Ders Öğretim Planı

Ders Kodu Ders Adı Ders Türü Yıl Dönem AKTS
EGGK003 Bilim Tarihi ve Felsefesi 927003 2 3 3

Dersin Amacı

Bilim, felsefe, bilimsel yöntem; Antik Yunan, Ortaçağ Avrupası, Skolastik felsefe ve bilim; İslam kültür coğrafyasında bilim ve felsefe; Mezopotamya’da bilim; Rönesans Avrupası’nda bilim ve felsefe; aydınlanma çağında bilim ve felsefe; bilimlerin sınıflandırılması; bilim, bilimcilik (bilimizm), ideoloji, etik ve din ilişkileri; bilim ve paradigmalar; Viyana ve Frankfurt düşünce okulları; yirminci ve yirmi birinci yüzyıllarda bilim eleştirileri.

Dersin Veren Öğretim Görevlisi/Görevlileri

Doç. Dr. Özgür Taşkın

Ön Koşul Dersleri

-

Önerilen Diğer Hususlar

-

Ders Kitabı / Malzemesi / Önerilen Kaynaklar

1- Understanding philosophy of science (2002). James Ladyman, London: Routledge. 2- Bilim Felsefesi (2011). Teo & David Grunberg. Çeviren Doç. Dr. İskender Taşdelen, Açık öğretim Fakültesi Yayını. 3- Bilim Felsefesi (2001). Dominique Lecourt. Çeviren Işık Ergüden, Ankara. Dost kitabevi. 4- Bilim Felsefesi (2001). Philipp Frank. Çeviren Dilek Kadıoğlu, Say kitabevi. 5- Fen öğretimi: Bilim tarihinin ve felsefesinin katkısı (2017) Matthews. M.R.Istanbul: Boğaziçi Üniversitesi Yayınları.

Dersin Sunulduğu Dil

Türkçe

Staj Durumu

-

Dersin İçeriği

Felsefenin tanımı, amacı ve konusu, felsefe-bilim-eğitim arasındaki ilişki; felsefenin uğraş alanları( ontoloji, epistemoloji, aksiyoloji, mantık); bilimin tanımı, amacı, özellikleri, gelişimi ve geçirdiği evreler (biyoloji bilimi odaklı); buluşların tarihi; epistemoloji, ontoloji; bilimsel kavramların doğası, bilgiye nasıl ulaşıldığı, bilimsel bilgi ve özellikleri; varlık kavramı; bilimsel düşünce, bilimsel sorgulama (kanıta dayalı öğretim ve argümantasyon); bilim ve toplum arasındaki ilişki; bilim etiği, bilim, teknoloji, toplum ve çevre arasındaki ilişki

Değerlendirme

# Etkinlikler Adet Yuzde Katkısı Yarıyıl İci Etkinlik Yıl Sonu Etkinlik
90 Yarıyıl (Yıl) İçi Etkinlikleri 1 40
91 Yarıyıl (Yıl) Sonu Etkinlikleri 1 60
1 Ara Sınav 1 100 1
2 Final Sınavı 1 100 1

Ders İş Yükü Verisi

# Etkinlikler Adet Süresi(saat) Toplam İş Yükü(saat)
1 Ara Sınav 1 1 1
2 Final Sınavı 1 1 1
5 Derse Katılım 1 28 28
32 Ara Sınav İçin Bireysel Çalışma 1 10 10
33 Final Sınavı içiin Bireysel Çalışma 1 10 10
34 Okuma 1 15 15
54 Ev Ödevi 1 10 10

Haftalık Ders İçeriği

Hafta Teorik Uygulama Laboratuar Ders Notları
1 Derse giriş ve dersten beklentiler. Bilim ve felsefe kavramlarına giriş.
2 Mezopotamya ve Mısır'da toplum bilim ilişkisi
3 Eski Yunanda Bilim ve Felsefe.
4 Eski Yunan'da Helenistik döneme, Roma dönemine geçiş
5 Ortaçağ Avrupası ve Skolastik dönem
6 İslam uygarlığı bilim felsefesi ile Ortaçağ Avrupasının karşılaştırması
7 Rönesans Avrupası’nda Bilim ve Felsefe.
8 Aydınlanma dönemi ve diğer dönemlerden farkı
9 Vize sınavı
10 Viyana Çevresi Postmodernizm VS Modernizm tartışması
11 Postmodernizm VS Modernizm tartışması
12 Popper, Kuhn, Feyerabend, Toulmin, Matthews
13 Bilim felsefesinin günlük yaşama etkileri üzerine tartışma
14 Dersin değerlendirilip temel kavramlar arasındaki bağın oluşturulması.

