Ders Öğretim Planı

Ders Kodu Ders Adı Ders Türü Yıl Dönem AKTS
EGGK016 Türk Kültür Coğrafyası 927003 2 3 3

Dersin Amacı

Türklerin insanlık tarihinin en köklü milletlerinden biri olduğunu vermek. Yaklaşık dört bin yılı aşkın bilinen tarihleri boyunca Türk milletinin Asya, Avrupa ve Afrika`da sayısız devletler kurmuş, gelişmiş bir kültür meydana getirmiş olduğunu kavratmak. Tarihte Türklerin, dünyanın siyasî tarihine yön vermiş ve uygarlıkların oluşumunda etkin rol oynamış mir millet olduğunu vermek.

Dersin Veren Öğretim Görevlisi/Görevlileri

Prof. Dr. Dursun Ali AKBULUT, Prof. Dr. Serpil SÜRMELİ, Dr. Öğrt. Üyesi Pelin İSKENDER KILIÇ, Dr. Öğrt. Üyesi Seyfullah GÜL, Dr. Ayşegül KUŞ.

Ön Koşul Dersleri

Yok

Önerilen Diğer Hususlar

Yok

Ders Kitabı / Malzemesi / Önerilen Kaynaklar

İbrahim Kafesoğlu, Türk Milli Kültürü, İstanbul 1997.; İbrahim Kafesoğlu, Eski Türk Dini, İstanbul 1980; Salim Koca, Türk Kültürünün Temelleri 2, Ankara 2003.; Bahaeddin Ögel, Türk Kültürünün Gelişme Çağları, İstanbul 1998.; Bahaeddin Ögel, İslamiyetten Önce Türk Kültür Tarihi, Ankara 1984. Abdulkadir İnan, Eski Türk Dini, İstanbul 1976.; Bahaaddin Ögel, Türk Devlet Anlayışı, Ankara 1982.; Şerafettin Turan, Türk Kültür Tarihi, İstanbul 1990; Faruk SÜMER, Oğuzlar, İstanbul 1999; Faruk SÜMER, Karakoyunlular (Başlangıçtan Cihan-Şah’a Kadar), TTK, Ankara1967; Faruk SÜMER, Safevî Devleti’nin Kurulup Gelişmesinde Anadolu Türklerini Rolü (Şah İsmail İle Halefleri Ve Anadolu Türkleri), TTK, Ankara 1992; Faruk SÜMER, Türklerde Atçılık Ve Binicilik, İstanbul 1983; Faruk SÜMER, Eski Türklerde Şehircilik, TTK, Ankara 1994; Bahaeddin ÖGEL, Türk mitolojisi: (kaynakları ve açıklamaları ile destanlar), 1409/1989, Ankara: Selçuklu Tarih ve Medeniyeti Enstitüsü, 1971.; Bahaeddin ÖGEL, Türk Kültür Tarihine Giriş, IX Cilt, Ankara 1971; Bahaeddin ÖGEL, Türk Kültürünün Gelişme Çağları, I-II, T.D.A.V. yay. ,İstanbul 1988; Bahaeddin ÖGEL, Erzurum Anıtlarında Altay-Türk Anıtlarının İzleri, Erz. Halkevi yay., Erz. 1947.; Bahaeddin ÖGEL, İslamiyet’ten Önceki Türk Kültür Tarihi (Orta Asya Kaynak ve Buluntularına Göre),TTK yay., Ankara 1962.; Bahaeddin ÖGEL, Uygurlar ve Uygur Tarihi (Ders Notları), Ankara 1962.;Zeki Velidi TOGAN, Bugünkü Türk İli Türkistan ve Yakın Tarihi, İstanbul 1981; Varis ÇAKAN, Orta Asya Türk Tarihinin Kaynakları, Ankara: Binyıl, Mart 2009.; Edouard CHAVANNES, Çin Kaynaklarına Göre Batı Türkleri, çev. Mustafa KOÇ, İstanbul: Selenge Yayınları, 2007; Liu Mau-Tsai, Çin Kaynaklarına Göre Doğu Türkleri, çev. Ersel KAYAOĞLU, Deniz BANOĞLU, İstanbul: Selenge Yayınları, 2006; Ahmet TAŞAĞIL, Çin Kaynaklarına Göre Eski Türk Boyları, Ankara: Türk Tarih Kurumu, 2004; Hasan OKTAY, Ermeni Kaynaklarında Türkler ve Moğollar, İstanbul: Selenge Yayınları, 2007; Fuad KÖPRÜLÜ, Tarihi Kaynak Olarak XIV ve XV. Asırlardaki Bazı Türk Menakıbnameleri, 1951.; Türk tarihinin Bizans kaynakları, çev. Hüseyin Namık ORKUN, Ankara: Çığır Dergisi Neşriyatı, 1938; Erol CİHANGİR, Yeniçağ Türkistan Kaynakları ve Dr. Baymirza Hayit, İstanbul: Turan Kültür Vakfı, 2000.; Viladimiroviç V. BARTHOLD, Orta Asya Türk Tarihleri Hakkında Dersler, İstanbul 1927; Viladimiroviç V. BARTHOLD, Moğol İstilasına Kadar Türkistan, Ankara 1990; Viladimiroviç V. BARTHOLD, Kırgızlar (Çev. Ufuk Deniz AHÇI), Konya 2001; Reşat GENÇ, Kaşgarlı Mahmud’a Göre XI. Yüzyılda Türk Dünyası, Ankara 1997.

