Ders Öğretim Planı

Ders Kodu Ders Adı Ders Türü Yıl Dönem AKTS
SBAE205 Türkiye' nin Fiziki Coğrafyası 927001 2 3 3

Dersin Amacı

Öğrencilerin; Türkiye’nin fiziki coğrafya özelliklerini ve temel kavramları bilmesi, fiziki coğrafya bakımından Türkiye’yi ve koşullarını-potansiyelini değerlendirmesi, Türkiye'nin fiziki coğrafyasından kaynaklanan sorunlar, sebepleri ve sonuçları hakkında bilgi sahibi olması ve fiziki coğrafya koşullarının sağladığı olanaklarını kavraması.

Dersin Veren Öğretim Görevlisi/Görevlileri

Doç.Dr. Nevin Özdemir

Ön Koşul Dersleri

yok

Önerilen Diğer Hususlar

yok

Ders Kitabı / Malzemesi / Önerilen Kaynaklar

Şahin, C. (2005) Türkiye Fiziki Coğrafyası, Gündüz Eğitim Yayıncılık, Ankara. Akengin. H, Dölek. İ. (2015) Türkiye Fiziki Coğrafyası, Pegem Akademi Yayıncılık, Ankara. Atalay, İ.(2000) Türkiye Coğrafyası ve Jeopolitiği. Ege Üniv. Yayınları. İzmir. Yazıcı, H., Koca, N. (2014) Türkiye Coğrafyası ve Jeopolitiği. Pegem Akademi Yayıncılık, Ankara.

Dersin Sunulduğu Dil

Türkçe

Staj Durumu

yok

Dersin İçeriği

Bu ders kapsamında Türkiye’nin jeolojik yapısı, Jeomorfolojik özellikleri, İklim özellikleri, Akarsu, Göl ve Denizleri, Toprakları, oluşum koşulları, özellikleri ve korunması, Türkiye’nin doğal bitki örtüsü, Doğal hayvan toplulukları ve Türkiye’de etkili olan doğal afetler ele alınmaktadır.

Değerlendirme

# Etkinlikler Adet Yuzde Katkısı Yarıyıl İci Etkinlik Yıl Sonu Etkinlik
90 Yarıyıl (Yıl) İçi Etkinlikleri 1 40
91 Yarıyıl (Yıl) Sonu Etkinlikleri 1 60
1 Ara Sınav 1 100 1
2 Final Sınavı 1 100 1

Ders İş Yükü Verisi

# Etkinlikler Adet Süresi(saat) Toplam İş Yükü(saat)
1 Ara Sınav 1 10 10
2 Final Sınavı 1 10 10
5 Derse Katılım 1 5 5
10 Tartışma 1 1 1
11 Soru-Yanıt 1 5 5
29 Bireysel Çalışma 1 10 10
32 Ara Sınav İçin Bireysel Çalışma 1 10 10
33 Final Sınavı içiin Bireysel Çalışma 1 10 10
54 Ev Ödevi 1 10 10

Haftalık Ders İçeriği

Hafta Teorik Uygulama Laboratuar Ders Notları
1 TÜRKİYE’NİN JEOLOJİK YAPISI
2 TÜRKİYE’NİN JEOMORFOLOJİK GELİŞİMİ, TEKTONİK TOPOĞRAFYASI
3 AKARSU TOPOĞRAFYASI, VOLKAN TOPOĞRAFYASI
4 KARSTİK TOPOĞRAFYA, BUZUL TOPOĞRAFYASI, KIYI TOPOĞRAFYASI,
5 TÜRKİYE’NİN İKLİM ÖZELLİKLERİ, TÜRKİYE’NİN İKLİMİNİ ETKİLEYEN FAKTÖRLER, KÜRESEL, BÖLGESEL VE YEREL FAKTÖRLER
6 TÜRKİYE’DE İKLİM ELEMANLARI, TÜRKİYE’DEKİ İKLİM TİPLERİ
7 TÜRKİYE’NİN HİDROGRAFİK ÖZELLİKLERİ, TÜRKİYE’NİN AKARSULARI, TÜRKİYE’NİN GÖLLERİ
8 ARA SINAV
9 TÜRKİYE’NİN YERALTI SULARI VE KAYNAKLARI, TÜRKİYE’NİN DENİZLERİ
10 TÜRKİYE’ NİN TOPRAKLARI, TÜRKİYE’DE TOPRAK OLUŞUMUNU ETKİLEYEN FAKTÖRLER, TÜRKİYE’DEKİ TOPRAK TİPLERİ
11 TÜRKİYE'NİN BİTKİ COĞRAFYASI, TÜRKİYE'DE DOĞAL BİTKİ ÖRTÜSÜNÜ ETKİLEYEN FAKTÖRLER, TÜRKİYE’DE DOĞAL BİTKİ ÖRTÜSÜ
12 TÜRKİYE'DE DOĞAL HAYVAN TOPLULUKLARI
13 TÜRKİYE'DE DOĞAL AFETLER
14 GENEL DEĞERLENDİRME

Dersin Öğrenme Çıktıları

# Öğrenme Çıktı Id Açıklama
1 1306035 Türkiye’nin doğal ortam özelliklerini açıklayabilecektir.
2 1306036 Türkiye’nin doğal ortam özelliklerinin insan yaşamına etkilerini değerlendirebilecektir.
3 1306037 Türkiye’de doğal ortamla ilgili yaşanan sorunları ve sonuçlarını analiz edebilme
4 1306038 Türkiye’de doğal ortamla ilgili yaşanan sorunlara çözümler önerebilme

Bölüm Program Çıktıları

# Program Çıktı Id Açıklama
1 63261 Tarih, coğrafya, sosyoloji ve vatandaşlık bilgilerini sosyal bilgiler eğitimine uygulama becerisi.
2 63262 Sosyal bilgiler eğitimi alanında eğitim problemlerini tanımlama, modelleme ve çözme becerisi.
3 63263 Sosyal bilgiler eğitimi alanında tanımlanmış bir hedef doğrultusunda bir süreci çözümleme ve tasarlama becerisi.
4 63264 Küresel ve toplumsal çerçevede eğitim problemlerinin özellikle sağlık, güvenlik ve çevre konularına etkilerinin göz önünde tutularak kapsamlı bir eğitim verilmesi.
5 63265 Sosyal bilgiler eğitimi alanında verilerin çözümlenmesi, özel öğretim yöntemlerinin uygulanması ve sosyolojik perspektif kazanma ve toplumsal olayları yorumlama becerisi.
6 63266 Eğitim uygulamaları için gerekli çağdaş teknikleri ve hesaplama araçlarını kullanabilme becerisi.
7 63267 Eğitim uygulamalarında disiplin içi ve disiplinler arası takım çalışması yapabilme becerisi.
8 63268 Eğitim uygulamalarında bağımsız davranma, inisiyatif kullanma ve yaratıcılık becerisi.
9 63269 Yaşam boyu öğrenme davranışını kazandırma.
10 63270 Sözlü ve yazılı iletişim becerileri kazandırma.
11 63271 Mesleki ve etik sorumluluk anlayışı kazandırma.
12 63272 Ulusal ve uluslararası çağdaş sorunlar hakkında bilgi sahibi olma.
13 63273 Kalite konularında bilgi sahibi olma.

Ögrenme Çıktı Matrisi

Program Çıktısı
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13
Öğrenme Çıktısı
1 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5
2 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5
3 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5
4 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5
* Katkı Düzeyi : 1 Çok düşük 2 Düşük 3 Orta 4 Yüksek 5 Çok yüksek