Ders Öğretim Planı

Ders Kodu Ders Adı Ders Türü Yıl Dönem AKTS
EGGK007 İnsan Hakları ve Demokrasi Eğitimi 927003 2 3 3

Dersin Amacı

Bu dersin amacı, insan hakları, demokrasi ile ilgili kavramları öğretmek; ailede ve okullarda insan hakları ve demokrasinin nasıl öğretileceğini tartışmaktır

Dersin Veren Öğretim Görevlisi/Görevlileri

Doç. Dr. Zerrin Eren

Ön Koşul Dersleri

Yok

Önerilen Diğer Hususlar

Yok

Ders Kitabı / Malzemesi / Önerilen Kaynaklar

Modern Toplumda Demokrasi ve İnsan Hakları- Prof. Dr İsmail DOĞAN-Ankara:Pegem Yayıncılık, 2002 Okul ve Ailede İnsan Hakları ve Demokrasi Eğitimi- Dr Rüştü YEŞİL Ankara: Nobel, 2002 Vatandaşlık Bilgisi: Demokrasi ve İnsan Hakları Ankara: Gündüz Eğitim ve Yayıncılık, 2008

Dersin Sunulduğu Dil

Türkçe

Staj Durumu

Yok

Dersin İçeriği

İnsan hakları : temel kavramlar, tarihsel gelişimi, insan hakları evrensel bildirgesi, demokrasi anlayışları, yaklaşımları, ilkeleri, demokrasi ve insan hakları

Değerlendirme

# Etkinlikler Adet Yuzde Katkısı Yarıyıl İci Etkinlik Yıl Sonu Etkinlik
90 Yarıyıl (Yıl) İçi Etkinlikleri 1 40
91 Yarıyıl (Yıl) Sonu Etkinlikleri 1 60
1 Ara Sınav 1 100 1
2 Final Sınavı 1 100 1

Ders İş Yükü Verisi

# Etkinlikler Adet Süresi(saat) Toplam İş Yükü(saat)
1 Ara Sınav 1 1 1
2 Final Sınavı 1 1 1
5 Derse Katılım 14 2 28
32 Ara Sınav İçin Bireysel Çalışma 1 6 6
33 Final Sınavı içiin Bireysel Çalışma 1 7 7
34 Okuma 14 2 28

Haftalık Ders İçeriği

Hafta Teorik Uygulama Laboratuar Ders Notları
1 Dersin Tanıtımı, temel kavramlar Yok yok İnsan hakları -temel kavramlar.pptx
2 İnsan Haklarının Tarihi Gelişimi (Mezopotamya, Eski Yunan ve Roma; Ortaçağ); İnsan Haklarının Gelişimde Evreler: I. Evre insan hakları tarihi gelişim-uluslararası.pptx
3 II. Evre, İnsan Hakları Evrensel Bildirgesi insan hakları evrensel bildirgesi.pptx
4 III. Evre; İnsan Hakları Alanında Ulusal Düzeyde Gelişmeler : Cumhuriyet Öncesi Dönem yok yok III. Evre-ulusal düzeyde geliş. cumhuriyet öncesi.pptx
5 İnsan Haklarında Ulusal Düzeyde Gelişmeler: Cumhuriyet Dönemi; İ Yok Yok Ulusal düzeyde gelişmeler-cumhuriyet dönemi.pptx
6 İnsan haklarının sınıflandırılması, İnsan Haklarının Korunması İnsan Hakları Alanındaki Sözleşmeler :Kadın Hakları, Çocuk Hakları, Engelli Hakları Yok Yok insan haklarının sınıflandırılması, kadın,çocuk, engelli hakları.pptx
7 İnsan Hakları ile İlgili BM Organları; Avrupa İnsan Hakları Sistemi Yok Yok İnsan hakları ile ilgili BM organları ve Avrupa İnsan Hakları Sistemi.pptx
8 Demokrasi Kavramı ve Demokrasinin Gelişimi Yok Yok demokrasi kavramı ve demokrasinin gelişimi.pptx
9 Ara Sınav
10 Demokrasi Anlayışları ve Demokrasi Türleri Yok Yok 10. hafta- Demokrasi Türleri.pptx
11 İnsan Hakları ve Demokrasi Yok Yok insan hakları ve demokrasi.pptx
12 Demokrasi ve İnsan Hakları Eğitimi 12. haftaİnsan hakları ve demokrasi eğitimi.pptx
13 Aile ve Demokrasi Eğitimi Yok Yok Aile ve demokrasi eğitimi.pptx
14 Demokratik Eğitim; Demokratik okul ve sınıf ortamı; Okul Öncesi, İlk ve Orta Öğretimde Demokrasi Eğitimi Yok Yok Demokrasi eğitimi ve demokratik eğitim (2).pptx
Demokratik okul ve sınıf ortamı.pptx