Staj Durumu

Yok

Dersin İçeriği

Türklerin anayurdu, Büyük Hun İmparatorluğu, Göktürkler, Batı Hunları, Akhunlar (Eftalitler), Uygurlar, Hazarlar, Kırgızlar. Bu devletlerin kültür ve uygarlıkları. Türklerin menşei, bozkır kültürü, Türklerde sosyal yapı ve Türk ilinde teşkilat. Bozkır kültüründe dini inanış, edebiyat, kültür ve sanat. Düşünce ve ahlak sistemi. Türklerin İslamiyet’i kabulü ve İlk Müslüman-Türk devletleri.

Değerlendirme

# Etkinlikler Adet Yuzde Katkısı Yarıyıl İci Etkinlik Yıl Sonu Etkinlik
90 Yarıyıl (Yıl) İçi Etkinlikleri 1 40
91 Yarıyıl (Yıl) Sonu Etkinlikleri 1 60
1 Ara Sınav 1 100 1
2 Final Sınavı 1 100 1

Ders İş Yükü Verisi

# Etkinlikler Adet Süresi(saat) Toplam İş Yükü(saat)
1 Ara Sınav 1 5 5
2 Final Sınavı 1 6 6
3 Bütünleme Sınavı 1 5 5
5 Derse Katılım 3 1 3
29 Bireysel Çalışma 12 3 36
32 Ara Sınav İçin Bireysel Çalışma 10 2 20
33 Final Sınavı içiin Bireysel Çalışma 1 6 6

