Ders Öğretim Planı

Ders Kodu Ders Adı Ders Türü Yıl Dönem AKTS
SBAE103 Genel Fiziki Coğrafya 927001 1 1 4

Dersin Amacı

Doğal çevrenin unsurları, oluşumları, birbirleri ile etkileşimleri, dünyanın dağılım örüntüleri ve insan ve doğal çevre etkileşimleri alanlarında etkili öğrenim gören öğrencilerin coğrafya felsefesine uygun olarak bütünsel bir bakış açısı kazanmaları.

Dersin Veren Öğretim Görevlisi/Görevlileri

Doç.Dr. Nevin Özdemir

Ön Koşul Dersleri

yok

Önerilen Diğer Hususlar

yok

Ders Kitabı / Malzemesi / Önerilen Kaynaklar

1. Şahin, C (Ed.) (2010). Genel Fiziki Coğrafya, Gündüz Eğitim ve Yayıncılık, Ankara. 2.Atalay, İ. (2005), Genel Fiziki Coğrafya, Meta Baskı ve Baskı Hizmetleri, İzmir. 3.Doğanay H. (2005). Coğrafyaya Giriş 1-Genel Fiziki Coğrafya, Aktif Yayınevi, Erzurum. 4.Erol, E. (1999). Genel Klimatoloji, Çantay Kitabevi, İstanbul. 5.Elibüyük, M. (1995). Matematiksel Coğrafya. 6.Hoşgören, M.Y. (2001). Hidrografi Ana Hatları I (Yeraltı Suyu Kaynakları, Nehirler), Çantay Kitabevi, İstanbul 7.Güney, E. (1999), Jeomorfoloji Uygulaması, Bilgili Yayıncılık, Prodüksiyon, İstanbul. 8.Akman, Y. Düzenli, A. Güney K. (2005), Biyocoğrafya, Palme Yayıncılık, Ankara. 9.Ardos, E. (1987), Volkan Coğrafyası, Türkiyat Matbaa, İstanbul. 10.Pekcan, N. (1999) Karst Jeomorfolojisi, Filiz Yayınevi, İstanbul. 11.Özey, R. (2006), Afetler Coğrafyası, Aktif Yayınevi, İstanbul. 12.Şahin, C.. Sipahioğlu, Ş. (2009), Doğal Afetler ve Türkiye, Gündüz Eğitim ve Yayıncılık, Ankara.

Dersin Sunulduğu Dil

Türkçe

Staj Durumu

yok

Dersin İçeriği

Coğrafyanın tanımı, Coğrafya bölümleri Matematiksel Coğrafya (evren, güneş sistemi, gezegenler, Dünya, Biçim ve Hareket) Kayaçlar (Çeşitleri, kullanışlılıkları) Nehir Topografyası, Volkan, Buzullar, Kıyı Topografyası Klimatoloji (iklim bilgisi, iklimin hem olumlu hem de olumsuz etkileri) Bitki Örtüsü (Toprak Dağılımı, Etkiler vb.). Hidrografi (yeraltı suları, kaynaklar) Hidrografi (akarsular, göller, okyanuslar, Su Potansiyeli) Doğal afetler Afet eğitimi Değerlendirme ve kapatma.

Değerlendirme

# Etkinlikler Adet Yuzde Katkısı Yarıyıl İci Etkinlik Yıl Sonu Etkinlik
90 Yarıyıl (Yıl) İçi Etkinlikleri 0 40
91 Yarıyıl (Yıl) Sonu Etkinlikleri 0 60
1 Ara Sınav 1 100 1
2 Final Sınavı 1 100 1

Ders İş Yükü Verisi

# Etkinlikler Adet Süresi(saat) Toplam İş Yükü(saat)
1 Ara Sınav 1 10 10
2 Final Sınavı 1 10 10
5 Derse Katılım 1 10 10
10 Tartışma 1 11 11
11 Soru-Yanıt 1 10 10
12 Takım/Grup Çalışması 1 10 10
29 Bireysel Çalışma 1 10 10
30 Toplantı Başkanlığı Yapma 1 9 9
33 Final Sınavı içiin Bireysel Çalışma 1 10 10
54 Ev Ödevi 1 10 10

