Ders Öğretim Planı

Ders Kodu Ders Adı Ders Türü Yıl Dönem AKTS
İMAE008 Matematik Öğretiminde Materyal Tasarımı 927003 2 3 4

Dersin Amacı

Matematik öğretimindeki materyallerinin öğrenme-öğretme sürecindeki önem ve kullanımını kavrayabilme. Matematiksel bilginin sunumundaki temel ilkeler ve tüm öğretim materyali hazırlayabilme. Materyal tasarım İlkelerini bilme. İlkelere uygun çeşitli öğretim materyallileri (Power point sunum, kavram haritası, çalışma yaprağı,…) hazırlayabilme becerisi. Materyal tasarım öğelerini bilme. Matematik öğretiminde materyal geliştirme basamaklarını bilme. Matematik öğretimi için materyal tasarlama

Dersin Veren Öğretim Görevlisi/Görevlileri

Doç. Dr. Esen Ersoy

Ders Kitabı / Malzemesi / Önerilen Kaynaklar

Halil İbrahim Yalın. Öğretim teknolojileri ve materyal geliştirme Ders notları tezler

Dersin Sunulduğu Dil

Türkçe

Dersin İçeriği

Matematik öğretimindeki materyallerinin öğrenme-öğretme sürecindeki önem ve kullanımını kavrayabilme. Matematiksel bilginin sunumundaki temel ilkeler ve tüm öğretim materyali hazırlayabilme. Matematik öğretiminde materyal geliştirme basamaklarını bilme. Matematik öğretimi için materyal tasarlama

Değerlendirme

# Etkinlikler Adet Yuzde Katkısı Yarıyıl İci Etkinlik Yıl Sonu Etkinlik
90 Yarıyıl (Yıl) İçi Etkinlikleri 1 40
91 Yarıyıl (Yıl) Sonu Etkinlikleri 1 60
1 Ara Sınav 1 100 1
2 Final Sınavı 1 100 1

Ders İş Yükü Verisi

# Etkinlikler Adet Süresi(saat) Toplam İş Yükü(saat)
1 Ara Sınav 1 50 50
2 Final Sınavı 1 50 50

Haftalık Ders İçeriği

Hafta Teorik Uygulama Laboratuar Ders Notları
1 Matematik öğretimindeki materyallerinin öğrenme-öğretme sürecindeki önem ve kullanımını kavrayabilme. Matematik Eğitiminde Materyal Tasarlama-1.Hafta-12.02.2020.pptx
2 Matematiksel bilginin sunumundaki temel ilkeler ve tüm öğretim materyali hazırlayabilme. Matematik Eğitiminde Materyal Tasarlama-2.Hafta-12.02.2020.pptx
3 Materyal tasarım İlkelerini bilme. Matematik Eğitiminde Materyal Tasarlama-5.Hafta-12.02.2020.pptx
4 İlkelere uygun çeşitli öğretim materyallileri (Power point sunum, kavram haritası, çalışma yaprağı,…) hazırlayabilme becerisi. Matematik Eğitiminde Materyal Tasarlama-3.Hafta-12.02.2020.pptx
5 Materyal tasarım öğelerini bilme Matematik Eğitiminde Materyal Tasarlama-6.Hafta-12.02.2020.pptx
6 Matematik öğretiminde materyal geliştirme basamaklarını bilme. Matematik Eğitiminde Materyal Tasarlama-4.Hafta-12.02.2020.pptx
7 Matematiksel bilginin sunumundaki temel ilkeler ve tüm öğretim materyali hazırlayabilme. Matematik Eğitiminde Materyal Tasarlama-3.Hafta-12.02.2020.pptx
8 Matematik öğretiminde materyal geliştirme basamaklarını bilme Matematik Eğitiminde Materyal Tasarlama-6.Hafta-12.02.2020.pptx
9 Matematik öğretimi için materyal tasarlama Matematik Eğitiminde Materyal Tasarlama-5.Hafta-12.02.2020.pptx

Dersin Öğrenme Çıktıları

# Öğrenme Çıktı Id Açıklama
1 1303783 Matematik öğretimindeki materyallerinin öğrenme-öğretme sürecindeki önem ve kullanımını kavrayabilme.
2 1303785 Matematiksel bilginin sunumundaki temel ilkeler ve tüm öğretim materyali hazırlayabilme
3 1303787 Matematik öğretiminde materyal geliştirme basamaklarını bilme.
4 1303788 Matematik öğretimi için materyal tasarlama

Bölüm Program Çıktıları

# Program Çıktı Id Açıklama
1 63227 Matematikteki temel kavramlarla ilgili yeterli bilgi birikimine sahiptir.
2 63228 Alanı ile ilgili öğretim programları, çağdaş öğretim yöntem ve teknikleri ile ölçme ve değerlendirme yöntemlerini bilir ve uygular.
3 63229 Psikolojik ve pedagojik çerçevede, öğrencilerin gelişim, öğrenme özellikleri ve güçlüklerinin bilgisine sahip olur.
4 63230 İlköğretim ikinci kademedeki öğrencilerin gelişim özelliklerini ve öğrenme biçimlerine uygun etkili planlama, materyal geliştirme ve uygulama yapabilir.
5 63231 Bilginin doğası, kaynağı, sınırları, doğruluğu, güvenirliliği ve geçerliliği değerlendirme bilgisine sahip olur, bilimsel bilginin üretimi ile ilgili süreçleri bilir, uygular ve paylaşır.
6 63232 Alanının tarihsel gelişimini ve dayandığı felsefi temelleri bilir, karşılaştırabilir ve yorumlayabilir.
7 63233 Alanında disiplinler arası ilişkiler kurabilecek düzeyde genel kültür bilgisine sahip olur ve bu ilişkilendirmeyi alanına uyarlayabilir.
8 63234 Alanı ile ilgili uygulamalarda karşılaşılan ve öngörülemeyen karmaşık problemlere bireysel veya grup olarak çözüm önerileri getirebilir.
9 63235 Alanı ile ilgili yabancı kaynakları takip edebilecek ve meslektaşları ile iletişim kurabilecek seviyede yabancı dil bilgisine sahip olur.
10 63236 Matematik öğretiminde Bilgi ve İletişim Teknolojilerini ve öğrencinin gereksinim duyduğu öğrenim materyallerini etkin şekilde kullanabilme becerisine sahiptir.
11 63237 Alanı ile ilgili konularda görüş ve düşüncelerini, doğru ve etkili bir biçimde, yazılı ve sözlü aktarır.
12 63238 Atatürk İlke ve İnkılâpları ışığında çağdaş dünyanın gereksinimlerine ayak uydurarak kendini geliştir; demokrasi ve insan haklarına saygı duyar; milli, ahlaki ve kültürel değerlere sahip olur.
13 63239 Türk Eğitim Sisteminin yapısı, sorunları ve tarihsel gelişimi hakkında bilgi sahibi olur.
14 63240 Yaşamboyu öğrenme felsefesini benimser, toplumsal sorumluluk bilinci ile yaşadığı sosyal çevre için proje ve etkinlikler geliştirebilir.

Ögrenme Çıktı Matrisi

Program Çıktısı
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14
Öğrenme Çıktısı
1 4 4 4 3 4 4 3 3 3 4 4 4 4 4
2 3 4 4 4 3 4 5 5 5 5 5 5 5 5
3 5 5 5 5 4 4 5 5 4 5 5 5 5 4
4 5 5 5 4 5 4 5 5 5 4 5 4 5 4
* Katkı Düzeyi : 1 Çok düşük 2 Düşük 3 Orta 4 Yüksek 5 Çok yüksek