Dersin Öğrenme Çıktıları

# Öğrenme Çıktı Id Açıklama
1 1297648 Bilim tarihindeki dönemler arasındaki ilişkiyi kavramak.
2 1297649 Bilim felsefesindeki temel yaklaşımları felsefi akımlar bağlamında irdelemek.

Bölüm Program Çıktıları

# Program Çıktı Id Açıklama
1 69553 Bilimsel süreç ve bilimin doğası çerçevesinde Biyoloji konularını sorgulayarak öğrenmek ve bu bilgileri Biyoloji eğitimine uygulama becerisine sahip olmak
2 69554 Biyoloji eğitimi alanındaki eğitim modellerini ve kuramları bilmek
3 69555 Biyoloji eğitimi alanında eğitim problemlerini tanıma, modelleme ve çözme becerisi kazanmak
4 69556 Özel alanda seçilen bir konuda bilimsel araştırma projesi hazırlama, veri toplama, verileri analiz etme, değerlendirme, raporlaştırma ve projeyi sunma.
5 69557 Atatürk´ün kurduğu Türkiye Cumhuriyeti´nin birer ferdi olarak, Atatürk İlkeleri´ni yürüterek, anlayarak, içtenlikle benimseyip, ülkesini çağdaş düzeye taşımak için gerekli donanımlara sahip olmak.
6 69558 Eğitim uygulamaları için gerekli çağdaş teknikleri ve hesaplama araçlarını kullanabilme becerisi kazanmak.
7 69559 Çeşitli öğretim teknolojileri yoluyla nitelikli öğretim materyallerinin geliştirilmesi, seçilmesi, uygulanması ve değerlendirilmesi becerilerine sahip olmak.
8 69560 Eğitim uygulamalarında disiplin içi ve disiplinler arası takım çalışması yapabilme becerisi kazanmak.
9 69561 Eğitim uygulamalarında bağımsız davranma, inisiyatif kullanma ve yaratıcılık becerisi kazanmak.
10 69562 Yaşam boyu öğrenme davranışı kazanmak.
11 69563 Öğretmenlik mesleğinin gerektirdiği etkili iletişim becerilerine ve Türkçeyi düzgün kullanma becerilerine sahip olmak.
12 69564 Alanındaki gelişmeleri izleyip iletişim kurabilecek düzeyde yabancı dil bilgisine sahip olmak
13 69565 Genel öğretim yöntemlerini bilerek ortaöğretime özgü özel öğretim yöntemlerini geliştirip uygulayabilmek.
14 69566 Öğrencilerin bireysel farklılıklarına, gelişim ve ihtiyaçlarına uygun bir şekilde eğitim, değerlendirme ve yönlendirme becerilerine sahip olmak.
15 69567 Yeni eğitim modellerine uygun günlük plan hazırlayabilmek, uygulama ile ilgili kayıt, belge ve raporları hazırlama becerisine sahip olmak.
16 69568 Meslek ile ilgili yeni gelişmeleri takip edebilmek, yasa ve yönetmelikleri bilmek ve mesleki-etik sorumluluk anlayışı kazanmak.
17 69569 Öğrencileri özgün, paylaşımcı, girişimci, özgüveni yüksek, kendi başına karar verebilen, başkalarının haklarına saygılı, yaratıcı, sorgulayıcı bireyler olarak gelişmelerini sağlayabilmek için gerekli donanımlara sahip olmak
18 69570 Sağlıklı yaşam, ilkyardım ve beslenme konularında bilgi sahibi olmak ve gerekli önlemleri almak

Ögrenme Çıktı Matrisi

Program Çıktısı
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18
Öğrenme Çıktısı
1 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5
2 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5
* Katkı Düzeyi : 1 Çok düşük 2 Düşük 3 Orta 4 Yüksek 5 Çok yüksek