Ders Öğretim Planı

Ders Kodu Ders Adı Ders Türü Yıl Dönem AKTS
FRAE010 İleri Konuşma Becerileri 927003 2 3 4

Dersin Amacı

Öğrencinin söz konusu yabancı dilde düşüncelerini ifade etmesi amaçlanır. Hazırlık sınıfı sonrası yavaş yavaş öğrencide sözcük dağarcığı artmaya başlar. Bunun pratiğe dökülmesi dilde kalıcılığı artırır.

Dersin Veren Öğretim Görevlisi/Görevlileri

Prof. Dr. Halil AYTEKİN

Ön Koşul Dersleri

-

Önerilen Diğer Hususlar

Öğrencilerin Fransızca'da mümkün olduğunca okuma ve dinleme egzersizleri yapması beklenir. Dil kulak alışkanlığı mutlaka geliştirilmelidir. Bu şekilde öğrenci duyduğunu anlayabilir ve ona göre de sözel ifade becerisi kendisini ortaya çıkarır.

Ders Kitabı / Malzemesi / Önerilen Kaynaklar

Bu derse yönelik öğretim elemanı tarafından belirlenin bir kitap yoktur. Hedef dilde yazılmış olan her türlü dergi, kitap, broşür kullanılabilir. Ayrıca teknolojiden ve dolayısıyla İnternet'in sağladığı olanaklardan faydalanılır. Özellikle yabancı TV ve videolara başvurulur.

Staj Durumu

Bununla ilgili bir staj çalışması yapılmamaktadır.

Dersin İçeriği

İleri düzeyde Fransızca duyduğunu anlama ve duygu ve düşüncelerini etkin bir biçimde ifade edebilme becerisine yönelik uygulamalar, çeşitli konularda karşılıklı konuşma, sunum, tartışma etkinlikleri.

Değerlendirme

# Etkinlikler Adet Yuzde Katkısı Yarıyıl İci Etkinlik Yıl Sonu Etkinlik
90 Yarıyıl (Yıl) İçi Etkinlikleri 1 40
91 Yarıyıl (Yıl) Sonu Etkinlikleri 1 60
1 Ara Sınav 1 100 1
2 Final Sınavı 1 100 1

Ders İş Yükü Verisi

# Etkinlikler Adet Süresi(saat) Toplam İş Yükü(saat)
26 Rol Oynama / Dramatize Etme 10 5 50
32 Ara Sınav İçin Bireysel Çalışma 2 6 12
33 Final Sınavı içiin Bireysel Çalışma 3 10 30
54 Ev Ödevi 1 5 5

Haftalık Ders İçeriği

Hafta Teorik Uygulama Laboratuar Ders Notları
1 Farklı fransızca aktiviteler Les activités différenciées la vie dans une pharmacie 1-2Les traits de caractère d.pdf
1-Se présenter quelqu.pdf
2 Spor aktiviteleri les activités sportives 2.Les sports.pdf
3 Une soirée başlığı altında bir resime bakarak konuşma yapılması istenecek. 3.Une soirée.pdf
4 Ticaretle ilgili uğraşlar hakkında konuşulacak les commerçants 4-Les commerçants.pdf
5 beslenme konusu tartışılacak 5-Mal nutrition et ses effets sur la santé.pdf
6 Une rencontre avec un(e) Uzun yıllardır görmediği birisiyle karşılaşma 6-UNE rencontre avec un(e).pdf
7 Öğrencilere resimler gösterilecek. Öğrenci Bu resimlere bakarak ne ve kim olduklarını anlatacak 7-Konuşma becerileriSunu1 masaüstü (1).pptx
8 Öğrencilere resimler gösterilecek. Öğrenci Bu resimlere bakarak ne ve kim olduklarını anlatacak 8-Konuşma becerileriSunu1 masaüstü (1).pptx
9 vize haftası
10 Marsilye'da ramazan konulu bir video dinlenecek ve onun hakkında konuşulacak. le ramadan a Marseille 10-Le ramadan a Marseille.pdf
11 Kimsesiz çocuk adlı hikaye dinlenecek ve onun hakkında konuşulacak. Remi sans famille 11. Remi sans famille.pdf
12 Güzel ve çirkin adlı hikaye dinlenecek ve onun hakkında konuşulacak. La belle et la bete 12-la belle et la bete.pdf
13 jeu de role Bir doktor hasta ilişkisi canlandırılır. 13-Jeu de rôle.pdf
14 Yeni teknolojilerin pozitif ve negatif etkileri nelerdir? 14-Les nouvelles technologies et ses effets negatifs et positifs.pdf

Dersin Öğrenme Çıktıları

# Öğrenme Çıktı Id Açıklama
1 1296278 Öğrenci hedef dilde spontane ifade becerisi kazanır.
2 1296279 Duygu ve düşüncelerini ifade eder.
3 1296280 Öğrenci hedef dilde duyduğunu anlamaya başlar.
4 1296281 Her alanda düşüncelerini ifade etmeye başlar.

