Ders Öğretim Planı

Ders Kodu Ders Adı Ders Türü Yıl Dönem AKTS
EGGK016 Türk Kültür Coğrafyası 927003 2 3 3

Dersin Veren Öğretim Görevlisi/Görevlileri

Prof. Dr. Dursun Ali AKBULUT, Prof. Dr. Serpil SÜRMELİ, Dr. Öğretim Üyesi Pelin İSKENDER KILIÇ, Dr. Öğretim Üyesi Seyfullah GÜL, Dr. Ayşegül KUŞ.

Ön Koşul Dersleri

Yok

Ders Kitabı / Malzemesi / Önerilen Kaynaklar

İbrahim Kafesoğlu, Türk Milli Kültürü, İstanbul 1997.; İbrahim Kafesoğlu, Eski Türk Dini, İstanbul 1980; Salim Koca, Türk Kültürünün Temelleri 2, Ankara 2003.; Bahaeddin Ögel, Türk Kültürünün Gelişme Çağları, İstanbul 1998.; Bahaeddin Ögel, İslamiyetten Önce Türk Kültür Tarihi, Ankara 1984. Abdulkadir İnan, Eski Türk Dini, İstanbul 1976.; Bahaaddin Ögel, Türk Devlet Anlayışı, Ankara 1982.; Şerafettin Turan, Türk Kültür Tarihi, İstanbul 1990; Faruk SÜMER, Oğuzlar, İstanbul 1999; Faruk SÜMER, Karakoyunlular (Başlangıçtan Cihan-Şah’a Kadar), TTK, Ankara1967; Faruk SÜMER, Safevî Devleti’nin Kurulup Gelişmesinde Anadolu Türklerini Rolü (Şah İsmail İle Halefleri Ve Anadolu Türkleri), TTK, Ankara 1992; Faruk SÜMER, Türklerde Atçılık Ve Binicilik, İstanbul 1983; Faruk SÜMER, Eski Türklerde Şehircilik, TTK, Ankara 1994; Bahaeddin ÖGEL, Türk mitolojisi: (kaynakları ve açıklamaları ile destanlar), 1409/1989, Ankara: Selçuklu Tarih ve Medeniyeti Enstitüsü, 1971.; Bahaeddin ÖGEL, Türk Kültür Tarihine Giriş, IX Cilt, Ankara 1971; Bahaeddin ÖGEL, Türk Kültürünün Gelişme Çağları, I-II, T.D.A.V. yay. ,İstanbul 1988; Bahaeddin ÖGEL, Erzurum Anıtlarında Altay-Türk Anıtlarının İzleri, Erz. Halkevi yay., Erz. 1947.; Bahaeddin ÖGEL, İslamiyet’ten Önceki Türk Kültür Tarihi (Orta Asya Kaynak ve Buluntularına Göre),TTK yay., Ankara 1962.; Bahaeddin ÖGEL, Uygurlar ve Uygur Tarihi (Ders Notları), Ankara 1962.;Zeki Velidi TOGAN, Bugünkü Türk İli Türkistan ve Yakın Tarihi, İstanbul 1981; Varis ÇAKAN, Orta Asya Türk Tarihinin Kaynakları, Ankara: Binyıl, Mart 2009.; Edouard CHAVANNES, Çin Kaynaklarına Göre Batı Türkleri, çev. Mustafa KOÇ, İstanbul: Selenge Yayınları, 2007; Liu Mau-Tsai, Çin Kaynaklarına Göre Doğu Türkleri, çev. Ersel KAYAOĞLU, Deniz BANOĞLU, İstanbul: Selenge Yayınları, 2006; Ahmet TAŞAĞIL, Çin Kaynaklarına Göre Eski Türk Boyları, Ankara: Türk Tarih Kurumu, 2004; Hasan OKTAY, Ermeni Kaynaklarında Türkler ve Moğollar, İstanbul: Selenge Yayınları, 2007; Fuad KÖPRÜLÜ, Tarihi Kaynak Olarak XIV ve XV. Asırlardaki Bazı Türk Menakıbnameleri, 1951.; Türk tarihinin Bizans kaynakları, çev. Hüseyin Namık ORKUN, Ankara: Çığır Dergisi Neşriyatı, 1938; Erol CİHANGİR, Yeniçağ Türkistan Kaynakları ve Dr. Baymirza Hayit, İstanbul: Turan Kültür Vakfı, 2000.; Viladimiroviç V. BARTHOLD, Orta Asya Türk Tarihleri Hakkında Dersler, İstanbul 1927; Viladimiroviç V. BARTHOLD, Moğol İstilasına Kadar Türkistan, Ankara 1990; Viladimiroviç V. BARTHOLD, Kırgızlar (Çev. Ufuk Deniz AHÇI), Konya 2001; Reşat GENÇ, Kaşgarlı Mahmud’a Göre XI. Yüzyılda Türk Dünyası, Ankara 1997.

Staj Durumu

Yok

Haftalık Ders İçeriği

Hafta Teorik Uygulama Laboratuar Ders Notları

Bölüm Program Çıktıları

# Program Çıktı Id Açıklama
1 63261 Tarih, coğrafya, sosyoloji ve vatandaşlık bilgilerini sosyal bilgiler eğitimine uygulama becerisi.
2 63262 Sosyal bilgiler eğitimi alanında eğitim problemlerini tanımlama, modelleme ve çözme becerisi.
3 63263 Sosyal bilgiler eğitimi alanında tanımlanmış bir hedef doğrultusunda bir süreci çözümleme ve tasarlama becerisi.
4 63264 Küresel ve toplumsal çerçevede eğitim problemlerinin özellikle sağlık, güvenlik ve çevre konularına etkilerinin göz önünde tutularak kapsamlı bir eğitim verilmesi.
5 63265 Sosyal bilgiler eğitimi alanında verilerin çözümlenmesi, özel öğretim yöntemlerinin uygulanması ve sosyolojik perspektif kazanma ve toplumsal olayları yorumlama becerisi.
6 63266 Eğitim uygulamaları için gerekli çağdaş teknikleri ve hesaplama araçlarını kullanabilme becerisi.
7 63267 Eğitim uygulamalarında disiplin içi ve disiplinler arası takım çalışması yapabilme becerisi.
8 63268 Eğitim uygulamalarında bağımsız davranma, inisiyatif kullanma ve yaratıcılık becerisi.
9 63269 Yaşam boyu öğrenme davranışını kazandırma.
10 63270 Sözlü ve yazılı iletişim becerileri kazandırma.
11 63271 Mesleki ve etik sorumluluk anlayışı kazandırma.
12 63272 Ulusal ve uluslararası çağdaş sorunlar hakkında bilgi sahibi olma.
13 63273 Kalite konularında bilgi sahibi olma.