Ders Öğretim Planı

Ders Kodu Ders Adı Ders Türü Yıl Dönem AKTS
FRAE011 İleri Yazılı ve Sözlü Anlatım 927003 2 3 4

Dersin Amacı

Dersin amacı; öğrencilerin edindikleri dil imkanlarını kullanarak yazı yazma denemeleri kazanması ve hedef dilde dinleme ve sözel ifade becerisini kazanmaları şeklinde özetlenebilir.

Dersin Veren Öğretim Görevlisi/Görevlileri

Prof.Dr. Halil AYTEKİN.

Ön Koşul Dersleri

Dersin herhangi bir ön koşulu yoktur.

Önerilen Diğer Hususlar

Öğrencilerin yazılı anlatım yöntemlerini kullanabilmesi için edebi metin okumaları gerekir. Bu okuma basit bir hikaye okumasından ziyade eleştirel bir okuma olmalıdır. Öğrenci yazının başlangıcından sonuna kadar olan gelişme seyrini anlayarak, edebi metinde olması gereken unsurları göz önünde bulundurarak okuması gerekir.

Ders Kitabı / Malzemesi / Önerilen Kaynaklar

A. gasquez. E. Heintzmann. Grammaire française et expression écrite, Sylive Poisson-Quinton Reine Mimran.Compréhension écrite. Jacques Michel, leçons d'orthographe appliquée.

Dersin Sunulduğu Dil

Fransızca

Staj Durumu

Staj yok.

Dersin İçeriği

Fransızca yazılı anlatım yöntemlerini kullanarak, öğrencilerin Fransızca yazılı anlatımlarını yöntemsel olarak geliştirip ilerletme ve bilimsel metin oluşturma çalışmaları yapma; Fransızca dinleme ve konuşma becerileri; sınıf içi etkileşimin önemi; bu yolla farklı düzey ve konularda konuşma etkinlikleri.

Değerlendirme

# Etkinlikler Adet Yuzde Katkısı Yarıyıl İci Etkinlik Yıl Sonu Etkinlik
90 Yarıyıl (Yıl) İçi Etkinlikleri 1 40
91 Yarıyıl (Yıl) Sonu Etkinlikleri 1 60
1 Ara Sınav 1 85 1
54 Ev Ödevi 1 15 1
2 Final Sınavı 1 100 1

Ders İş Yükü Verisi

# Etkinlikler Adet Süresi(saat) Toplam İş Yükü(saat)
11 Soru-Yanıt 14 2 28
32 Ara Sınav İçin Bireysel Çalışma 4 6 24
33 Final Sınavı içiin Bireysel Çalışma 3 15 45
54 Ev Ödevi 1 5 5

Haftalık Ders İçeriği

Hafta Teorik Uygulama Laboratuar Ders Notları
1 Yazılı bir metin okunur ve anlatım yöntemlerine dikkat çekilir. DOSYA-1-2.SINIF-iLERİ YAZILI VE SÖZLÜ ANLATIM.docx
Kitap..pdf
2 Edebi bir metin; bu masal olabilir, öykü veya roman olabilir, incelemesi yapılır. Giriş, gelişme ve sonuç bölümleri üzerinde durma. Dosya-2 .pdf
3 Edebi bir metin okuyarak anlatım yöntemlerini ve diğer ifade tarzlarına dikkat çekilir. İmla ve noktalamalar üzerinde durulur. Dosya-3.pdf
4 Öğrencilere metin oluşturma egzersizleri yaptırılır. Bu egzersizler farklı konularda olabileceği gibi belli bir konu üzerinde de olabilir. Yazılan metinler okunur. Eksikliklere dikkat çekilir. Dosya-4.pdf
5 Yazma çalışmalarına devam edilir. Bu sırada herkes yazdığını diğer arkadaşına vererek metni devam ettirmesini ister. Bu şekilde çalışmalar renklendirilir. Dosya-5.pdf
6 Hedef dilde bir dinleme yapılır. Bunun ardından öğrencilerden anladıklarını yazılı ifadeye dönüştürmeleri istenir. Dosya-6.pdf
7 Dinleme ve yazma aktivitelerine devam edilir. Dosya-7.pdf
8 Dinlemeye devam edilir. Bu kez dinleme sonunda sözel ifade becerisini geliştirmeye yönelik işlemlere başvurulur. Olayda ne anlatıldığı, kaç kişi olduğu, nerede geçtiği gibi soru-cevap tekniğiyle öğrenciler konuşturulmaya çalışılır. Dosya-8.pdf
9 Vize sınavı Dosya-9.pdf
10 Farklı düzey ve konularda konuşma çalışmaları Dosya-10.pdf
11 Dünyada olup biten ilginç konuların sınıf ortamında paylaşılması Dosya-11.pdf
12 Herkesten bir hikaye yazması istenir. Bu hikayeler sınıf ortamında okunarak üzerinde çıkarma ve eklemeler yapılır. Dosya-12.pdf
13 Yazılı ve sözel anlatma çalışmalarına devam Dosya-13.pdf
14 Bir dönemin değerlendirmesi ve öğrencilerin öğrendiklerini sözel olarak aktarması Dosya-14.pdf