Bölüm Program Çıktıları

# Program Çıktı Id Açıklama
1 63477 Çağdaş dil öğretimi kuram ve uygulamaları çerçevesinde temel bilgi edinme yöntemlerini kullanmak ve Fransızca öğretimine uygun planlama yapmak
2 63478 Alan dili öğrenme ortamının gerektirdiği öğretim programları, yöntem, teknik ve stratejileri seçmek, bilgiye ulaşma ve bilgi üretiminde uyarlamak
3 63479 Fransızca öğretiminde Dilbilim, Yazınbilim, Yöntembilimsel alanlarında edindiği bilgileri Fransızca temel dil becerilerini ve iletişim yeterliklerini geliştirebilmek için kullanmak
4 63480 .Dil öğretiminde, becerilerin geliştirilmesine yönelik olarak, Fransızca öğretim sürecine uygun araç, gereç ve materyali seçmek, geliştirebilmek ve uyarlamak
5 63481 Fransızcayı doğru ve anlaşılır bir şekilde kullanmalarını sağlayabilmek için, öğrencilerin dinleme-izleme, konuşma, okuma ve yazma becerilerini geliştirmek
6 63482 Bilgiye ulaşım yollarını etkin bir şekilde kullanım becerisini edinmek, edindiği bilgileri analitik ve eleştirel bir yaklaşımla yorumlamak ve değerlendirmek
7 63483 Öğrencilerin program hedeflerine göre ilerlemelerini ölçen, uygun ölçme ve değerlendirme araç ve yöntemlerini seçip kullanmak
8 63484 .Dil öğrenimin niteliğini artırmak için günümüz bilişim ve iletişim teknolojilerini, bilgisayar ve internet kaynaklarını kullanmak
9 63485 Fransızcayı Avrupa Dil Ortak Çerçeve programına göre C1 düzeyinde kullanarak alanındaki bilgi ve becerileri meslektaşlarıyla iletişim kurma yetisini kazanmak
10 63486 LLP yaşam boyu öğrenmeye karşı olumlu tutum geliştirerek, gerek kurumsal gerekse paydaşlarla hizmet içi eğitim-öğretim etkinlikleri geliştirmek
11 63487 .Bir kültür ürünü hakkında bilgilerini geliştirmek ve olan dili içinde oluştuğu kültürünün özellikleriyle tanımak, Fransız kültürü Erasmus programı değişim hareketliliğinden yararlanarak farklı sistemleri, kültürleri tanıma ve yaşama bilinci geliştirmek
12 63488 .Hedef dilin öğretilmesinde, öğrencilerin bireysel farklılıklarını dikkate alarak duruma uygun öğrenme ortamları hazırlayabilmek, sınıf yönetimi konusunda gerekli becerileri kazandırmak
13 63489 Türk Milli Eğitim sistemini, öğretmenlik mesleğini ve eğitim bilimleri alanını tüm yönleri ile tanımak
14 63490 .Öğrencilerin gelişim özellikleri doğrultusunda farklı öğrenme yaklaşımlarını bilmek
15 63491 Program içerisinde almış olduğu bilgi ve beceriler ile belirli bir dersi planlamak, işlemek ve değerlendirmek
16 63492 Öğretmenin rehberlik görevlerini ve öğrenciyi tanıma yollarını kavramak

Ögrenme Çıktı Matrisi

Program Çıktısı
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16
Öğrenme Çıktısı
1 3 4 4 4 5 3 4 4 4 4 5 3 5 3 4 3
2 4 4 5 3 4 5 4 4 5 4 3 4 4 4 4 3
3 5 5 5 3 4 5 4 3 3 5 4 4 4 4 3 3
4 3 4 4 4 5 4 5 4 4 4 4 4 4 4 5 5
* Katkı Düzeyi : 1 Çok düşük 2 Düşük 3 Orta 4 Yüksek 5 Çok yüksek