1 10 10
54 Ev Ödevi 11 1 11

Haftalık Ders İçeriği

Hafta Teorik Uygulama Laboratuar Ders Notları
1 Giriş: Günümüz dünya sorunlarına genel bakış: Beşeri etkiler
2 Nüfusa dayalı sorunlar: Açlık, doğal kaynakların dengesiz tüketimi, hızlı nüfus artışı, plansız kentleşme, kırsal ve şehirsel yerleşme sorunları, göç olgusu.
3 Irkçılık ve ayrımcılık, eğitim sorunları, çocuk sorunları
4 Savaşlar, şiddet ve terör olayları, dil, din, mezhep çatışmaları
5 Meteorolojik-klimatolojik doğal afetler ve korunma yolları
6 Jeolojik-jeomorfolojik doğal afetler ve korunma yolları
7 Doğal-beşeri afetler: Toprak erozyonu, hava, su, toprak kirliliği, asit yağmurları, ozon tabakasındaki seyrelme
8 Ormansızlaşma ve orman yangınları
9 Ara sınav
10 Enerji kaynakları ve madenlere ilişkin sorunlar
11 Sanayi faaliyetleri, nükleer enerji ve nükleer kazalar
12 Havayolu, karayolu, denizyolu ve demiryollarına ilişkin sorunlar ve çözüm önerileri
13 Dünya ticaret örgütleri, ticaret uygulamaları ve anlaşmaları
14 Türkiye'den ve dünyadan örnek olay incelemeleri
15 Yıl Sonu Sınavı

Dersin Öğrenme Çıktıları

# Öğrenme Çıktı Id Açıklama
1 1297477 Günümüz dünya sorunlarının temel nedenlerini açıklayabilme
2 1297478 Günümüz dünya sorunlarına ilişkin çözüm önerileri geliştirebilme

Bölüm Program Çıktıları

# Program Çıktı Id Açıklama
1 63261 Tarih, coğrafya, sosyoloji ve vatandaşlık bilgilerini sosyal bilgiler eğitimine uygulama becerisi.
2 63262 Sosyal bilgiler eğitimi alanında eğitim problemlerini tanımlama, modelleme ve çözme becerisi.
3 63263 Sosyal bilgiler eğitimi alanında tanımlanmış bir hedef doğrultusunda bir süreci çözümleme ve tasarlama becerisi.
4 63264 Küresel ve toplumsal çerçevede eğitim problemlerinin özellikle sağlık, güvenlik ve çevre konularına etkilerinin göz önünde tutularak kapsamlı bir eğitim verilmesi.
5 63265 Sosyal bilgiler eğitimi alanında verilerin çözümlenmesi, özel öğretim yöntemlerinin uygulanması ve sosyolojik perspektif kazanma ve toplumsal olayları yorumlama becerisi.
6 63266 Eğitim uygulamaları için gerekli çağdaş teknikleri ve hesaplama araçlarını kullanabilme becerisi.
7 63267 Eğitim uygulamalarında disiplin içi ve disiplinler arası takım çalışması yapabilme becerisi.
8 63268 Eğitim uygulamalarında bağımsız davranma, inisiyatif kullanma ve yaratıcılık becerisi.
9 63269 Yaşam boyu öğrenme davranışını kazandırma.
10 63270 Sözlü ve yazılı iletişim becerileri kazandırma.
11 63271 Mesleki ve etik sorumluluk anlayışı kazandırma.
12 63272 Ulusal ve uluslararası çağdaş sorunlar hakkında bilgi sahibi olma.
13 63273 Kalite konularında bilgi sahibi olma.

Ögrenme Çıktı Matrisi

Program Çıktısı
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13
Öğrenme Çıktısı
1 4 3 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4
2 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4
* Katkı Düzeyi : 1 Çok düşük 2 Düşük 3 Orta 4 Yüksek 5 Çok yüksek