Dersin Öğrenme Çıktıları

# Öğrenme Çıktı Id Açıklama
1 1514106 Öğrenci anlamlı bir metin oluşturur.
2 1514107 Dinleme yapar ve dinlediklerini sözel olarak ifade eder.
3 1514108 Öğrenci farklı düzey ve konularda metin yazmayı öğrenir.
4 1514109 Sözel ifade becerisi gelişme gösterir.

Bölüm Program Çıktıları

# Program Çıktı Id Açıklama
1 71246 Çağdaş dil öğretimi kuram ve uygulamaları çerçevesinde temel bilgi edinme yöntemlerini kullanmak ve Fransızca öğretimine uygun planlama yapmak
2 71247 Alan dili öğrenme ortamının gerektirdiği öğretim programları, yöntem, teknik ve stratejileri seçmek, bilgiye ulaşma ve bilgi üretiminde uyarlamak
3 71248 Fransızca öğretiminde Dilbilim, Yazınbilim, Yöntembilimsel alanlarında edindiği bilgileri Fransızca temel dil becerilerini ve iletişim yeterliklerini geliştirebilmek için kullanmak
4 71249 .Dil öğretiminde, becerilerin geliştirilmesine yönelik olarak, Fransızca öğretim sürecine uygun araç, gereç ve materyali seçmek, geliştirebilmek ve uyarlamak
5 71250 Fransızcayı doğru ve anlaşılır bir şekilde kullanmalarını sağlayabilmek için, öğrencilerin dinleme-izleme, konuşma, okuma ve yazma becerilerini geliştirmek
6 71251 Bilgiye ulaşım yollarını etkin bir şekilde kullanım becerisini edinmek, edindiği bilgileri analitik ve eleştirel bir yaklaşımla yorumlamak ve değerlendirmek
7 71252 Öğrencilerin program hedeflerine göre ilerlemelerini ölçen, uygun ölçme ve değerlendirme araç ve yöntemlerini seçip kullanmak
8 71253 .Dil öğrenimin niteliğini artırmak için günümüz bilişim ve iletişim teknolojilerini, bilgisayar ve internet kaynaklarını kullanmak
9 71254 Fransızcayı Avrupa Dil Ortak Çerçeve programına göre C1 düzeyinde kullanarak alanındaki bilgi ve becerileri meslektaşlarıyla iletişim kurma yetisini kazanmak
10 71255 LLP yaşam boyu öğrenmeye karşı olumlu tutum geliştirerek, gerek kurumsal gerekse paydaşlarla hizmet içi eğitim-öğretim etkinlikleri geliştirmek
11 71256 .Bir kültür ürünü hakkında bilgilerini geliştirmek ve olan dili içinde oluştuğu kültürünün özellikleriyle tanımak, Fransız kültürü Erasmus programı değişim hareketliliğinden yararlanarak farklı sistemleri, kültürleri tanıma ve yaşama bilinci geliştirmek
12 71257 .Hedef dilin öğretilmesinde, öğrencilerin bireysel farklılıklarını dikkate alarak duruma uygun öğrenme ortamları hazırlayabilmek, sınıf yönetimi konusunda gerekli becerileri kazandırmak
13 71258 Türk Milli Eğitim sistemini, öğretmenlik mesleğini ve eğitim bilimleri alanını tüm yönleri ile tanımak
14 71259 .Öğrencilerin gelişim özellikleri doğrultusunda farklı öğrenme yaklaşımlarını bilmek
15 71260 Program içerisinde almış olduğu bilgi ve beceriler ile belirli bir dersi planlamak, işlemek ve değerlendirmek
16 71261 Öğretmenin rehberlik görevlerini ve öğrenciyi tanıma yollarını kavramak

Ögrenme Çıktı Matrisi

Program Çıktısı
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16
Öğrenme Çıktısı
1 4 3 4 3 4 3 3 3 3 4 3 3 4 3 3 3
2 2 5 4 3 5 3 2 4 3 3 3 5 2 4 3 3
3 3 4 4 3 3 4 3 4 3 3 3 3 4 3 4 4
4 3 4 3 3 3 4 4 3 4 4 4 3 4 3 3 3
* Katkı Düzeyi : 1 Çok düşük 2 Düşük 3 Orta 4 Yüksek 5 Çok yüksek