Haftalık Ders İçeriği

Hafta Teorik Uygulama Laboratuar Ders Notları
1 Coğrafyanın tanımı, konusu, ilkeleri, bölümleri. Coğrafyanın tarihi gelişimi. Evren, güneş sistemi ve dünya.
2 Dünyanın şekli ve boyutları. Dünyanın hareketleri ve sonuçları. Ayın hareketleri ve sonuçları. Güneş ve ay tutulmaları
3 Harita bilgisi: Küre. Projeksiyonlar. Enlem. Boylam. Ölçek. Lejant. Haritalar
4 Atmosfer olayları ve iklim: Atmosferin katları. Dünyanın radyasyon bilânçosu. Basınç ve Rüzgârlar.
5 Okyanus akıntıları. Hava kütleleri. Atmosfer nemi ve yağış. İklim kavramı. İklim elemanları ve iklim faktörler
6 İklimlerin sınıflandırılması. Dünyanın ana iklim tipleri
7 arasınav
8 Dünya’nın yapısı ve bileşimi. Kayaç çeşitleri. Yerkabuğunun hareketleri. Jeolojik Zamanlar.
9 Yeryüzü Şekilleri: Yeryüzü şekillerinin oluşumunda etkili olan kuvvetler. Akarsu topografyası (flüvyal topografya)
10 Buzul topografyası. Rüzgar topografyası (Kurak bölge topografyası).
11 Yer altı suları ve kaynaklar. Akarsuların genel özellikleri. Göller ve sınıflandırılması. Denizlerin genel özellikleri.
12 Toprak oluşum süreçleri. Toprakların fiziksel özellikleri. Toprakların kimyasal özellikleri. Toprağı oluşturan faktörler, Toprak profili ve toprak horizonları. Pedojenez rejimleri
13 Toprakların sınıflandırması ve Dünya toprak coğrafyası: Zonal Topraklar. Azonal topraklar. İntrazonal topraklar
14 Vejetasyonun yetişme ortam şartları ve vejetasyon ekolojisi

Dersin Öğrenme Çıktıları

# Öğrenme Çıktı Id Açıklama
1 1306005 coğrafyanın prensiplerini ve konularını açıklar
2 1306006 Harita bilgisinin temel kavramlarını açıklar
3 1306007 İklimle ilgili kavramları ve gerçekleri açıklar
4 1306008 Jeomorfolojiyle ilgili konuları ve temel kavramları açıklar

Bölüm Program Çıktıları

# Program Çıktı Id Açıklama
1 63261 Tarih, coğrafya, sosyoloji ve vatandaşlık bilgilerini sosyal bilgiler eğitimine uygulama becerisi.
2 63262 Sosyal bilgiler eğitimi alanında eğitim problemlerini tanımlama, modelleme ve çözme becerisi.
3 63263 Sosyal bilgiler eğitimi alanında tanımlanmış bir hedef doğrultusunda bir süreci çözümleme ve tasarlama becerisi.
4 63264 Küresel ve toplumsal çerçevede eğitim problemlerinin özellikle sağlık, güvenlik ve çevre konularına etkilerinin göz önünde tutularak kapsamlı bir eğitim verilmesi.
5 63265 Sosyal bilgiler eğitimi alanında verilerin çözümlenmesi, özel öğretim yöntemlerinin uygulanması ve sosyolojik perspektif kazanma ve toplumsal olayları yorumlama becerisi.
6 63266 Eğitim uygulamaları için gerekli çağdaş teknikleri ve hesaplama araçlarını kullanabilme becerisi.
7 63267 Eğitim uygulamalarında disiplin içi ve disiplinler arası takım çalışması yapabilme becerisi.
8 63268 Eğitim uygulamalarında bağımsız davranma, inisiyatif kullanma ve yaratıcılık becerisi.
9 63269 Yaşam boyu öğrenme davranışını kazandırma.
10 63270 Sözlü ve yazılı iletişim becerileri kazandırma.
11 63271 Mesleki ve etik sorumluluk anlayışı kazandırma.
12 63272 Ulusal ve uluslararası çağdaş sorunlar hakkında bilgi sahibi olma.
13 63273 Kalite konularında bilgi sahibi olma.

Ögrenme Çıktı Matrisi

Program Çıktısı
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13
Öğrenme Çıktısı
1 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4
2 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5
3 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4
4 4 4 4 4 4 4 4 4 5 5 5 5 5
* Katkı Düzeyi : 1 Çok düşük 2 Düşük 3 Orta 4 Yüksek 5 Çok yüksek