Ders Öğretim Planı

Ders Kodu Ders Adı Ders Türü Yıl Dönem AKTS
BYAE007 Disiplinlerarası Biyoloji Öğretimi 927003 2 3 4

Dersin Amacı

Bu ders kapsamında Biyoloji konularını diğer disiplinlerle ilişkilerinin ortaya konulması ve biyolojinin Disiplinler arası bir yaklaşımla ele alınarak öğretiminin yapılması amaçlanmaktadır.

Dersin Veren Öğretim Görevlisi/Görevlileri

Dr. Öğr. Üyesi Mehmet YAKIŞAN

Ön Koşul Dersleri

Yok

Önerilen Diğer Hususlar

yok

Ders Kitabı / Malzemesi / Önerilen Kaynaklar

Güven, G., & Sülün, Y. (2019). Fen Eğitiminde Yeni Bir Yaklaşım, Disiplinler arası Enerji Öğretimi. Eğiten Kitap. Ankara. Çepni, S. (2018). Kuramdan Uygulamaya Stem Eğitimi. Pegem Akademi Yayıncılık 4. Baskı. Ankara

Dersin Sunulduğu Dil

Türkçe

Staj Durumu

yok

Dersin İçeriği

Disiplinler arası yaklaşımla çeşitli biyoloji konularının öğretiminin yapılması

Değerlendirme

# Etkinlikler Adet Yuzde Katkısı Yarıyıl İci Etkinlik Yıl Sonu Etkinlik
90 Yarıyıl (Yıl) İçi Etkinlikleri 1 40
91 Yarıyıl (Yıl) Sonu Etkinlikleri 1 60
1 Ara Sınav 1 100 1
2 Final Sınavı 1 100 1

Ders İş Yükü Verisi

# Etkinlikler Adet Süresi(saat) Toplam İş Yükü(saat)
1 Ara Sınav 1 1 1
2 Final Sınavı 1 1 1
3 Bütünleme Sınavı 1 15 15
5 Derse Katılım 1 28 28
22 Proje Hazırlama 1 10 10
32 Ara Sınav İçin Bireysel Çalışma 1 15 15
33 Final Sınavı içiin Bireysel Çalışma 1 15 15
54 Ev Ödevi 1 14 14

Haftalık Ders İçeriği

Hafta Teorik Uygulama Laboratuar Ders Notları
1 Disiplinler arası öğretim yaklaşımı ve tarihi, önemi ve doğası 2 disiplinler arası fen öğretimi1.pdf
2 Disiplinler arası öğretim eylem planı; tasarım süreci ve biyoloji konularına uygulamaları, Disiplinler Arası Fen Öğretimi KAN BASINCI.pdf
3 Kodlama ve robotik çalışmaları, Kodlama.pdf
4 Scientix projesi, Scientix.pptx
5 İnovasyon, yenilikçi düşünme, girişimcilik, liderlik, kişisel gelişim ve kariyer seçimi;
6 (FETEMM) Biyoloji, teknoloji, mühendislik, ve matematik entegrasyonu ve uygulamaları; topluma, çevreye olan etkileri STEM Eğitimi Öğretmen El Kitabı.pdf
7 (FETEMM) Biyoloji, teknoloji, mühendislik, ve matematik entegrasyonu ve uygulamaları; topluma, çevreye olan etkileri STEM Eğitimi Öğretmen El Kitabı.pdf
8 Ara Sınav
9 Tasarım temelli biyoloji eğitimi ve amaçları (Biyomimikri)
10 Tasarım temelli biyoloji eğitimi ve amaçları (Biyomimikri)
11 Sorgulamaya dayalı disiplinler arası öğretim yaklaşımı Sorgulamaya Dayalı Öğrenme Sunusu.ppt
12 Proje tabanlı öğrenme
13 Disiplinler arası öğretim yaklaşımı ders planı geliştirme, etkinlik hazırlama, ürün/ model geliştirme ve uygulama
14 Bilimsel tutum, etik ve değerler.