Haftalık Ders İçeriği

Hafta Teorik Uygulama Laboratuar Ders Notları
1 Dersin işlenişi ve kaynakları hakkında öğrenciye bilgi verilecektir. Türk Kültür Coğrafyası1.jpg
Türk Kültür Coğrafyası2.jpg
Türk Kültür Coğrafyası 3.jpg
Türk Kültür Coğrafyası 4.jpg
2 Kültür nedir? Uygarlık nedir? Coğrafyanın kültür üzerindeki etkileri. İnsan- toplum ve kültür ilişkisi. Türk Kültür Coğrafyası1.jpg
Türk Kültür Coğrafyası2.jpg
Türk Kültür Coğrafyası 3.jpg
Türk Kültür Coğrafyası 4.jpg
3 Bozkır kültürü, konar-göçer kültür, Orta Asya’nın sınırları, Türk adının anlamı. Türk Kültür Coğrafyası1.jpg
Türk Kültür Coğrafyası2.jpg
Türk Kültür Coğrafyası 3.jpg
Türk Kültür Coğrafyası 4.jpg
4 Tarihte Türk devletleri ve özellikleri. Türk Kültür Coğrafyası1.jpg
Türk Kültür Coğrafyası2.jpg
Türk Kültür Coğrafyası 3.jpg
Türk Kültür Coğrafyası 4.jpg
5 Tarihte Türk devletleri ve özellikleri. Türk Kültür Coğrafyası1.jpg
Türk Kültür Coğrafyası2.jpg
Türk Kültür Coğrafyası 3.jpg
Türk Kültür Coğrafyası 4.jpg
6 Türklerde devlet idaresi, askeri ve sosyal yapı. Türk Kültür Coğrafyası1.jpg
Türk Kültür Coğrafyası2.jpg
Türk Kültür Coğrafyası 3.jpg
Türk Kültür Coğrafyası 4.jpg
7 Türklerde halk inançlar ve mitoloji. Türk Kültür Coğrafyası1.jpg
Türk Kültür Coğrafyası2.jpg
Türk Kültür Coğrafyası 3.jpg
Türk Kültür Coğrafyası 4.jpg
8 Sözlü, yazılı ve maddi kültür. Türk Kültür Coğrafyası1.jpg
Türk Kültür Coğrafyası2.jpg
Türk Kültür Coğrafyası 3.jpg
Türk Kültür Coğrafyası 4.jpg
9 Sözlü, yazılı ve maddi kültür. Türk Kültür Coğrafyası1.jpg
Türk Kültür Coğrafyası2.jpg
Türk Kültür Coğrafyası 3.jpg
Türk Kültür Coğrafyası 4.jpg
10 Türk tarihinde yaşanan göçlerin demografik ve kültürel sonuçları. Türk Kültür Coğrafyası 4.jpg
Türk Kültür Coğrafyası1.jpg
Türk Kültür Coğrafyası2.jpg
Türk Kültür Coğrafyası 3.jpg
11 Türk tarihinde yaşanan göçlerin demografik ve kültürel sonuçları. Türk Kültür Coğrafyası1.jpg
Türk Kültür Coğrafyası2.jpg
Türk Kültür Coğrafyası 3.jpg
Türk Kültür Coğrafyası 4.jpg
12 Türk kültürünün yayılma alanları ve komşu coğrafyalar üzerindeki etkisi Türk Kültür Coğrafyası1.jpg
Türk Kültür Coğrafyası2.jpg
Türk Kültür Coğrafyası 3.jpg
Türk Kültür Coğrafyası 4.jpg
13 Türkiye’nin sahip olduğu somut ve somut olmayan kültürel miras. Türk Kültür Coğrafyası1.jpg
Türk Kültür Coğrafyası2.jpg
Türk Kültür Coğrafyası 3.jpg
Türk Kültür Coğrafyası 4.jpg
14 Doğal ve kültürel mirasın gelecek kuşaklara aktarılması. Türk Kültür Coğrafyası1.jpg
Türk Kültür Coğrafyası 3.jpg
Türk Kültür Coğrafyası 4.jpg

Dersin Öğrenme Çıktıları

# Öğrenme Çıktı Id Açıklama
1 1513819 Bozkır kültürünü, atlı-göçebe topluluğu, yarı göçebeliği tanımlayabilir.
2 1513820 Asya'nın (Türkistan) sınırlarını söyleyip, Türklerin göç nedenleri, göç yolları ve göçlerin sonuçlarını anlatabilir.
3 1513821 İslam öncesi kurulmuş olan Türk devletlerinin genel özelliklerini ve Türk tarihindeki önemlerini açıklayabilir.
4 1513830 İslam öncesi Türk kültür ve uygarlığını yorumlayabilir.
5 1513833 İslam öncesi Türk kültür ve uygarlığını yorumlayabilir.
6 1513835 Türklerin İslamiyet’i kabulü ve bunun Türk ve dünya tarihi açısından etkileri ve önemini analiz edebilir.
7 1513836 Türk-İslam devletleri ve özelliklerini anlatabilir.
8 1513837 Türk-İslam kültür ve uygarlığı hakkında bilgi verebilir.

