Ders Öğretim Planı

Ders Kodu Ders Adı Ders Türü Yıl Dönem AKTS
EGMB017 Müze Eğitimi 927003 2 3 4

Dersin Amacı

Müze eğitimi özellikle zaman ve mekân içinde kendini ve insanları anlama, kültürel mirası devam ettirme, geçmişi, bugünü ve geleceği anlamlı bir biçimde ilişkilendirme, kültürel varlıklar, eski eserleri anlama, koruma ve yaşatma, kendi kültürünü ve farklı kültürleri çok yönlü ve hoşgörülü bir yaklaşımla tanıma ve anlama, müzeyi bir yaşam biçimi hâline getirme ve müzeleri yaşayan kurum niteliğini kazandırma, kültürler arası anlayış ve empati geliştirme gibi hedeflere hizmet etmektedir. Günümüz öğrenci profili, bilimsel ve akılcı düşünme becerisine sahip, araştırmacı ve sorgulayıcı, bilgiyi ezberleyen değil bilgiye ulaşabilen, bu bilgiyi kullanıp paylaşabilen, iletişim kurma becerilerine sahip, teknolojiyi etkin bir şekilde kullanabilen, kendini gerçekleştirmiş ve bunun yanı sıra insanlığın ortak değerlerini de sahiplenmiş, yaratıcı, üretken, takım çalışmasına yatkın, öğrenmeyi öğrenmiş ve yaşam boyu öğrenmeyi benimsemiş bireyler olarak tanımlanabilir. Bu profili yakalayabilmek, bireylere bu becerileri sağlamakta, farkındalığı yüksek bilinçli ve çevresindeki imkanlardan yararlanabilen eğitimcilerle mümkün olur.

Dersin Veren Öğretim Görevlisi/Görevlileri

Selma Karaahmet Balcı, Sena Sengir

Ön Koşul Dersleri

Yok

Önerilen Diğer Hususlar

Yok

Ders Kitabı / Malzemesi / Önerilen Kaynaklar

Görsel Sanatlar Eğitiminde Müze Eğitimi ve Uygulamaları (Serap BUYURGAN, Levent MERCİN)

Dersin Sunulduğu Dil

Türkçe

Staj Durumu

Yok

Dersin İçeriği

Müze Eğitiminin Amaçları Müze Eğitiminin Önemi Müzenin Tanımı Müzenin İşlevleri Müze Türleri Müze Eğitimi ile Edinilen Öğrenci Kazanımları Bilişsel, Duyuşsal ve Devinişsel Gelişim ve Müze Eğitimi Müzecilik Tarihi

Değerlendirme

# Etkinlikler Adet Yuzde Katkısı Yarıyıl İci Etkinlik Yıl Sonu Etkinlik
90 Yarıyıl (Yıl) İçi Etkinlikleri 0 40
91 Yarıyıl (Yıl) Sonu Etkinlikleri 0 60
1 Ara Sınav 1 100 1
41 Proje Sunma 1 40 1
45 Final Sınavı için Bireysel Çalışma 1 60 1

Ders İş Yükü Verisi

# Etkinlikler Adet Süresi(saat) Toplam İş Yükü(saat)
1 Ara Sınav 1 1 1
5 Derse Katılım 14 2 28
23 Proje Sunma 4 4 16
33 Final Sınavı içiin Bireysel Çalışma 14 4 56

Haftalık Ders İçeriği

Hafta Teorik Uygulama Laboratuar Ders Notları
1 Dersin ve kaynakların tanıtımı
2 Müzenin tanımı, Türkiye'de ve dünyada müzeciliğin tarihsel gelişimi, müzelerin amaçları, işlevleri ve türleri Müze Türleri Kolleksiyonlarına Göre Müzeler: Bağlı Oldukları Birimlere Göre Müzeler Hizmet Alanlarına Göre Müzeler: Kolleksiyonlarını Sergiledikleri Mekanlarına Göre Müzeler
3 Dünyada müze eğitimine genel bir bakış ve müze eğitimi programlarının inclenmesi.
4 İçerik ve kapsam olarak müzelerin incelenmesi Öğrenci Sunumları
5 İçerik ve kapsam olarak müzelerin incelenmesi Öğrenci Sunumları
6 İçerik ve kapsam olarak müzelerin incelenmesi Öğrenci Sunumları
7 İçerik ve kapsam olarak müzelerin incelenmesi Öğrenci Sunumları
8 İçerik ve kapsam olarak müzelerin incelenmesi Öğrenci Sunumları
9 Vize Sınavı
10 Müze ve öğrenme; müze ziyareti öncesi hazırlıklar, müze ziyareti sırasında uyulması gereken kurallar.
11 "Samsun Kent Müzesi" Müze Gezisi Müze Gezisi
12 Müze tanıtımını, etkinliklileri ve gezi sürecinin planlanmasını kapsayan müze rehberinin hazırlanması
13 Müze tanıtımını, etkinliklileri ve gezi sürecinin planlanmasını kapsayan müze rehberinin hazırlanması
14 Final Sınavı

