Ders Öğretim Planı

Ders Kodu Ders Adı Ders Türü Yıl Dönem AKTS
FRAE013 Söylem Çözümlemesi ve Dil Öğretimi 927003 2 3 4

Dersin Amacı

Bu dersin amacı öğrencilere söylem çözümlemesine yönelik kavram, teknik ve yöntemlerin öğretilmesi. Bununla birlikte öğrendikleri yabancı dil üzerinden öğretim etkinliklerinde, farklı materyaller oluşturabilme yetisi kazandırmak.

Dersin Veren Öğretim Görevlisi/Görevlileri

Doç. Dr. Ali YAĞLI Dr. Öğr. Üyesi Ahmet AYCAN

Ders Kitabı / Malzemesi / Önerilen Kaynaklar

GÜNAY, D., (2013)Söylem Çözümlemesi, Papatya Bilim, ERCAN, G. S., DANIŞ, P. (2019) , SÖYLEM, SÖYLEM ÇÖZÜMLEMESİ VE ELEŞTİREL SÖYLEM ÇÖZÜMLEMESİ: TANIMLARI VE KAPSAMLAR DEÜ EDEBİYAT FAKÜLTESİ N. Ö. GÖRÜR,, (2020) Söylem Çözümlemesi ve Sözlü İletişim,Efeakademi

Dersin Sunulduğu Dil

Türkçe

Dersin İçeriği

Bu derste öğrenciler söylem çözümlemesine yönelik kavram, teknik ve yöntemleri inceler ve öğrenir. Ayrıca öğrendikleriyle farklı materyal oluşturarak bunları kullanabilirler.

Değerlendirme

# Etkinlikler Adet Yuzde Katkısı Yarıyıl İci Etkinlik Yıl Sonu Etkinlik
90 Yarıyıl (Yıl) İçi Etkinlikleri 1 40
91 Yarıyıl (Yıl) Sonu Etkinlikleri 1 60
1 Ara Sınav 1 100 1
2 Final Sınavı 1 100 1

Ders İş Yükü Verisi

# Etkinlikler Adet Süresi(saat) Toplam İş Yükü(saat)
1 Ara Sınav 1 1 1
2 Final Sınavı 1 1 1
32 Ara Sınav İçin Bireysel Çalışma 6 8 48
33 Final Sınavı içiin Bireysel Çalışma 6 8 48

Haftalık Ders İçeriği

Hafta Teorik Uygulama Laboratuar Ders Notları
1 Söylem Çözümlemesine genel bakış
2 Eleştirel Söylem çözümlemesi ve temel yaklaşımlar
3 Söylem ve Dil
4 Söylem analizi ve temel kavramlar
5 Aktarım ve Konuşma Çözümlemesi
6 Metinsel Çözümlemeler
7 Sözlü anlatı ve yazılı anlatı
8 Söylemde İleti şekilleri
9 Sözcük , cümle , anlam ve aktarım
10 Ara Sınav
11 Söylem ve Tümce
12 İçerik Çözümlemesi
13 Söylem ve iletişim
14 Yorum bilim ve yorumlama

Dersin Öğrenme Çıktıları

# Öğrenme Çıktı Id Açıklama
1 1554463 Söylem tanımlanmasında ve çözümlenmesiyle ilgili temel kuramları öğrenir. Uygulama ve araştırma becerileri kazanır.
2 1554464 Öğrenilen dilde yaygın olan söylem özelliklerini karşılaştırmalı bir bakış açısıyla toplumsal ve kültürel bağlamda inceler
3 1554465 Söylem Çözümlemesi kapsamında, dilbilimsel araçlar yardımıyla yazılı ve sözlü metinlerde , değerlendirmeler ve eleştirel yaklaşımlar yapabilir.
4 1554466 Söylem çözümlenmesinde sık kullanılan bazı araştırma yöntemleri edinir. Bu bağlamda analiz ve eleştirel yaklaşımlar yapabilir.