Dersin Öğrenme Çıktıları

# Öğrenme Çıktı Id Açıklama
1 1513741 İnsan hakları kavramlarını öğrenirler
2 1513742 demokrasi ilke, yaklaşım ve anlayışlarını öğrenirler
3 1513743 demokrasi ve insan hakları ilişkisini öğrenirler
4 1513744 insan hakları ve demokrasinin ailede ve okullarda nasıl edinildiğini öğrenirler

Bölüm Program Çıktıları

# Program Çıktı Id Açıklama
1 71180 Çağdaş dil öğrenme kuram ve uygulamalarını göz önüne alarak, İngilizce öğretimine uygun planlama yapabilmek
2 71181 Farklı amaçlar ve farklı dil yeterlik düzeylerindeki öğrenciler için, dil öğretiminin gerektirdiği, güvenli, olumlu ve güdüleyici öğrenme ortamlarını düzenleyebilmek
3 71182 Düzenlenmiş dil öğrenme ortamının gerektirdiği uygun yöntem, teknik ve stratejileri seçip kullanabilmek
4 71183 Düzenlenmiş İngilizce öğretim sürecine uygun araç, gereç ve materyali seçmek, uyarlamak veya geliştirebilmek
5 71184 Dil öğreniminin niteliğini artırmak için, bilgi iletişim teknolojilerini, ilgili bilgisayar yazılımlarını ve Internet kaynaklarını kullanabilmek
6 71185 Sesbilimi, biçimbilgisini, anlambilimi, sözdizimini ve edimbilimi, öğrencilerin İngilizcede temel dil becerilerini ve iletişim yeterliklerini geliştirmek için kullanabilmek
7 71186 İngilizceyi doğru, anlaşılır bir şekilde kullanmalarını sağlayabilmek için, öğrencilerin dinleme/izleme, konuşma, okuma ve yazma becerilerini geliştirebilmek
8 71187 Öğrencilere İngilizce iletişim becerisi kazandırmak ve iletişimsel yeterliklerini geliştirmek için, onlara anlamlı etkileşim fırsatları sunmak, çok ve çeşitli şekillerde dile maruz kalmalarını sağlamak ve öğrencilere model olabilmek
9 71188 Öğrencilerin program hedeflerine göre ilerlemelerini ölçen, performansa dayalı ölçme araçları da dâhil olmak üzere, uygun ölçme ve değerlendirme araç ve yöntemlerini seçip kullanabilmek
10 71189 Öğrencilerin dil gelişimlerini belirlemeye yönelik ölçme sonuçlarını yorumlamak, öğrencilere geri bildirim sağlayabilmek ve ölçme değerlendirme sonuçlarını uygulamalarına yansıtabilmek
11 71190 .Öğrencilerin dil becerilerinin geliştirilmesinde ailelerle işbirliği yapabilmek
12 71191 Etkili bir rehberlik hizmeti sunabilmek için temel etik kuralları ve mesleğin sınırlılıklarını ve yasal konuları bilir ve bu konudaki gelişmeleri takip eder
13 71192 Türk Milli Eğitim sistemini, öğretmenlik mesleğini ve eğitim bilimleri alanını tüm yönleri ile tanımak
14 71193 .Öğrencilerin gelişim özellikleri doğrultusunda farklı öğrenme yaklaşımlarını bilmek
15 71194 Program içerisinde almış olduğu bilgi ve beceriler ile belirli bir dersi planlamak, işlemek ve değerlendirmek
16 71195 Öğretmenin rehberlik görevlerini ve öğrenciyi tanıma yollarını kavramak

Ögrenme Çıktı Matrisi

Program Çıktısı
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16
Öğrenme Çıktısı
1 4 4 4 4 3 4 4 4 4 4 4 4 5 4 4 5
2 3 5 5 4 3 5 4 4 4 4 4 4 5 4 5 4
3 5 4 5 4 3 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5
4 5 4 5 4 3 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5
* Katkı Düzeyi : 1 Çok düşük 2 Düşük 3 Orta 4 Yüksek 5 Çok yüksek