Dersin Öğrenme Çıktıları

# Öğrenme Çıktı Id Açıklama
1 1312356 Kültür, sanat, uygarlık, antropoloji, sanat tarihi, etnoloji, etnografya ve arkeoloji terim ve kavramlarını tanımlayabilir.
2 1312357 Dünyada ve Türkiye'de müzecilik ve müze eğitiminin tarihsel gelişimini açıklayabilir.
3 1312358 Müze ve eğitim ilişkisini, eğitimden müzelerden nasıl yararlanılabileceğini açıklayabilir.
4 1312359 Müze ziyaretine ilişkin süreç ve etkinlikleri düzenleyebilir.
5 1312360 Müze tanıtımına ilişkin sunum hazırlayabilir.

Bölüm Program Çıktıları

# Program Çıktı Id Açıklama
1 63427 Resim-İş Eğitimi alanının yaratma süreçleri ve ürünlerini tanımlayabilir, alana özgün terminolojiyi, uygulamaya yönelik araç-gereç, teknik ve yöntemleri kullanabilir.
2 63428 Görsel Sanatlar başlığı altında toplanabilecek alt disiplinler hakkında bilgi sahibi olur ve en az bir alanda derinlemesine birikim sağlayarak sanatsal sorunları tanımlama ve çözme yeterliği kazanır.
3 63429 Çeşitli sanat disiplinlerine ait ürünleri yapısal, tarihsel ve kültürel bağlantılar ekseninde çözümleyebilir.
4 63430 Türk eğitiminin tarihsel gelişimi hakkında bilgi sahibi olur, Görsel sanatlar ve resim dersini milli eğitimin genel amaçları doğrultusunda yapılandırabilir.
5 63431 Öğrencilerin yaşlarına, ön bilgilenmişlikleri / hazır bulunuşluk durumları ve yeteneklerine göre uygun teknik, yöntem ve stratejileri kullanabilir.
6 63432 Öğretmenlik yaşamında derslerini sistemli ve etkin biçimde sürdürebilecek, öğrencilerin kendilerini demokratik bir şekilde ifade edebilecekleri etkileşim ortamını oluşturabilir.
7 63433 Öğrencilerinin bireysel ve grup ihtiyaçlarına duyarlı, etkili iletişim kurabilecek ve dönütleri doğru değerlendirebilecek birikimli bir öğretmen adayı olarak rehberlik çalışmalarına destek verebilir.
8 63434 Ders çıktılarını doğru bir şekilde uygun ölçütler kullanarak ölçebilir ve değerlendirebilir.
9 63435 Öğretim sürecinde dersi daha etkin kılacak planlamayı ve uygun materyalleri tasarlayabilir ve geliştirebilir.
10 63436 Türkçeyi ve sesini öğretim sürecinde doğru ve etkin olarak kullanabilir.
11 63437 Yabancı kaynakları, gelişmeleri takip edebilecek düzeyde yabancı dil bilgisine sahip olur.
12 63438 Toplumun güncel sorunlarına duyarlı, çözüm önerileri geliştirebilen ve bunun okullarda uygulamaya yönelik bilgi ve becerileri kazanır.

Ögrenme Çıktı Matrisi

Program Çıktısı
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12
Öğrenme Çıktısı
1 5 5 5 4 4 5 3 5 4 3 3 4
2 5 5 5 4 5 4 4 4 5 4 4 4
3 5 5 5 4 4 4 5 5 5 4 5 5
4 5 5 5 4 4 4 4 4 5 5 5 4
5 5 5 5 4 5 5 5 4 4 4 5 4
* Katkı Düzeyi : 1 Çok düşük 2 Düşük 3 Orta 4 Yüksek 5 Çok yüksek