Bölüm Program Çıktıları

# Program Çıktı Id Açıklama
1 71180 Çağdaş dil öğrenme kuram ve uygulamalarını göz önüne alarak, İngilizce öğretimine uygun planlama yapabilmek
2 71181 Farklı amaçlar ve farklı dil yeterlik düzeylerindeki öğrenciler için, dil öğretiminin gerektirdiği, güvenli, olumlu ve güdüleyici öğrenme ortamlarını düzenleyebilmek
3 71182 Düzenlenmiş dil öğrenme ortamının gerektirdiği uygun yöntem, teknik ve stratejileri seçip kullanabilmek
4 71183 Düzenlenmiş İngilizce öğretim sürecine uygun araç, gereç ve materyali seçmek, uyarlamak veya geliştirebilmek
5 71184 Dil öğreniminin niteliğini artırmak için, bilgi iletişim teknolojilerini, ilgili bilgisayar yazılımlarını ve Internet kaynaklarını kullanabilmek
6 71185 Sesbilimi, biçimbilgisini, anlambilimi, sözdizimini ve edimbilimi, öğrencilerin İngilizcede temel dil becerilerini ve iletişim yeterliklerini geliştirmek için kullanabilmek
7 71186 İngilizceyi doğru, anlaşılır bir şekilde kullanmalarını sağlayabilmek için, öğrencilerin dinleme/izleme, konuşma, okuma ve yazma becerilerini geliştirebilmek
8 71187 Öğrencilere İngilizce iletişim becerisi kazandırmak ve iletişimsel yeterliklerini geliştirmek için, onlara anlamlı etkileşim fırsatları sunmak, çok ve çeşitli şekillerde dile maruz kalmalarını sağlamak ve öğrencilere model olabilmek
9 71188 Öğrencilerin program hedeflerine göre ilerlemelerini ölçen, performansa dayalı ölçme araçları da dâhil olmak üzere, uygun ölçme ve değerlendirme araç ve yöntemlerini seçip kullanabilmek
10 71189 Öğrencilerin dil gelişimlerini belirlemeye yönelik ölçme sonuçlarını yorumlamak, öğrencilere geri bildirim sağlayabilmek ve ölçme değerlendirme sonuçlarını uygulamalarına yansıtabilmek
11 71190 .Öğrencilerin dil becerilerinin geliştirilmesinde ailelerle işbirliği yapabilmek
12 71191 Etkili bir rehberlik hizmeti sunabilmek için temel etik kuralları ve mesleğin sınırlılıklarını ve yasal konuları bilir ve bu konudaki gelişmeleri takip eder
13 71192 Türk Milli Eğitim sistemini, öğretmenlik mesleğini ve eğitim bilimleri alanını tüm yönleri ile tanımak
14 71193 .Öğrencilerin gelişim özellikleri doğrultusunda farklı öğrenme yaklaşımlarını bilmek
15 71194 Program içerisinde almış olduğu bilgi ve beceriler ile belirli bir dersi planlamak, işlemek ve değerlendirmek
16 71195 Öğretmenin rehberlik görevlerini ve öğrenciyi tanıma yollarını kavramak

Ögrenme Çıktı Matrisi

Program Çıktısı
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16
Öğrenme Çıktısı
1 4 5 5 4 4 5 5 5 5 4 4 4 5 4 5 5
2 5 4 4 5 4 4 5 4 4 4 4 5 5 5 5 4
3 4 5 5 4 5 4 5 5 4 4 5 5 4 5 4 5
4 5 4 5 5 4 5 4 5 5 4 5 4 4 5 4 5
5 4 5 4 4 5 5 5 4 5 4 5 5 5 4 5 5
6 5 4 5 4 5 4 4 4 5 5 5 4 4 5 4 5
7 4 5 4 5 5 5 4 4 4 5 4 5 5 4 5 5
8 5 4 5 4 5 5 5 5 4 4 5 5 4 5 4 5
* Katkı Düzeyi : 1 Çok düşük 2 Düşük 3 Orta 4 Yüksek 5 Çok yüksek