Ders Öğretim Planı

Ders Kodu Ders Adı Ders Türü Yıl Dönem AKTS
BTAE010 Öğretimde Materyal Tasarımı 927003 2 3 4

Dersin Amacı

Bu dersin amacı, eğitimde teknoloji ve materyal kullanımının önemi ve nedenleri, öğretim materyali seçimi, görsel tasarım ilkeleri, öğretimde kullanılan görsel, işitsel ve görsel-işitsel araçlar, eğitimde bilgisayar, İnternet ve iletişim teknolojileri ile uzaktan eğitim uygulamalarının yeri ve önemi konusunda temel bilgi ve becerilerin kazandırılmasıdır.

Dersin Veren Öğretim Görevlisi/Görevlileri

Doç.Dr. Emine Şendurur

Ön Koşul Dersleri

Yok.

Ders Kitabı / Malzemesi / Önerilen Kaynaklar

1.Altun, Eralp ve Demirel, Özcan (2009). Öğretim teknolojileri ve materyal tasarımı. 2. Baskı. Ankara: Pegem A Yayıncılık. 2.Heinich,Robert, Molenda, Micheal ve Russell, James D. (1993). Instructional media. NY: Macmillan Publishing. 3.İşman, Aytekin (2008). Öğretim teknolojileri ve materyal tasarımı. 3. Baskı. Ankara: Pegem A Yayıncılık. 4.Kaya, Zeki (2005). Öğretim teknolojileri ve materyal geliştirme. Ankara: Pegem A Yayıncılık. 5.Seferoğlu, S.Sadi (2006). Öğretim teknolojileri ve materyal tasarımı. Ankara: Pegem A Yayıncılık. 6.Yalın, H.İbrahim (2008) (ed.). İnternet temelli eğitim. Ankara: Nobel Yayın Dağıtım. 7.Yalın, H. İbrahim (2008). Öğretim teknolojileri ve materyal geliştirme. 20. Baskı. Ankara: Nobel Yayın Dağıtım. 8.Yanpar Yelken, Tuğba (2005). Öğretim teknolojileri ve materyal geliştirme. Ankara: Anı Yayıncılık. Ders Araçları: Bilgisayar, projektör

Dersin Sunulduğu Dil

Türkçe

Dersin İçeriği

Eğitimde teknoloji ve materyal kullanımının önemi ve nedenleri, öğretim materyali seçimi, görsel tasarım ilkeleri, öğretimde kullanılan görsel, işitsel ve görsel-işitsel araçlar, eğitimde bilgisayar, İnternet ve iletişim teknolojileri ile uzaktan eğitim uygulamaları.

Değerlendirme

# Etkinlikler Adet Yuzde Katkısı Yarıyıl İci Etkinlik Yıl Sonu Etkinlik
90 Yarıyıl (Yıl) İçi Etkinlikleri 1 40
91 Yarıyıl (Yıl) Sonu Etkinlikleri 1 60
1 Ara Sınav 1 50 1
7 Laboratuvar 1 50 1
40 Proje Hazırlama 1 100 1

Ders İş Yükü Verisi

# Etkinlikler Adet Süresi(saat) Toplam İş Yükü(saat)
1 Ara Sınav 1 1 1
2 Final Sınavı 1 1 1
6 Uygulama/Pratik 14 1 14
29 Bireysel Çalışma 10 1 10
32 Ara Sınav İçin Bireysel Çalışma 14 2 28
33 Final Sınavı içiin Bireysel Çalışma 1 14 14
34 Okuma 14 2 28
54 Ev Ödevi 5 2 10

Haftalık Ders İçeriği

Hafta Teorik Uygulama Laboratuar Ders Notları
1 Dersin hedeflerinin belirtilmesi ve Öğretim Yönetim sisteminin tanıtılması Terminoloji.pptx
2 Eğitim, Öğretim, Eğitim Teknolojisi ve Öğretim Teknolojisi Kavramları Lab1.docx
3 Öğretim Teknolojileri ve Dletisim Lab 2.docx
4 Mesaj Tasarımı Lab 3.docx
5 Görsel Tasarım ilkeleri gorsel_tasarim_ilkeleri.pptx
6 Araç-gereçlerin Seçimi ve Hazırlama Dlkeleri (Etkili Sunu Teknikleri) Lab 4.docx
7 Teknoloji Planlaması Lab 5.docx
8 ARA SINAV
9 Öğretim Araç ve Gereçleri gorsel_materyaller.pptx
10 Öğretim Araç ve Gereçleri (devam) isitsel_materyaller.pptx
11 Bilgisayar Destekli Eğitim ve Eöğrenme BDE.pptx
12 Öğretim Teknolojilerinin Değerlendirilmesi Lab 6.docx
13 Türkiye'de ve dünyada öğretim teknolojilerinin kullanım durumu (makale sunumu) Web2.0.pptx
14 Genel tekrar Lab7.docx

Dersin Öğrenme Çıktıları

# Öğrenme Çıktı Id Açıklama
1 1300087 Eğitimde teknoloji ve materyal kullanımının nedenlerini açıklayabilme.
2 1300089 Dale’nin yaşantı konisinin özelliklerini açıklayabilme.
3 1300085 Öğretim materyali seçimini etkileyen etmenleri yorumlayabilme.
4 1300086 Görsel tasarımda dikkat edilmesi gerekenleri açıklayabilme.
5 1300088 Görsel tasarım ilkelerine uygun materyaller geliştirebilme.

Bölüm Program Çıktıları

# Program Çıktı Id Açıklama
1 63209 Teknolojideki yenilikleri eğitim ortamlarına nasıl adapte edeceğini bilir.
2 63210 Öğretimi analiz eder, tasarlar, geliştirir, uygular ve değerlendirir.
3 63202 Var olan kaynaklardan en iyi şekilde nasıl faydalanacağını bilir.
4 63208 Öğretim materyalleri geliştirir.
5 63203 Teknolojik açıdan zengin ortamlar kadar sadece kara tahtanın olduğu ortamlarda da çalışmayı öğrenir.
6 63204 Profesyonel öğretme, iletişim ve iş birliği becerileri gösterir.
7 63207 Eğitsel yazılımlar, oyunlar, vb. tasarlar ve geliştirir.
8 63206 Öğretim materyallerindeki iyi ve kötü tasarımı ayırt eder.
9 63205 Var olan bilgileri uygun yerlere yerleştirerek, yöneterek ve kullanarak öğretim problemlerini çözebilir.

Ögrenme Çıktı Matrisi

Program Çıktısı
1 2 3 4 5 6 7 8 9
Öğrenme Çıktısı
1 3 5
2
3 4
4 5
5 4 5
* Katkı Düzeyi : 1 Çok düşük 2 Düşük 3 Orta 4 Yüksek 5 Çok yüksek