Dersin Öğrenme Çıktıları

# Öğrenme Çıktı Id Açıklama
1 1296753 Biyoloji konularının diğer disiplinler ile ilişkisini kavrar
2 1296754 Günlük hayatında karşılaştığı problemlerin çözümünde biyoloji bilgilerini kullanır

Bölüm Program Çıktıları

# Program Çıktı Id Açıklama
1 69553 Bilimsel süreç ve bilimin doğası çerçevesinde Biyoloji konularını sorgulayarak öğrenmek ve bu bilgileri Biyoloji eğitimine uygulama becerisine sahip olmak
2 69554 Biyoloji eğitimi alanındaki eğitim modellerini ve kuramları bilmek
3 69555 Biyoloji eğitimi alanında eğitim problemlerini tanıma, modelleme ve çözme becerisi kazanmak
4 69556 Özel alanda seçilen bir konuda bilimsel araştırma projesi hazırlama, veri toplama, verileri analiz etme, değerlendirme, raporlaştırma ve projeyi sunma.
5 69557 Atatürk´ün kurduğu Türkiye Cumhuriyeti´nin birer ferdi olarak, Atatürk İlkeleri´ni yürüterek, anlayarak, içtenlikle benimseyip, ülkesini çağdaş düzeye taşımak için gerekli donanımlara sahip olmak.
6 69558 Eğitim uygulamaları için gerekli çağdaş teknikleri ve hesaplama araçlarını kullanabilme becerisi kazanmak.
7 69559 Çeşitli öğretim teknolojileri yoluyla nitelikli öğretim materyallerinin geliştirilmesi, seçilmesi, uygulanması ve değerlendirilmesi becerilerine sahip olmak.
8 69560 Eğitim uygulamalarında disiplin içi ve disiplinler arası takım çalışması yapabilme becerisi kazanmak.
9 69561 Eğitim uygulamalarında bağımsız davranma, inisiyatif kullanma ve yaratıcılık becerisi kazanmak.
10 69562 Yaşam boyu öğrenme davranışı kazanmak.
11 69563 Öğretmenlik mesleğinin gerektirdiği etkili iletişim becerilerine ve Türkçeyi düzgün kullanma becerilerine sahip olmak.
12 69564 Alanındaki gelişmeleri izleyip iletişim kurabilecek düzeyde yabancı dil bilgisine sahip olmak
13 69565 Genel öğretim yöntemlerini bilerek ortaöğretime özgü özel öğretim yöntemlerini geliştirip uygulayabilmek.
14 69566 Öğrencilerin bireysel farklılıklarına, gelişim ve ihtiyaçlarına uygun bir şekilde eğitim, değerlendirme ve yönlendirme becerilerine sahip olmak.
15 69567 Yeni eğitim modellerine uygun günlük plan hazırlayabilmek, uygulama ile ilgili kayıt, belge ve raporları hazırlama becerisine sahip olmak.
16 69568 Meslek ile ilgili yeni gelişmeleri takip edebilmek, yasa ve yönetmelikleri bilmek ve mesleki-etik sorumluluk anlayışı kazanmak.
17 69569 Öğrencileri özgün, paylaşımcı, girişimci, özgüveni yüksek, kendi başına karar verebilen, başkalarının haklarına saygılı, yaratıcı, sorgulayıcı bireyler olarak gelişmelerini sağlayabilmek için gerekli donanımlara sahip olmak
18 69570 Sağlıklı yaşam, ilkyardım ve beslenme konularında bilgi sahibi olmak ve gerekli önlemleri almak

Ögrenme Çıktı Matrisi

Program Çıktısı
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18
Öğrenme Çıktısı
1 5 4 4 5 4 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5
2 5 5 5 4 4 5 4 5 5 5 5 5 4 5 5 5 5
* Katkı Düzeyi : 1 Çok düşük 2 Düşük 3 Orta 4 Yüksek 5 Çok yüksek