Bölüm Program Çıktıları

# Program Çıktı Id Açıklama
1 71246 Çağdaş dil öğretimi kuram ve uygulamaları çerçevesinde temel bilgi edinme yöntemlerini kullanmak ve Fransızca öğretimine uygun planlama yapmak
2 71247 Alan dili öğrenme ortamının gerektirdiği öğretim programları, yöntem, teknik ve stratejileri seçmek, bilgiye ulaşma ve bilgi üretiminde uyarlamak
3 71248 Fransızca öğretiminde Dilbilim, Yazınbilim, Yöntembilimsel alanlarında edindiği bilgileri Fransızca temel dil becerilerini ve iletişim yeterliklerini geliştirebilmek için kullanmak
4 71249 .Dil öğretiminde, becerilerin geliştirilmesine yönelik olarak, Fransızca öğretim sürecine uygun araç, gereç ve materyali seçmek, geliştirebilmek ve uyarlamak
5 71250 Fransızcayı doğru ve anlaşılır bir şekilde kullanmalarını sağlayabilmek için, öğrencilerin dinleme-izleme, konuşma, okuma ve yazma becerilerini geliştirmek
6 71251 Bilgiye ulaşım yollarını etkin bir şekilde kullanım becerisini edinmek, edindiği bilgileri analitik ve eleştirel bir yaklaşımla yorumlamak ve değerlendirmek
7 71252 Öğrencilerin program hedeflerine göre ilerlemelerini ölçen, uygun ölçme ve değerlendirme araç ve yöntemlerini seçip kullanmak
8 71253 .Dil öğrenimin niteliğini artırmak için günümüz bilişim ve iletişim teknolojilerini, bilgisayar ve internet kaynaklarını kullanmak
9 71254 Fransızcayı Avrupa Dil Ortak Çerçeve programına göre C1 düzeyinde kullanarak alanındaki bilgi ve becerileri meslektaşlarıyla iletişim kurma yetisini kazanmak
10 71255 LLP yaşam boyu öğrenmeye karşı olumlu tutum geliştirerek, gerek kurumsal gerekse paydaşlarla hizmet içi eğitim-öğretim etkinlikleri geliştirmek
11 71256 .Bir kültür ürünü hakkında bilgilerini geliştirmek ve olan dili içinde oluştuğu kültürünün özellikleriyle tanımak, Fransız kültürü Erasmus programı değişim hareketliliğinden yararlanarak farklı sistemleri, kültürleri tanıma ve yaşama bilinci geliştirmek
12 71257 .Hedef dilin öğretilmesinde, öğrencilerin bireysel farklılıklarını dikkate alarak duruma uygun öğrenme ortamları hazırlayabilmek, sınıf yönetimi konusunda gerekli becerileri kazandırmak
13 71258 Türk Milli Eğitim sistemini, öğretmenlik mesleğini ve eğitim bilimleri alanını tüm yönleri ile tanımak
14 71259 .Öğrencilerin gelişim özellikleri doğrultusunda farklı öğrenme yaklaşımlarını bilmek
15 71260 Program içerisinde almış olduğu bilgi ve beceriler ile belirli bir dersi planlamak, işlemek ve değerlendirmek
16 71261 Öğretmenin rehberlik görevlerini ve öğrenciyi tanıma yollarını kavramak

Ögrenme Çıktı Matrisi

Program Çıktısı
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16
Öğrenme Çıktısı
1 4 5 5 5 4 4 4 5 5 5 5 5 4 4 5 5
2 5 4 4 5 5 5 5 4 5 4 5 5 5 5 5 4
3 4 4 5 5 4 4 5 5 5 4 5 5 4 4 4 4
4 5 5 5 5 5 4 5 4 4 4 5 5 5 5 5 5
* Katkı Düzeyi : 1 Çok düşük 2 Düşük 3 Orta 4 Yüksek 5 Çok yüksek